Ви є тут

Головна

Прізвище Волошина

Ім?я Неоніла

По батькові Вікторівна

Посада доцент кафедри психології

Вчений ступінь, звання кандидат психологічних наук, доцент

Освіта

1987-1992 – Кам’янець-Подільський педаінститут ім. В.П.Затонського за спеціальністю «Російська мова і література та іноземна мова (англійська)» (спеціалізація – вчитель англійської мови та російської мови та літератури), м. Кам’янець-Подільський, денне відділення.

2003-2004 - Кам’янець-Подільський державний педагогічний інститут, факультет післядипломної освіти, спеціальність «Психологія» (спеціалізація – практичний психолог у галузі освіти), м. Кам’янець-Подільський, денне відділення.

2013-2014 – Луганський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, ГО «Східноукраїнська асоціація арт-терапії», курс «Теорія та практика арт-терапії», сертифікований арт-терапевт.

2013 – до сьогодні – Київський гештальт університет, курс «Теорія і практика гештальт-терапії», гештальт-консультант, м. Київ-Запоріжжя.

Дисертація

Дисертацію зі спеціальності – 19.00.07 «Вікова та педагогічна психологія» – захистила у 2008 р. в спеціалізованій вченій раді Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України.

Тема дисертації: «Формування комунікативних здібностей старшокласників».

 

Наукові інтереси: девіантна поведінка неповнолітніх, міжособистісні конфлікти, комунікативна компетентність, комунікативні здібності, гештальт-терапія в роботі з клієнтами

 

Дисципліни, що викладає

Вікова психологія, психологічна корекція, диференціальна психологія, психологія особистості.

 

Основні наукові публікації

1. Волошина Н.В. Дослідження комунікативної компетентності осіб юнацького віку. // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. — 2002. — № 14. — С. 38-40.

2. Волошина Н.В. К вопросу о социально-коммуникативной активности личности старшеклассника. // Журнал практикующего психолога. — 2000. — № 6. — С. 148-154.

3. Волошина Н.В. Научное общение на английском языке магистров неязыковых специальностей. // Актуальні проблеми сучасної філології. Іноземні мови : Збір. наук. праць. Наукові записки Рівненського держ. гуман. універ. Рівне: РДГУ, 2010. — Вип. 2. — С. 49-55.

4. Волошина Н.В. Ставлення до вивчення іноземної мови студентів психологічних спеціальностей // Соціальна психологія: зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка за ред. С.Д. Максименка. – Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2013. – Т. 11, вип. 23. - С. 154-161.

5. Волошина Н.В. Чинники девіантної поведінки неповнолітніх в Україні // «Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей» : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, ТНПУ імені В. Гнатюка. – Тернопіль, 2014.

 

Участь у конференціях

1. VIII Міжнародній науково-практичній конференції «Соціалізація особистості в умовах системних змін: теоретичні і прикладні проблеми», березень 2013 р., м. Київ, Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України;

2. VI Міжнародній науково-практичній конференції «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку». Секція “Юридична психологія“, травень 2013 р., м. Суми, Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ;

3. Міжвузівській науково-практичній конференції «Психолого-педагогічні аспекти формування управлінського потенціалу сучасної молоді: теорія і практика», жов. 2014 р., м. Харків, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;

4. Міжнародній науково-практичній конференції «Дитинство без насилля: суспільство, школа і сім’я на захисті прав дітей», квітень 2014 р., м. Тернопіль, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (за сприяння проекту Ради Європи «Зміцнення та захист прав дітей в Україні»).

 

Рік початку роботи в університеті – 2012 рік.

Основні мови спілкування українська, англійська, російська, польська.