Ви є тут

Головна
Метою викладання навчальної дисципліни «Телевиробництво» є засвоєння студентами нових знань з історії становлення телебачення,  ознайомлення з принципами і засадами роботи та телевізійних каналах, методами підготовки телевізійного продукту від замислу до ефірної реалізації; оволодіння навичками роботи з телевізійною технікою й обладнанням, орієнтування в жанровому різноманітті сучасного телевізійного продукту та проведення моніторингу вітчизняних телевізійних каналів тощо. Курс «Телевиробництво» покликаний розвивати у студентів-журналістів уміння застосовувати набуті знання в процесі практичної діяльності під час створення власного телевізійного продукту. Теоретико-практичні засади роботи над телевізійним матеріалом є базовими даними для вивчення основ творчої та технічної майстерності журналіста.
Основними завданнями вивчення дисципліни  є:
- сформувати складну та багатоманітну систему умінь і навичок, пов’язаних із організацією роботи телевізійного виробництва;
- навчити працювати як над зображенням, так і над словом (зокрема, із «звуковою доріжкою»);
- навчити студентів створювати програмний продукт, відмінного за жанровими ознаками;
- поглибити уміння вибудовувати виробничу телевізійну структуру як складника, окремого елементу програми, так і передачі в цілому;
- сформувати навички створення телевізійного матеріалу та програми в цілому.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :
- історію виникнення та становлення українського телебачення;
- специфіку сучасного ринку телевізійних медіа України;
- місце телебачення в системі інших ЗМІ;
- жанрові класифікації телевізійного матеріалу, сучасні тенденції у жанроподілі; 
- різновиди та їх особливості в системі виражальних засобів ТБ;
- головні етапи роботи над телевізійним матеріалом та програмою в цілому;
- принципи взаємодії та співпраці представників різних творчих професій на ТБ.; 
уміти :
- творчо використовувати набуті знання в процесі створення якісних телевізійних матеріалів;
- мати уявлення про процес організації телевізійної програми й її продакшн;
- знаходити підходи для творчої колективної роботи у ході виробництва телепродукту;
- реалізовувати задум у якісному, завершеному вигляді (сценарій, відеозйомка, закадровий коментар, композиційне рішення, монтаж);
- здійснювати виготовлення різножанрових матеріалів,;
- працювати як у режимі відеозапису, так і у прямому ефірі.
Дисципліна «Телевиробництво» (5,5 кредитів; 165 год.) вивчається студентами ІІ курсу протягом 4 навчального семестру. Аудиторна робота становить 32 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді  практичних занять (56 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 72 год.,  для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають залік. Дисципліну викладають старші викладачі кафедри журналістики Кочкарьова Світлана Петрівна та Яценко Олена Олександрівна.