Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Нагорна

Ім'я: Ніна

По батькові: Миколаївна

 

Посада: ст. викладач

 
 
 
 
 

Google Scholar: Nagornaya, Nina N.

Scopus ID: 36497398000

Researcher ID: XXX-XXXX-XXXX

ORCID: 0000-0002-5025-9577.

 
 
 
 
 
 
 

Освіта: вища

Московський енергетичний інститут, рік закінчення – 1972, спеціальність за дипломом - «Кібернетика електричних систем», кваліфікація за дипломом - «Інженер-електрик».

Дисципліни, які викладає:

Нормативні:

 • Аналогова схемотехніка
 • Цифрова схемотехніка
Вибіркові:
 • Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки регламентам і стандартам
 • Схемотехніка сучасних вимірювальних систем
 • Основи теорії кібернетичних систем

Наукові інтереси:

 • Дослідження сучасних методів проєктування, виготовлення, використання приладів вимірювальної техніки.
 • Дослідження сучасних процесів регуляторної політики у сфері технічного регулювання в Україні.
 • Дослідження сучасних тенденцій розвитку методів проектування кібернетичних систем на базі інтелектуальних технологій, основаних на використанні штучного інтелекту, ІТ-технологій на високотехнологічних виробництвах, Інтернет-технологій.
 

Основні наукові роботи (публікації):

 • Babich A.V. Broadening levels effects of granule on the I - V characterictic single-electron diode [Text] / A.V. Babich, V.V. Pogosov, A.M. Baginsky, N.M. Nagornaya, A.G. Kravtsova // Microelectronics, V. 39 , № 3, P. с.1-7. (2010) (Микроэлектроника).
 • Бабич А.В. Влияние уширения дискретных уровней гранулы на характер вольт-амперной характеристики одноэлектронного диода [Текст] / А.В. Бабич, В.В. Погосов, А.М. Багинский, Н.Н. Нагорная, А.Г. Кравцова // Микроэлектроника, Т. 30 , № 3, P. с. 195-207. (2010)
 • Кравчина В.В. Моделирование электрических схем защиты с использованием силовых лавинных диодов [Текст] / В.В. Кравчина, Н.Н. Нагорная // Технология и конструирование в электронной аппаратуре, — 2010. — № 4. — С. 3-10.
 • Пуйда С.К. Программа анализа переходных процессов электронных схем, учитывающая относительную погрешность вычислений [Текст] С.К. Пуйда, А.Н. Горбань, Н.Н. Нагорная // Электроника и связь. Тематический выпуск «Проблемы электроники». Ч.1. 2007, с 81-84.

Всього наукових праць: 4, з них статей у наукових реферованих журналах  - 4, патентів – 1, монографій – 0, навчальних посібників – 0.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Нагорна, Н. М. Аналіз пропускної здатності каналів МІМО-систем [Електронний ресурс] / Н. М. Нагорна, С. Г. Чирва // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019.  – С 61-67.
 • Нагорна, Н.М. Розробка моделі SEPIC-петретворювача на основі контролера нечіткої логіки. [Електронний ресурс] / Н. М. Нагорна // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.– С. 843-847.
 • Горбань О.М. Застосування силових лавинних діодів при моделюванні електричних схем захисту [Електронний ресурс] / О.М. Горбань, Д.М. Гомольський, В.В. Кравчина, Н.М. Нагорна//Тези на IV Міжнародній науково-практичній конференції „Матеріали електронної техніки і сучасні інформаційні технології”, що проводилася 19-21 травня 2010 р. – Кременчуг; КУЕІТУ, 2010.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Відзнаки та нагороди:

 •  

Рік початку діяльності в університеті: .

Основні мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 117
тел.: 764-67-33