Ви є тут

Головна

Прізвище Cеменцова

Ім?я Оксана

По батькові Миколаївна

Посада старший викладач кафедри психології, заступний декана факультету соціальних наук.

Вчений ступінь, звання

Освіта

2004 рік – Челябінський державний університет за спеціальністю «Спеціальна психологія» (повна вища освіта).

2010-2013 – Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, аспірантура за спеціальністю 19.00.08 – спеціальна психологія.

 

Дисертація

 

Наукові інтереси

психолінгвістика, спеціальна психологія, дитяча психологія

 

Дисципліни, що викладає

Клінічна психологія, загальна та кримінальна сексологія, дефектологія, організація діяльності соціально-психологічних служб.

 

Основні наукові публікації

Семенцова О.М. Психологічні особливості ситуативно-ділової форми спілкування з однолітками дітей з ЗПР старшого дошкільного віку  [Текст] /  О.М. Семенцова  // Фаховий збірник ВАК України «Актуальні проблеми психології» Т.1. «Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія» Ч. 21-22 / За ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, 2008, C. 194-198.

Семенцова О.М. Функціональна модель процесу спілкування [Текст] /   О.М. Семенцова  // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. Праць. – Київ: ІВЦ «Політехніка», 2009. - № 1 (25). – C. 104-108.

Семенцова О.М. Комунікативна діяльність та психологічний супровід її розвитку у дітей старшого дошкільного віку з ЗПР [Текст] /  О.М. Семенцова  // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України «Актуальні проблеми психології у 12 томах / За ред. проф. С.Д. Максименка. – Т. 4. – Вип. 6. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2010, C. 169-176.

Семенцова О.М. Корекційно-розвиваюча робота з питань формування нормативно-вікових форм спілкування з однолітками у дітей ЗПР [Текст] /  О.М. Семенцова  // НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб. наукових праць. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2010. - № 16, C. 177-180.

5. Семенцова О.М. Теоретико-організаційні аспекти корекції комунікативної діяльності дітей із ЗПР в умовах дошкільного навчального закладу [Текст] /  О.М. Семенцова  // Науковий вісник Херсонського Державного Університету. Збірник наукових праць. Серія Психологічні науки. - Випуск 6. - Херсон – 2015, - С.196-201.

 

Участь у конференціях

1. V Міжнародний освітній Форум «Особистість в єдиному освітньому просторі» (з 7 по 18 квітня 2014 року) - КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної освіти» ЗОР.

2. Международная конференция по проблемам аутизма «Открывая двери» (13-14 октября 2015 года, Киев).

3. ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», ( 18-25 квітня 2016 року, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР).

 

Рік початку роботи в університеті – 2008 рік.

Основні мови спілкування українська, російська.