Ви є тут

Головна

Прізвище: Пучина

Ім?я: Ольга

По батькові: Віталіївна

Посада: доцент кафедри психології

Вчений ступінь, звання: кандидат психологічних наук

Освіта: Вища:

2001-2007 – Запорізький національний університет, спеціальність – психологія (магістр).

2006-2008 – Запорізький національний університет, спеціальність – педагогіка вищої школи (магістр).

2007-2010 – аспірантура в Класичному приватному університеті.

Сертифікаційна сесія PIFE (2015).

2015-16 – International program “TRAINING OF TRAINERS” - TOT-EUROPEAN-2015-2016. Міжнародна інтегрована програма підготовки тренерів

 

Дисертація: Психологічне забезпечення якості професійного становлення управлінського персоналу металургійного підприємства – Харків, 2010, Українська інженерно-педагогічна академія

 

Наукові інтереси: Психологія організацій, психологія бізнесу, психологія праці

 

Дисципліни, що викладає: Психологія праці, економічна психологія, психологія управління, організаційна психологія.

Основні наукові публікації:

1. Бочелюк В.Й., Пучина О.В. Організаційна психологія на підприємстві [Текст] / Бочелюк В.Й., Пучина О.В. // Киів, Видавничий дім «Скіф». – 2012. – 272 с.

2. Пучина О.В. Кризові явища у професійному становленні фахівців [Текст]: матеріали щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ, Запоріжжя, 9–13 квітня 2012 року: [редкол.:Ю.М. Внуков (відп. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. – Т. 3. – С. 458 - С. 305.

3. Пучина О.В. Особливості соціально-психологічної допомоги спеціалістам підприємств у процесі їхньої професійної адаптації [Текст] / Пучина О.В. // Психологічні науки: проблеми і здобутки. – Додаток 1 до №1, том ІV, - 2012 р. – Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології» - Випуск 6 – 388с. – С. 244-249.

4. Пучина О.В. Психолого-педагогічні компоненти навчання на підприємстві як фактор підвищення конкурентоздатності фахівців на ринку праці [Текст] / Пучина О.В. // Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності: матеріали VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (28 жовтня 2014 р., м. Київ) : у 2 ч. – Ч. 2 / уклад. : Л.М. Капченко, С.О. Тарасюк, Л.Г. Авдєєв та ін. – К. : ІПК ДСЗУ, 2014. – 242 с. – С.206-212.

5. Волярська О.С., Пучина О.В. Професійна підготовка слухачів навчальних підрозділів на підприємствах, в організаціях та установах (психолого-педагогічний аспект) [Текст] / Волярська О.С., Пучина О.В. // Запоріжжя, Видавництво «Кругозір». – 2015. – 136с.

Участь у конференціях:

1. ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Современная психология: теория и практика». м. Москва (29-30 вересня 2013р.)

2. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми емпіричних досліджень у психології», м. Київ, Національний університет «Києво-Могилянська академія» (24-25 грудня 2014р.)

3. VIII Міжнародний Тренінг-марафон „Навчання – Якість – Моніторинг”(21-22 листопада 2014р.)

4. ІХ Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору", м. Київ (20-22 листопада 2014)

5. Х-та Міжнародна науково-практична конференція "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору" м. Київ, (19-21 листопада 2015)

Рік початку роботи в університеті – 2011 рік.

Основні мови спілкування– українська, російська, англійська