Ви є тут

Головна

Прізвище Шевчук

Ім?я Зінаїда

По батькові Миколаївна

Посада дрцент кафедри психології

Вчений ступінь та звання кандидат психологічних наук

Освіта

2006р. - Запорізький національний університет, диплом магістра психології.

2008р. - Запорізького національного університет, аспірантура.

 

Дисертація

Дисертація на тему «Психолого-педагогічні чинники розвитку духовного потенціалу в юнацькому віці». Захист відбувся 20 березня 2013 р у Національному педагогічному університеті М.П.Драгоманова, м. Київ.

 

Наукові інтереси

релігійна психологія, особистісна зрілість, генетична пам'ять, духовна психотерапія.

 

Дисципліни, що викладає

загальна психологія, конфліктологія.

 

Основні наукові публікації:

1. Шевчук З. М. Теоретичні й емпіричні аспекти дослідження духовного потенціалу молоді / З. М. Шевчук // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2012: у 7 т. / Запорізький національний університет. – Запоріжжя: Поліграф. центр «Сору Art», 2012. – Т. 4. – С. 54 - 56.

2. Шевченко Н. Ф. Духовний потенціал молоді: шлях розвитку / Н. Ф. Шевченко, З. М. Шевчук // Науково-практичний посібник / Запорізький національний університет. – Запоріжжя 2011. – 100с.

3. Шевчук З.М. Життєві цінності особистості як передумова розвитку духовного потенціалу в юнацькому віці / З.М. Шевчук // Проблеми сучасної психології: збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України та Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний університет» За ред. С.Д. Максименко, Н.Ф. Шевченко – Запоріжжя ЗНУ, 2012. – С. 96 – 100.

4. Шевчук З.М. Експериментальне дослідження життєвих цінностей особистості в юнацькому віці / З.М. Шевчук // «Генеза буття особистості» – К.: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. – Том 1. – С. 350-353.

 

Участь у конференціях:

1. I Міжнародній конференції з проблем науково-обґрунтованої психологічної практики «ЗМІНЮЮЧИ СУСПІЛЬСТВО»,

2. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція науковців, аспірантів, магістрантів та студентів «Здоров’я, освіта, наука та самореалізація молоді», 24-25 березня 2011 р., м. Луцьк, Волинський національний університет ім. Лесі Українки,

3. IV університетська науково-практична конференція студентів, аспірантів і молодих вчених «Молода наука-2011», 12-14 квітня 2011 р., м. Запоріжжя, Запорізький національний університет,

4. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Освіта і здоров’я: формування здоров`я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу», 25-26 березня 2010 р., м. Суми, Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

 

Рік початку роботи в університеті - 2006 р.

 

Основні мови спілкування: українська.