Ви є тут

Головна

Прізвище: Островська
Ім'я: Наталія
По батькові: Василівна

Посада: доцент кафедри журналістики
Вчений ступінь, звання: кандидат наук із соціальних комунікацій
Освіта: вища

 1. Запорізький державний університет, рік закінчення – 1996, спеціальність за дипломом – «Українська мова та література», кваліфікація за дипломом – «філолог, викладач української мови та літератури».
 2. Запорізький національний технічний університет, рік закінчення – 2012, спеціальність за дипломом – «Журналістика», кваліфікація за дипломом – «магістр з журналістики, журналіст, редактор, викладач університетів та вищих навчальних закладів».
 3. Аспірантура. Кафедра журналістики і соціальних комунікацій Інституту журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету, роки навчання –  2008–2013 рр. У 2015р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій на тему: "Особливості соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу в ефірі українських телеканалів".Спеціальність - 27.00.06 - прикладні соціально-комунікаційні технології.  Захист відбувся у Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

Наукові інтереси: соціальні комунікації, прикладні соціальнокомунікаційні  технології, фактчекінг
 

Дисципліни, які викладає:

 • «Авторське редагування»;
 • «Теорія та історія видавничої справи та редагування»;
 • «Система організації роботи прес-служби і прес-секретаря»;
 • «Медіаправо»;
 • «Видавнича справа та редагування»;
 • «Екологічна проблематика ЗМІ»;
 • «Основи наукових досліджень»;
 • «Прикладні соціально-комунікаційні технології. Соціальна інформатика».

Основні наукові публікації:

 1. Островська Н. В. Тенденції розвитку українських фактчекінгових проектів / Н. В. Островська // Сучасні проблеми дослідження соціальних комунікацій : матеріали міжнародного симпозіуму, 19 березня 2019 року, м. Київ, Україна [за наук. ред. О. Холода]. – К. : ВНЗ «Інститут дизайну, архітектури та журналістики», 2019. – С. 97–104.
 2. Шарабура О. В., Островська Н. В. Особливості функціонування новинного порталу «Ukr.net» / Журналістика й освіта: методика, історія, теорія, практика : колективна монографія / Г.С. Скуртул, Т.В. Хітрова, С.А. Панченко та ін.; за ред. О. Ю. Поди. Дніпро : ЛІРА, 2018. ‒ С. 182 – 193.
 3. Островська Н. В. Особливості формату українських фактчекінгових проектів / Н. В. Островська, К. В. Єськова // Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журнал [наук. ред. О. М. Холод].  – Т. 7.  – К., 2018. – С. 43–51.
 4. Островська Н. В. Специфіка досліджень соціальнокомунікаційних технологій / Н. В. Островська // Cоціальні комунікації: результати досліджень (2015–2017) : колективна монографія [авт. : Л. Бадюл, А. Досенко, Н. Островська й ін.] – К. : ВНЗ «Інститут реклами», 2018. – С. 64–100
 5. Островська Н. В.  Концептосфера українського інтернет-сегменту / Н. В. Островська, Н.А. Виговська, Ю. В. Любченко та ін. // Медіакультура  в  контексті  міждисциплінарних  досліджень : монографія  [за   загал.  ред.  В. В. Березенко,  М. А. Лепського, О. О. Семенець ;  відп.  ред.  К. Г. Сіріньок-Долгарьова]. – Запоріжжя  : Кераміст, 2017. – С. 128–162
 6. Островська Н. В. Логічні засади редагування наукових видань / Н. В. Островська // Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти : колективна монографія; за ред. О. Ю. Поди. – Д. : ЛІРА, 2016.  – С. 97 –112.
 7. Островська Н. В. Особливості соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу на українському телебаченні / Н. В. Островська // Історія, теорія, методологія й практика соціальних комунікацій у дискурсі університетської освіти : колективна монографія; за ред. О. Ю. Поди. – Д. : ЛІРА, 2016.  – С. 130–179.
 8. Островська Н. В. Трешіміджеві технології в політичних ток-шоу на українському телебаченні / Н. В. Островська // Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. [наук. і літ. ред. Г. Я. Холод, наук. ред. О. М. Холод]. – Т. 3. – К., 2016. – С.62-67.
 9. Особливості соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу в ефірі українських телеканалів [Текст] / Н. В. Островська // Атореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій. – К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2015. – 16 с.
 10. Островська, Н. В. Телевізійне політичне ток-шоу: специфіка функціонування розважальної складової [Текст] / Н. В. Островська // Соціальні комунікації: теорія і практика : наук. журн. [наук. ред. О. М. Холод]. – Т. 1. – К. : КНУКіМ, 2015. – С. 75–80.
 11. Островська, Н. В. Характеристика різновидів соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу [Текст] / Н. В. Островська // Медіатрансформації: рік другий : колект. монографія [за ред. проф. О. М. Холода]. – К. : КНУКіМ, 2015. – С. 221–251.
 12. Островська Н. В. «Рейтингування», або «соціологічне опитування», як типова соціальнокомунікаційна технологія політичних ток-шоу / Н. В. Островська [Текст] // Соціальні комунікації: результати досліджень – 2014 : колективна монографія / [за ред. О. М. Холода]. – К. : КНУКіМ, 2015. –С. 258–276.
 13. Островська, Н. В. Теорія і практика суспільно-політичних ток-шоу [Текст] / Н. В. Островська // Соціальні комунікації: результати досліджень – 2013 : колект. монографія ; за наук. ред. О. М. Холода : У 3-х т. – Т. 2 : Прикладні соціальнокомунікаційні технології. – К. : КНУКіМ, 2014. – С. 151–199.
 14. Островська, Н. В. Виды политических ток-шоу на украинском телевидении [Текст] / Н. В. Островська // Scintific Letters of Academic Society of Michal Baludansky). – Словакия, 2014. – № 1. – С. 95–98.
 15. Островська, Н. В. Теорія і практика суспільно-політичних ток-шоу: рольовий і функціональний аспекти [Текст] / Н. В. Островська // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць. – Львів, 2013. – С. 282–290.
 16. Островська, Н. В. Характерні риси і критерії моделі суспільно-політичних ток-шоу [Текст] / Н. В. Островська // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць. – Серія : Журналістика. – Випуск 38. – Львів, 2013. – С. 290–297.
 17. Островська, Н. В. Різновиди технологій інмутації в суспільно-політичних ток-шоу на українському телебаченні : теоретичний аспект [Текст] / Н. В. Островська // Держава та регіони. Сер. Соціальні комунікації ; гол. ред. О. В. Богуславський. – 2012. – № 1. – С. 96–100.
 18. Островська Н. В. Ідентифікаційні ознаки політичних ток-шоу: погляд медіакритиків [Текст] / Н. В. Островська //    Держава та регіони : науково-виробничий журнал. – Серія : Соціальні комунікації / гол. ред. О. В. Богуславський. – 2011. – № 2. – С.72–77.
 19. Островська Н. В. Роль суспільно-політичних ток-шоу в передвиборчий період [Текст] / Н. В. Островська // Держава та регіони : науково-виробничий журнал. – Серія : Соціальні комунікації / гол. ред. О. В. Богуславський. – 2010. – № 2. – С. 57–61.
 
   Участь у конференціях:
 1. Островська Н.В. Громадянська освіта в Україні: мережеві проекти з розвитку критичного мислення // ХІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Південь України в умовах глобальних соціокультурних трансформацій: питання культурної, етнорелігійної, етнічної та національно-громадянської ідентичності», 3 – 4 жовтня 2019 р. – м. Запоріжжя: Національний університеті «Запорізька політехніка», 2019.
 2. Островська Н.В. Різновиди форматів фактчекінгових проектів // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки - 2019», 15 – 19 квітня 2019 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019.
 3. Островська Н.В. Тенденції розвитку українських фактчекінгових проектів // Міжнародний симпозіум «Сучасні проблеми дослідження соціальних комунікацій», 19 березня 2019 р. – Київ : ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом», ВНЗ «Інститут дизайну, архітектури та журналістики»2019.
 4. Островська Н.В.    Особливості формату українських фактчекінгових  проектів // ІІІ Міжнародний симпозіум «Соціальні комунікації: теорія і практика», 21 квітня 2018 р. – Київ, 2018.
 5. Островська Н.В.  Проблемні аспекти розвитку фактчекінгових проектів // Науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2018», 16–20 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018
 6. Островська Н.В.   Тенденції розвитку фактчекінгових проектів // Всеукраїнська науково-практична конференція «Суспільство і особистість у сучасному комунікаційному дискурсі», 9–10 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 7. Островська Н.В.   Специфіка українських фактчекінгових проектів // Міжнародна науково-практична конференція «Медіакультура та інформаційна безпека в Європі та світі: освіта, методологія медіадосліджень, практика» (12–14 жовтня 2017 року). – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017.
 8. Островська Н.В.  Фреймінг як соціальнокомунікаційна технологія // Звітна щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів Запорізького національного технічного університету «Тиждень науки-2017», 18–21 квітня 2017 року). – Запоріжжя : Запорізький національний технічний університет, 2017.
 9. Островська Н.В.  Специфіка використання фреймінгу в новинах регіонального телебачення  // Всеукраїнській науковій конференції “Запорожжя в гуманітарному дискурсі”, 5–6 квітня 2017 року. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017 р.
 10. Островська Н. В. Редакційний етап: робота літературного редактора (із досвіду роботи у приватному видавництві) // Міжнародна конференція «Дні науки – 2008», Класичний приватний університет (м. Запоріжжя, 24.10. 2008 р.).
 11. Островська Н. В. Суспільно-політичні ток-шоу в запорізькому телеефірі: до проблеми жанрової своєрідності ток-шоу // Перша всеукраїнська наукова конференція «Регіональні ЗМІ України: історія, стан та перспективи розвитку», Луганський національний педагогічний університет (м. Луганськ, 20 – 21 березня 2010 р.).
 12. Островська Н. В. Основні аспекти досліджень соціальнокомунікаційних технологій // Перший міжнародний симпозіум «Світ соціальних комунікацій», Київський міжнародний університет, Інститут журналістики (м. Київ, 21–22 квітня 2011 р.).
 13. Островська Н. В. Специфіка застосування соціальнокомунікаційних технологій у політичному ток-шоу «Велика політика з Євгенієм Кисельовим» // Міжнародна науково-практична конференція «Реклама та PR у сучасному світі», Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (м. Одеса, 30 червня – 4 липня 2011 р.).
 14. Островська Н. В. Різновиди технологій інмутації в суспільно-політичних ток-шоу на українському телебаченні // III міжнародна науково-практична конференція «Соціальні комунікації сучасного світу», Класичний приватний університет (м. Запоріжжя, 29–30 березня 2012 р.).
 15. Островська Н. В. Іміджеві технології в суспільно-політичних ток-шоу на українському телебаченні: теоретичний аспект // Другий міжнародний симпозіум «Світ соціальних комунікацій», Київський міжнародний університет, Інститут журналістики (м. Київ, 29–30 березня 2012 р.).
 16. Островська Н. В. Теорія і практика суспільно-політичних ток-шоу: рольовий і функціональний аспекти // Всеукраїнська журналістикознавча конференція «Громадянське суспільство і ЗМК: пошуки партнерства», Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів, 24–26 жовтня 2013 року).
 17. Островська Н. В. Суспільно-політичні ток-шоу на телебаченні: спроба наукової класифікації // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні соціально-комунікаційні технології», Київський міжнародний університет (м. Київ, 13 листопада 2012 р.).
 18. Островська Н.В. Медіакритичні аспекти дослідження політичних ток-шоу // IV Міжнародний симпозіум «Світ соціальних комунікацій», Київський міжнародний університет, Інститут журналістики (м. Київ, 4-5 квітня 2014 р.).
 19. Островська Н. В. Технологія «створення сприятливих умов для самопрезентації учасника» в політичних телевізійних ток-шоу // V Міжнародна науково-практична конференція «Прикладні соціально-комунікаційні технології», Інститут журналістики і міжнародних відносин КНУКіМ (м. Київ, 31 жовтня 2014 р.).
 20. Островська Н. В. Телевізійні дебати в ефірі українських телеканалів // Щорічна науково-технічна конференція ЗНТУ «Тиждень науки», ( квітень 2015 р., Запоріжжя).
 21. Островська Наталя (Запоріжжя). Ток-шоу на телебаченні: особливості змістоформи // Міжрегіональна студентська конференція «Медіакартина світу: формування особистості під впливом медіа» 14-15 травня 2015 року – Бердянськ, Бердянський державний педагогічний університет, 2015.
 22. Дискусійні формати на запорізькому телебаченні // Всеукраїнська наукова конференція “Запорожжя в гуманітарному дискурсі” 8-9 жовтня 2015 року – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2015.
 23. Специфіка досліджень соціальнокомунікаційних технологій // Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україні та світі» 3-4 березня 2016 року – Запоріжжя, Запорізький національний університет, 2016.
 24. Трешіміджеві технології в політичних ток-шоу на українському телебаченні // І Міжнародний симпозіум «Соціальні комунікаці: теорія і практика» 16 квітня 2016 року – Київ, Київський палац дітей та юнацтва, 2016.
 25. Зміна формату програми як маніпуляційний інструмент політичних ток-шоу // Тиждень науки : тези доповідей науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 18 –22 квітня 2016 р. / редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.

Рік початку трудової діяльності в університеті: 2007
Основні мови спілкування: українська, російська
Контакти:

адреса: вул. Тургєнева, 39, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 483а
тел.: +38 (061) 769-84-63
e-mail: kafedra_jur@zntu.edu.ua
URL: Кафедра журналістики