Ви є тут

Головна
Мета курсу «Агенційна журналістика» - ознайомлення із інформаційно-технологіфчними засадами розвитку й діяльності інформаційних агенств, їх досвідом, місцем і роллю в українському та світовому інформаційних просторах, вироблення уміння і навичок роботи із новинними матеріалами, засвоєння найважливіших вимог до повідомлень інформаційних агенств.
Завдання курсу: 
- познайомити студентів з основними принципами функціонування інформаційного простору, циклічністю його коливань та попиту на інформацію;
- ознайомити з історією створення та розвитку інформаційних агентств світу;
- надати студентам базові відомості про жанри новинної журналістики, про збагачення інформаційними агенствами жанрової палітри журналістики;
- ознайомити студентів зі структурою та організацією роботи інформаційних агенств;
- розкрити роль конкуренції та співпраці інформаційних агентств;
- навчити редагувати матеріали інформаційних агенств, адаптуючи їх до потреб потенційної аудиторії.
За підсумками  вивчення дисципліни студент повинен
знати:
- основні етапи становлення та розвитку світових та українських інформаційних агенств, лідерів сучасного інформаційного ринку;
- історію створення та розвитку інформаційних агентств;
- особливості технології роботи інформаційних агентств;
- законодавство України щодо діяльності інформаційних компаній;
- сучасний стан інформаційного ринку України;
- особливості розвитку інформаційних агентств в Україні.
Уміти:
- застосувати на практиці набуті теоретичні знання;
- на основі набутих теоретичних знань аналізувати діяльність сучасних інформаційних агентств;
- вміти готувати бекграунд та підбирати для цього інформацію;
- володіти основами редагування матеріалів інформаціних агенств;
- вміти адаптувати повідомлення інформаційного агенства до потреб аудиторії;
- використовувати бази даних інформаційних агентств;
- готувати інформаційні повідомлення про життя України для закордонного споживача продукції українських інформаційних агентств.
Дисципліна "Агенційна журналістика" ( 5 кредитів; 150 год.) вивчається студентами І курсу протягом 2 навчального семестру. Аудиторна робота становить 32% від загального обсягу курсу, проводяться у вигляді практичних занять (42 год.). Для самостійної роботи студентів у навчальному плані виділяється  88 год, на виконання інфдивідуальних завдань - 20 год. Після вивчення курсу студенти складають залік. Дисципліну викладає кандидат філологічних наук, доцент Скуртул Ганна Сергіївна.