Ви є тут

Головна

Прізвище - Дергач

Ім?я - Маргарита

По батькові - Альфрітівна

Посада - професор кафедри психології

Вчений ступінь, звання – доктор педагогічних наук, доцент.

Освіта

1994-1998 – Мелітопольський державний педагогічний інститут, Спеціальність «Музика», учитель музики;

2000-2002 – Запорізький державний університет, Спеціальність «Психологія», психолог

2013-2014 – Луганський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, ГО «Східноукраїнська асоціація арт-терапії», курс «Теорія та практика арт-терапії», сертифікований арт-терапевт.

2015 – до сьогодні Міжнародна програма підготовки актора плейбек-театру (м. Київ).

 

Дисерація

В 1998 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.01 – теорія та історія педагогіки на тему «Дидактичні умови застосування гіпертекстових програм у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (на матеріалі історії музики)» в Київському університеті імені Тараса Шевченка, м. Київ. У 2002 р. присвоєно наукове звання доцента.

В 2012 р. захистила докторську дисертацію зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки на тему «Театральне мистецтво як засіб формування особистості в історії педагогічної думки та школи України в ХХ столітті» в ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Луганськ.

 

Наукові інтереси – психологія творчості, формування особистості, професійна підготовка педагогів і психологів, драматерапія, плейбек-театр.

 

Дисципліни, що викладає: психологія сім?ї, психологія творчості, педагогічна психологія, етнопсихологія, педагогіка, методика викладання у вищій школі, педагогіка вищої школи.

 

Основні наукові публікації

Дергач, М.А. Формування особистості засобами театрального мистецтв думки і практики. Монографія [Текст] / М.А.Дергач. – Дніпропетровськ: IMA-прес., 2009. – 408 с.

Дергач, М.А. Організація театральної роботи зі школярами. Методичні пошуки педагогів і науковців ХХ століття: Науково-методичний посібник [Текст] / М.А. Дергач – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 117 с.

Дергач, М.А. Театральное искусство в учебно-воспитательной работе школы. Хрестоматия. [Текст] / М.А. Дергач - Днепропетровск: IMA-прес., 2011. – 194 с.

Дергач. М. А. Особливості використання засобів театрального мистецтва у вихованні школярів в 1922-1923 рр. [Текст] / М. А. Дергач // Час мистецької освіти : зб. наук. праць І Міжнар. наук.-прак. конф. (11-12 квітня 2013) / за заг. ред. д.п.н., проф. Т.А. Смирнової. – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, «Федорко», 2013. – С. 152–159.

Дергач, М. А. Театральне мистецтво в системі шкільної освіти [Текст] / М. А. Дергач // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2013. – № 2. – С. 101–105.

 

Участь у конференціях:

Науково-практична конференція «Простір арт-терапії: мистецтво життя» Київ, 2015 р.

 

Рік початку роботи в університеті – 2007 р.

 

Основні мови спілкування - українська, російська, англійська.