Ви є тут

Головна

Прізвище: Акімов

Ім'я: Іван

По батькові: Васильович

Посада: доцент кафедри композиційних матеріалів, хімії та технологій

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-6076-0149

Освіта: вища

Запорізький національний технічний університет, рік закінчення – 1998, спеціальність за дипломом – 10588027 "Технологія машинобудування", кваліфікація за дипломом – інженер-механік.

Дисертації:

  • Кандидатська дисертація:

"Підвищення фізико-механічних властивостей графітизованих сталей", рік захисту – 2004; Запорізький національний технічний університет;

  • Працює над докторською дисертацією.

Наукові інтереси:

Розроблення нових марок графітизованих сталей з високими показниками фізико-механічних та експлуатаційних властивостей.

Дисципліни, які викладає:

  • Технологія конструкційних матеріалів
  • Транспортне матеріалознавство
  • Технологія заготівельного виробництва деталей
  • Порошкові та композиційні матеріли зі спеціальними властивостями
  • Наукові основи вибору композиційних порошкових матеріалів і технологій
  • Термічна обробка порошкових та композиційних матеріалів
  • Основи наукових досліджень та організація експерименту
 
Основні наукові роботи (публікації):
 
1. Плескач В.М., Акімов І.В., Мітяєв О.А. Технологічні методи виробництва заготовок деталей машин: Підручник / за заг.ред. доц. В.М. Плескача. – Запоріжжя: Просвіта, 2013. – 372 с., іл. 146. ISBN 978-966-653-360-2.
2. Акимов, И.В. Повышение механических свойств литой графитизированной стали / Акимов И.В. // Наука та прогрес транспор-ту. Вісник Дніпропетровсь-кого національного універ-ситету залізничного транс-порту, 2015, № 3 (57). – с.129-136/
3. Проблеми і перспективи розвитку графенових акумуляторів / Маляревич І.О, І.В. Акімов // Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (Запоріжжя, 6-8 грудня 2018 р.) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С. 253-255.
4. Маляревич И. А., Акимов И. В. Прогнозирование свойств графитизированой стали для конкретних свойств эксплуатации// Priority directions of science and technology development. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2020. Pp. 235-237. 
 
 
Рік початку діяльності в університеті:

1998

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, 3 корпус

аудиторія: (кабінет): 15

тел.: (061)769-82-71

e-mail: kafedra_t_met@zntu.edu.ua