Ви є тут

Головна

Прізвище: Єськова
Ім'я: Катерина
По батькові: Вікторівна

Посада: викладач кафедри журналістики
Вчений ступінь, звання: -
Освіта: вища

Запорізький державний університет, рік закінчення – 1990, спеціальність за дипломом - «Російська мова та література», кваліфікація за дипломом - «філолог, викладач російської мови та літератури».

ЗНТУ у 2018 році, кваліфікація: магістр журналістики, журналіст, редактор, викладач університетів та вищих навчальних закладів/

Дисертації:
Наукові інтереси: літературна проблематика у ЗМІ.

 

Дисципліни, які викладає:

 • «Зарубіжна література»
 • «Теорія літератури»,
 • «Історія української культури»,
 • «Газетно-журнальне виробництво»

  Основні наукові публікації:

 1. Тексти лекцій з дисципліни «Культурна проблематика ЗМІ» для студентів ІV курсу денної та заочноїформ навчання  спеціальності: 061 – Журналістика / Укл.: Ю. Г. Полєжаєв, К. В. Єськова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 90 с. 
 2. Тексти лекцій з дисципліни «Культурна проблематика ЗМІ» (частина І) для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання  спеціальності: 061 – Журналістика / Укл.: Ю. Г. Полєжаєв, К. В. Єськова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 78 с. 
 3. Островська Н. В., Єськова К. В.  Особливості формату українських фактчекінгових проектів / К. В. Єськова, Н. В. Островська // Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журнал [наук. ред. О. М. Холод].  – Т. 7. – К. : МЦД СК «Комтека», 2018. – С. 43–51.
 4. Єськова К. В. Концептуальні аспекти створення студентської газети / Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монографія / Г.С. Скуртул, Т.В. Хітрова, С.А. Панченко та ін.; за ред. О. Ю. Поди. Дніпро : ЛІРА, 2018. ‒ С. 138 – 156.
 5. Єськова К.В. Реалізація ідеологічної функції журналістики в дитячих журналах України // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя 9-10 квітня 2018 р.). – Дніпро: Ліра, 2018. – С. 37-39.
 6. Єськова К. В. Журнал «Натали» на українському ринку жіночих видань // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 18 –22 квітня 2016 р. / редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. 
 7. Особливості формування медіаграмотності у людей похилого віку // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі» 3-4 березня 2016 року – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2016.
 8. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Теорія літератури» для студентів І курсу денної та заочної форм навчання  спеціальності: 6.030301 – Журналістика / Укл.: К. В. Єськова – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016. – 62 с.
Участь у конференціях: 
 1. Міжнародна наукова конференція «Сучасні тенденції розвитку медіагалузі і регіональні ЗМІ», 10-13 травня 2019 р. – Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019.
 2. Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2019», 15–19 квітня 2019 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019.
 3. Міжнародний симпозіум «Сучасні проблеми дослідження соціальних комунікацій», 19 березня 2019 року. – Київ: Міжрегіональна академія управління персоналом, 2019.
 4. Всеукраїнська наукова конференція «Література й історія», 11–12 жовтня2018 р. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2018. 
 5. IV Міжнародна науково-практична конференція «Журналістика, філологія, медіаосвіта», 4–5 жовтня 2018 р. − Полтава : Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка.
 6. Типологічні особливості тижневика «Теленеделя» // Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 7. Заголовки в тижневику "Теленеделя": стилістика й дизайн // Щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (16-20 квітня 2018 р.). – Запоріжжя ЗНТУ, 2018.
 8. Реалізація ідеологічної функції журналістики в дитячих журналах України // Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 9-10 квітня 2018 р.). – Дніпро: Ліра, 2018.
 9. Дискурс розвитку видання «Cosmopolitan» // Тиждень науки : науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених ЗНТУ, м. Запоріжжя : 18–21 квітня 2017 р.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 10. Проблематика регіональних видань для жінок // Всеукраїнська наукова конференція «Запорожжя в гуманітарному дискурсі» 5–6 квітня 2017 р. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017.
 11. Журнал «Натали» на українському ринку жіночих видань // Тиждень науки : науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених ЗНТУ. –  Запоріжжя, 18 –22 квітня 2016 р.
 12. Особливості формування медіаграмотності у людей похилого віку // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі» 3-4 березня 2016 року – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2016.

Рік початку трудової діяльності в університеті: 2016.
Основні мови спілкування: українська, російська
Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 483а
тел.: +38 (061) 769-84-63
e-mail: kafedra_jur@zntu.edu.ua
URL: Кафедра журналістики