Ви є тут

Головна

Прізвище Бородулькіна

Ім?я Тетяна

По батькові Олександрівна

Посада доцент кафедри психології

Вчений ступінь, звання кандидат психологічних наук, доцент

Освіта

1998-2002 - Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (м. Київ); Соціально-гуманітарний факультет; спеціальність «Соціальна педагогіка та практична психологія»; денневідділення.

Отримала базову вищу освіту за напрямом «Педагогічна освіта» та здобула кваліфікацію бакалавра педагогічної освіти; соціального педагога (диплом з відзнакою);

2002-2003 - Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова (м. Київ);

Соціально-гуманітарний факультет; спеціальність «Соціальна педагогіка та практична психологія»; денне відділення.

Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Соціальна педагогіка» та здобула кваліфікацію магістра соціальної педагогіки; практичного психолога (диплом з відзнакою).

 

Дисертація

Дисертацію зі спеціальності – 19.00.07 «Вікова та педагогічна психологія» – захистила у 2011 р. в спеціалізованій вченій раді Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова.

Тема дисертації: «Динаміка образу професії у майбутніх практичних психологів».

 

Наукові інтереси

професійне становлення психологів, психосемантика, вальдорфська педагогіка, методика викладання психології

 

Дисципліни, що викладає

«Вступдо спеціальності», «Практикум з загальної психології», «Психологія реклами і маркетингу», «Методика викладання психології»

 

Основні наукові публікації

1. Бородулькіна Т.О. Розвиток уявлень про образні явища у філософських та психологічних дослідженнях/ Науковий часопис. Психологія. Збірник НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. - № 25 (49). – С. 3 – 11. (фахове видання)

2. Бородулькіна Т.О. Психолог та клієнт в психосемантичному просторі образу професії майбутніх психологів // Психолінгвістика: зб.наук.праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД», 2011. – Вип.7. – С.10-18. (фахове видання) ISBN 966-8122-50-Х

3. Метафора в процесі професійної підготовки майбутніх психологів // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2012. - №37 (61). – С. 81 – 86. (фахове видання)

4. Бородулькіна Т.О. Психосемантичний аналіз ставлення до служіння у майбутніх психологів / Т. О. Бородулькіна // Психолінгвістика: зб.наук.праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2013. – Вип.12. – С.29-42.

5. Бородулькина Т.А. Опыт использования метафорических ассоциативных карт в преподавании психологических дисциплин (укр.Бородулькіна Т.О. Досвід використання метафоричних асоціативних карт у викладанні психологічних дисциплін) / Т.А.Бородулькина // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія № 12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. - №43 (67). – С. 59-68.

 

Участь у конференціях

1. V, VI та VII, VIII та IX Міжнародна науково-практична конференція «ПСИХОЛІНГВІСТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ» (Переяслав-Хмельницький, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).

2. VІ Міжнародна науково-практична конференція ”Проблеми емпіричних досліджень у психології” (до 200-річчя з дня народження С.-А. К’єркегора), яка відбулася у рамках EUROPEAN ACADEMIC ASSEMBLY-2013 12-13 грудня 2013 року у м. Київ.

3. І Науково-практична конференція з міжнародною участю «Методи і технології соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства» (22-23 квітня 2014, НПУ імені М.П.Драгоманова).

4. Міжнародна науково-практична конференція «Пошук нових імпульсів щодо виховання особистості, здатної до саморозвитку та самовиховання: досвід вальдорфської педагогіки» (22-26 червня 2015 р., Одеса).

 

Рік початку роботи в університеті – 2007 рік.

Основні мови спілкування російська, українська