Ви є тут

Головна
Метою викладання навчальної дисципліни «Соціальна інформатика» є сформувати у студентів досить повне уявлення про сучасні процеси розвитку інформаційного суспільства, про соціально-економічні, психологічні, інформаційні проблеми, а також про шляхи їх вирішення на основі сучасних засобів телекомунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій.
Основні завдання вивчення дисципліни:  
– навчити студентів аналізувати соціально-комунікаційні структури як об’єкти інформатизації;
– виявляти особливості процесів інтелектуалізації суспільної діяльності й інтелектуальної обробки інформації та знань;
– визначити інформаційні аспекти сучасного етапу процесу розвитку
цивілізації й основні закономірності глобального процесу
інформатизації суспільства;
– проаналізувати основні засоби й методи активізації інформаційних ресурсів та їхефективного соціального використання;
– з’ясувати нові можливості і нові проблеми людини в інформаційному
суспільстві, а також деякі шляхи подолання цих проблем.
Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
– про роль і місце соціальної інформатики в сучасній системі наукового
знання, проблеми, що досліджуються нею, та основні напрямки подальшого
розвитку цієї нової наукової дисципліни;
– інформаційні аспекти сучасного етапу процесу розвитку
цивілізації й основні закономірності глобального процесу
інформатизації суспільства;
– основні види інформаційних ресурсів суспільства і стратегічну
роль цих ресурсів для соціально-економічного, науково-технічного,
духовного розвитку суспільства;
– основні засоби й методи активізації інформаційних ресурсів та їх
ефективного соціального використання;
– основні риси та особливості несформованого глобального
інформаційного суспільства, а також основні проблеми та тенденції його становлення;
– нові можливості і нові проблеми людини в інформаційному
суспільстві, а також деякі шляхи подолання цих проблем.
уміти:
– розуміти і правильно використовувати у своїй професійній діяльності сучасну наукову термінологію, характерну для предметної галузі
соціальної інформатики;
– самостійно оцінювати вплив процесу інформатизації суспільства на
розвиток науки, культури, системи освіти, інформаційних та
комунікаційних процесів суспільства;
– аналізувати соціально-комунікаційні структури як об’єкти інформатизації;
– виявляти особливості процесів інтелектуалізації суспільної діяльності й інтелектуальної обробки інформації та знань.
Дисципліна «Соціальна інформатика» (2,5 кредитів; 75 год.) вивчається магістрантами V курсу протягом 10 навчального семестру. Аудиторна робота становить 25 % від загального обсягу курсу, проводиться у вигляді  лекцій (6 год.) і практичних занять (13 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється 36 год.,  для виконання індивідуальних завдань – 20 год. Після вивчення курсу студенти складають екзамен. Дисципліну викладає старший викладач кафедри журналістики Островська Наталія Василівна.