Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Смирнова

Ім'я: Ніна

По батькові: Анатоліївна

 

Посада: старший викладач

Google Scholar: Нина Смирнова

ORCID: 0000-0002-6514-8562.

 

 

 

 

 

 

 

 

Освіта: вища

Запорізький національний технічний університет, рік закінчення – 2000, спеціальність за дипломом - «Мікроелектроніка та напівпровідникові прилади» (диплом з відзнакою), кваліфікація за дипломом - «Інженер електронної техніки».

 

Наукові інтереси:

 • хімічні, температурні та оптичні ефекти в нанорозмірних приладах і пристроях;
 • наносенсорика і нанометрологія.

Дисципліни, які викладає:

1. Фізика напівпровідників

2. Пристрої інформаційно-вимірювальної техніки

3. Основи контролю і технічної діагностики

Основні наукові роботи (публікації):

 • Матюшин В. М., Жавжаров Є. Л. Смірнова Н.А., Спосіб виготовлення тонкоплівкових тензоелементів // Патент на корисну модель № 40096. Україна. Заявка № u200812317, опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6.
 • Жавжаров Є. Л. Смірнова Н.А. Нагорна Н.М., Пристрій для автоматизованого вимірювання контактної різниці потенціалів безконтактним методом // Патент на корисну модель № 104591. Україна. Заявка № u201507171, опубл. 10.02.2016, Бюл. № 3.
 • Матюшин В. М. , Жавжаров Є. Л. Смірнова Н.А.,  Модифікація параметрів тонких плівок міді під дією атомарного водню // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 2008. – №42.-С.39-46.

  Всього наукових праць: 15, з них статей у наукових реферованих журналах  - 1, патентів – 2, монографій – 0, навчальних посібників – 1.

  Перелік усіх наукових публікацій за роками

  Участь у конференціях:

  • Smirnova N.A., Korotun A., Tretiak V., Titov I., The size effects in Van der Waals interaction between the spherical metallic nanoparticles // XI International Scientific Conference “Functional Basis of    Nanoelectronics” (FBN-2020)» (November, 24 – 26, 2020). – Kharkiv – Odesa // Collection of scientific works. – ХI.: KNU, 2020. – 130 p. – P. 112–116.
  • Смірнова Н.А., Івченко С.А.,Використання інтелектуальних реле для підготовки бакалаврів спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» // Тези доп. X Ювілейної Міжнар. науково-практ. конф. «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій». Конференція  присвячена 120-річчю з дня заснування національного університету «Запорізька політехніка». – 07–09 жовтня 2020 р., м. Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка». – С. 190-191.
  • Смірнова Н.А., Чиглашвілі С., Коротун А., Вільна енергія вандерваальсівської взаємодії сферичних наночастинок // Міжнародна конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики „ЕВРИКА-2020“ (Жовтень, 06-07, 2020). Львів. – 2020. – С. C17.
  • Smirnova N.A., Korotun A. V. , Kurbatsky V. P. , Pogosov V. V., The size dependence of Hamaker constant of metal nanoparticles // I st International Research and Practice  Conference «Nanoobjects & Nanostructuring» (N&N‒2020). September 20‒23, 2020, Lviv, Ukraine: Book of Abstracts / Ivan Franko National University of Lviv; Shevchenko Scientific Society; O. Reshet-nyak, L. Boichyshyn, I. Marchuk (Eds.). − Lviv: Research and Publishing Center of the Shevchenko Scientific Society, 2020. − 136 + xii p. – P. 115.

  Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

  Відзнаки та нагороди:

  •  

  Рік початку діяльності в університеті: 2000.

  Основні мови спілкування: українська, російська.

  Контакти:

  адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
  аудиторія (кабінет): 113
  тел.: 764-67-33
  e-mail: smirnina78@mail.ru