Ви є тут

Головна

Прізвище: Тонкіх
Ім'я: Ірина
По батькові: Юріївна

Посада: доцент кафедри журналістики
Вчений ступінь, звання: кандидат філологічних наук
Освіта: вища
Запорізький національний університет, рік закінчення – 2001, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Російська мова та література», кваліфікація за дипломом – «викладач російської мови та літератури, викладач української мови та літератури».

Дисертації:

 1. Кандидатська дисертація: зі спеціальності 10.01.02 – російська література
 2. «Трансформація традиційних сюжетів та образів у драматургії М. Цвєтаєвої», рік захисту – 2010, Херсонський державний університет

Наукові інтереси: інтернет-журналістика, журналістська етика, реклама і зв’язки з громадськістю

Дисципліни, які викладає:

 • «Журналістська етика»
 • «Реклама і зв’язки з громадськістю»
 • «Спеціалізація. Інтернет-журналістика»
 • «Історія української культури»
 • "Документознавство та архівознавство, бібліотекознавство та книгознавство"

Основні наукові публікації: 

 1. Тонкіх І.Ю. Особливості функціонування жанру інтерв’ю на журналістських Youtube-каналах/ І.Ю. Тонкіх // Тиждень науки-2019. Факультет соціальних наук. Тезидоповідейнауково-практичноїконференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – С. 152–153.
 2. Тонкіх І.Ю. Критерії якості контенту інтернет-медіа / І. Ю. Тонкіх // Обрії друкарства: Науковий журнал. Електронне видання. – К., 2018. – №1 (6). – С. 209–217.
 3. Полєжаєв Ю. Г., Тонкіх І. Ю. Комунікативні стратегії на сайтах зарубіжних тревел-видань / Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монографія / Г.С. Скуртул, Т.В. Хітрова, С.А. Панченко та ін.; за ред. О. Ю. Поди. Дніпро : ЛІРА, 2018. ‒ С. 194 – 204.
 4. Тонкіх І.Ю. Види "сміттєвого" в інтерактивних сервісах інтернет-медіа. / І.Ю. Тонкіх // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 9-10 квітня 2018 р.). – Дніпро: Ліра, 2018. – С. 189-192.
 5. Тонкіх І.Ю. Функції візуального контенту у журналістському блозі / І.Ю. Тонкіх // Тиждень науки- 2017: Тези доповідей щорічної науково-практичной конференції виклачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ(Запоріжжя 18-21, 2017 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017. – С. 2125-2146.
 6. Тонкіх І.Ю. Завдання та функцію прев'ю у журналістських публікаціях в інтернет виданнях / І.Ю. Тонкіх // Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Ужгород, 21-22 квітня, 2017 р.). – У 3-Х ч. – Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2017. – Ч.2. – С.130-132.
 7. Тонкіх І.Ю. Види мультимедійних форматів на сайтах українських інтернет ЗМІ / І.Ю. Тонкіх // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12-13 жовтня, 2016 р.). – Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, 2016. – С. 2003-2008.
 8. Тонкіх І. Ю. Документальні джерела журналістської інформації: особливості обробки та специфіка використання / І. Ю. Тонкіх / Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти : колективна монографія [за ред. О. Ю. Поди]. – Д. : ЛІРА, 2016. – С. 89-107.
 9. Тонкіх І. Ю. Особливості   висвітлення   спортивної   тематики   в   інтернет-ЗМІ / І. Ю. Тонкіх // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–12 квітня 2016 р. / Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. –  С. 383–384.
 10. Тонкіх, І. Ю. Види мультимедійних форматів в українських Інтернет-ЗМІ [Текст] / І. Ю. Тонкіх // Тиждень науки – 2015 : Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ : 14-18 квітня 2015 р. – С. 439–441.
 11. Тонкіх І.Ю. Специфіка реалізації мультимедійного контенту на сайтах українських інтернет-ЗМІ / І. Ю. Тонкіх // Комунікаційні технології : Науковий журнал / за ред. О. М. Холода. – Т. 6. ¬– К. : КНУКІМ, 2014. – С. 128–135.
 12. Тонкіх, І. Ю. Етика висвітлення проблем культури в інтернет-виданні “GAZETA.UA” [Текст] / І. Ю. Тонкіх // Журналістика. Філологія. Медіаосвіта : ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція : 2-3 жовтня 2014 р. : тези доповідей. – Полтава : Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, 2014. – С. 249–253.
 13. Тонкіх, І. Ю. Особливості використання мультимедійних форматів у публікаціях інтернет-видання «LB.ua» [Текст] / І. Ю. Тонкіх // Комунікаційні технології : науковий журнал – Т. 4 – К. : Київський національний університет культури і мистецтв, 2014. – С. 206–213.
 14.  Тонкіх, І. Ю. Завдання та функції читацьких блогів на сайтах інтернет-видань «Українська правда» та «Кореспондент.net» [Текст] / І. Ю. Тонкіх // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник ; за ред. В. В. Різуна. – К., 2013. – Т.53. ¬– Жовтень-грудень. – С. 273–277.
 15. Тонкіх, І. Ю. Функції блогів на сайті інтернет-видання «Українська правда» [Текст] / І. Ю. Тонкіх // Тиждень науки – 2013 : Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ : 15-19 квітня 2013 р. : тези доповідей : В 5 т. – Т. 5 / [Редкол. : Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. – С. 269–271.
 16. Тонкіх, І. Ю. Журналістські блоги як форма впливу на громадську думку в українських Інтернет-ЗМІ [Текст] / І. Ю. Тонкіх // Психолінгвістика : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О.М., 2012. – Вип. 11. – С. 290–297.
 17. Тонкіх, І. Ю. Особливості висвітлення новин в інтернет-виданні «Українська правда» [Текст] / І. Ю. Тонкіх // Держава та регіони. Сер. Соціальні комунікації ; гол. ред. О. В. Богуславський. – 2012. – № 2. – С. 102–107.
 18. Тонкіх, І. Ю. Специфіка подання новин в українських інтернет-ЗМІ [Текст]  / І. Ю. Тонкіх // Психолінгвістика : Збірник наукових праць. – 2011. – №8. – С. 205–210.
 19. Тонкіх, І. Ю. Проблема типології Інтернет-ЗМІ [Текст]  / І. Ю. Тонкіх // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал. Серія : Соціальні комунікації. – 2010. – №2. – С. 79–84.

   Участь у конференціях: 

 1. Тонкіх І.Ю.Youtube-канали журналістів як форма впливу на громадську думку // Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі», 14 листопада 2019 року. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019. 
 2. Тонкіх І.Ю.Перспективи використання YouTube-каналів у журналістській діяльності // VIІ Міжнародна науково-практична конференція «Наукова школа Романа Іванченка», 25 жовтня 2019 р. – м. Київ: Національний технічний університет України «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2019.
 3. Тонкіх І.Ю.Громадянська журналiстика як чинник становлення iнформацiйногосуспiльства в Українi // XІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності», 3-4 жовтня 2019 р. - м. Запоріжжя: Національний університет «Запорізька політехніка», 2019.
 4. Тонкіх І.Ю.Коментарі як форма інтерактивної комунікації в інтернет-медіа: морально-етичний аспект функціонування // Міжнародна наукова конференція «Між хутором і світом: культурницька місія Пантелеймона Куліша», 19-21 вересня 2019 р. - Суми : Сумський державний університет, 2019.
 5. Тонкіх І.Ю.Трансформація жанру інтерв’ю у сучасних інтернет-медіа та у журналістських блогах // Міжнародна наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ», 10-13 травня 2019 р. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2019.
 6. Тонкіх І.Ю.Особливості функціонування жанру інтерв’ю на журналістських  Youtube-каналах // Щорічна наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2019», 15-19 квітня 2019 р. – Запоріжжя, Запорізький національний технічний університет, 2019.
 7. Тонкіх І.Ю.Стратегії формування іміджу українських телеведучих у соціальних мережах // Міжнародний симпозіум «Сучасні проблеми дослідження соціальних комунікацій», 19 березня, 2019 р. – Київ: ВНЗ «Інститут дизайну, архітектури та журналістики», 2019 р.
 8. Тонкіх І.Ю.Особливості функціонування інтерактивних сервісів Інтернет-медіа: морально-етичний аспект // IV Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика, філологія, медіаосвіта», 4-5 жовтня 2018 р. − Полтава: Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.
 9. Тонкіх І.Ю. Види візуального контенту в інтерент-медіа // Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковчів, молодих учених, аспіратнів, студентів ЗНТУ (16-20 квітня 2018 р.). – Запоріжжя ЗНТУ 2018.
 10. Тонкіх І.Ю.Види "сміттєвого" трафіку в інтерактивних сервісах інтернет-медіа // Всеукраїнська науково-практична конференція "Суспільство і особистість у сучасному комуніфкаційному дискурсі" (9-10 квітня 2018 р.). – Запоріжжя ЗНТУ, 2018.
 11. Тонкіх І.Ю. Критерії якості контенту інтернет-ЗМІ // Міжнародна науково-практична конференція "Наукова школа Романа Іванченко" (27 жавтня 2017 р.). – Київ: Національний технічний університет України "КПІ імені Ігоря Сікорського", 2017
 12. Тонкіх І.Ю. Завдання та функції прв'ю у журналістських публікаціях в інтерент-виданнях // Інноваційний розвиток тисячоліття: Міжнародна науково-практична конференція (21-22 квітня 2017 р.). – Ужгород, 2017.
 13. Тонкіх І.Ю. Функції візуального контенту у журналістському блозі //  Тиждень науки-2107:  Наукова-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ (18-21 квітня 2017 р.). – Запоріжжя ЗНТУ, 2017
 14. Тонкіх І.Ю. Особливості використання мультимедіа на сайтах запорізьких інтернет-ЗМІ // Всеукраїнська наукова конференція "Запорожжя в гуманітарному дискурсі" (5-6 квітня 2017 р.). – запоріжжя ЗНУ, 2017.                               
 15. Тонкіх І.Ю. Види мультимедійних форматів на сайтах українських інтернет-ЗМІ // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку». – Вінниця, 12-13 жовтня 2016 р.
 16. Тонкіх І.Ю. Особливості висвітлення спортивної тематики в інтернет-ЗМІ // Щорічна науково-практична конференція викладачів і студентів ЗНТУ. – Запоріжжя, 18-21 квітня 2016 р.
 17. Тонкіх І.Ю. Види спортивних інтернет-видань // Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі». – Запоріжжя, 8-9 жовтня 2015 р.
 18. Тонкіх, І. Ю. Особливості тематичного контенту запорізьких інтернет-порталів // Всеукраїнська наукова конференція “Запорожжя в гуманітарному дискурсі” 8-9 жовтня 2015 року – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2015.
 19. Тонкіх І.Ю.  Види мультимедійних форматів в українських інтернет-ЗМІ  // Щорічна  науково-практична конференція  викладачів,  науковців,  молодих  учених,  аспірантів, студентів ЗНТУ. – Запоріжжя, 14-18 квітня 2015 р.
 20. Тонкіх І. Ю. Інтернет-комунікація в Україні: перспективи розвитку // Міжрегіональна студентська конференція «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа» 14-15 травня 2015 року – Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 2015.
 21. Тонкіх І.Ю.  Етика висвітлення проблем культури в інтернет-виданні «GAZETA.UA» / І. Ю. Тонкіх // ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Журналістика. Філологія. Медіаосвіта» 2-3 жовтня 2014 року. – Полтава: Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка, 2014р.
 22. Тонкіх І.Ю. Особливості використання мультимедійних форматів у публікаціях інтернет-видання «LB. UA» // IV Міжнародний симпозіум «Світ соціальних комунікацій», Київський міжнародний університет, Інститут журналістики (м. Київ, 4-5 квітня 2014 р.).
 23. Тонкіх І.Ю.  Завдання та функції читацьких блогів на сайтах інтернет-видань «Українська правда» та «Кореспондент.net» // ІІ Міжнародна інтернет-конференція «Медіакартина світу: структура, семіотика, канали трансляції» (15 травня – 15 червня 2013 р.).
 24. Тонкіх І.Ю.  Журналістські блоги як форма впливу на громадську думку в українських Інтернет-ЗМІ // VІІ Міжнародна науково-практична конференція   «Психолінгвістика  в  сучасному  світі». – Переяслав-Хмельницький, 21-22 жовтня 2012 р.
 25. Тонкіх І.Ю.  Особливості висвітлення новин в інтернет-виданні «Українська правда» // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціальні  комунікації сучасного світу». – Запоріжжя, 29-30 березня 2012 р.
 26. Тонкіх І.Ю.  Специфіка подання новин в українських інтернет-ЗМІ // VІ Міжнародна науково-практична конференція   «Психолінгвістика  в  сучасному  світі». – Переяслав-Хмельницький, 21-22 жовтня 2011 р.
 27. Тонкіх І.Ю.  Форми інтерактивного зв’язку на сторінках інтернет-видання «Корреспондент.net» // Перший міжнародний симпозіум «Світ соціальних комунікацій». – Київ, 21-22 квітня 2011 р.

Рік початку трудової діяльності в університеті: 2008
Основні мови спілкування: українська, російська
Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 483а
тел.: +38 (061) 769-84-63
e-mail: kafedra_jur@zntu.edu.ua
URL: Кафедра журналістики