Ви є тут

Головна

Прізвище Шубертій

Ім?я Наталія

По батькові Георгіївна

Посада: старший викладач кафедри психології

 

Освіта:

1994-1999 - Запорізький державний універсітет, факультет соціальної педагогіки та практичної психології, практичний психолог, спеціаліст , диплом з відзнакою

1999-2000 - Запорізький державний універсітет, факультет соціальної педагогіки та практичної психології, магістр психології, диплом з відзнакою

1995-2000 - Запорізький державний універсітет, референт-переводчик англійської мови, сертифікат.

1999-2003 р. - Інститут психології і педагогіки, г. Москва, тілесноориєнтований і арт-терапевт, сертифікат.

2002-2006 р. - Московський центр феноменологічних досліджень, гештальт-терапевт, сертифікат.

 

Наукові інтереси: управління спротивом організаційним змінам в системі підприємства, особливості соціально-психологічного супроводу організаційних змін, організаційно-методичні особливості управлінських тренінгів в проектах соціально-психологічного супроводу організаційних змін, внутрішня комунікація у соціально-психологічному супроводі організаційних змін; гештальт-підхід в роботі з організаціями; розвиваючі можливості тренінгів творчої спонтанності.

 

Дисціплини, що викладає: психологічне консультування, соціально-психологічне навчання персоналу, психологія травмуючих ситуацій.

 

Основні наукові публікації:

Шубертій Н.Г. , Широбоков А. С. «Почуття гумору та самоактуалізація особистості» (АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. Збірник наукових праць. Частина ІІ. – Херсон, ПП Вишемирський В.С., 2009 р. -744 с.).

Шубертій Н.Г. «Розвиток творчої спонтанності засобами психологічного тренінгу» (Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції з питань патріотичного виховання молоді «Патріотичне виховання в сучасному суспільстві: проблеми та перспективи». Секція ІІ, Запоріжжя, ЗНУ, с. 122-130, 2010 р.).

Шубертій Н.Г. Методика діагностики організаційних змін / Н.Г. Шубертій, В. О. Марінюк // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 9–13 квітня 2012 р./ Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 312 -313

Шубертій Н.Г. Соціально-психологічний супровід організаційних змін / Н.Г. Шубертій // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 9–13 квітня 2012 р./ Редкол.: Ю.М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.– С. 308 – 310

Шубертій Н.Г. Розвиваючі можливості тренінгу творчої спонтанності / Н.Г. Шубертій // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Сер. 12. Психологічні науки: Зб. Наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. - №43(67). – С. 142-150

 

Участь у конференціях:

Міжнародна конференція «Проблеми старіння: Європейські підходи», ЗНТУ, 30-31 травня 2013 р.

Міжвузівська науково-практична конференція «Сучасні напрямки практичної психології: Традиції і інновації» (26-28 квітня 2013 р.), ЗНТУ, Запорізький психологічний клуб, (у якості організатора та ведучої майстер-класу),

Міжвузівська науково-практична конференція «Сучасні напрямки практичної психології: Кризова допомога» (жовтень, 2014 р.) - Запоріжжя, ЗНТУ, Запорізький психологічний клуб, (у якості організатора та ведучої майстер-класу);

І Науково-практична конференція з міжнародною участю «Методи і технології соціальної психології та психотерапії в умовах сучасного суспільства», - Міністерство освіти і науки, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Інститут соціології, психології та соціальних комунікацій, Кафедра соціальної психології та психотерапії, 22-23 квітня 2014 р.,

Щорічна науково-технічна конференція серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів ЗНТУ «Тиждень науки», 2013 р., 2014 р., 2015 р.

 

Рік початку роботи в університеті: 2007 р.

 

Основні мови спілкування: українська, російська, англійська.