Ви є тут

Головна

Прізвище: Шило

Ім'я: Галина

По батькові: Миколаївна

 

Посада: проректор з науково-педагогічної роботи та питань перспектив розвитку університету, доцент кафедри

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: доцент кафедри конструювання та технології виробництва радіоапаратури

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-5020-6707

 

Освіта: вища

 

 • Запорізький державний технічний університет,  Факультет радіоприладобудівний, 1998, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.080.403«Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем», спеціалізація – «Програмне забезпечення обчислювальної техніки і автоматизованих систем», кваліфікація за дипломом – «інженер-програміст». Диплом АР №10588078 з відзнакою від 30.06.1998 р.

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт»: «Інтервальні методи обчислення допусків при проектуванні електронних апаратів», рік захисту – 2003, Національний університет "Львівська політехніка". Диплом кандидата наук ДК № 018809 від 21.05.2003 р. Атестат доцента О2ДЦ № 012616 від 15.06.2006 р.
 • Докторська дисертація зі спеціальності –  05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт», тема «Статистично-орієнтовані методи допускового проектування радіоелектронних пристроїв», науковий консультант проф., д.т.н. Піза Д.М., дата захисту  - 06.12.18.Диплом доктора наук ДД № 008434 від 05.05.2019 р.
   

Наукові інтереси:

 • системи автоматизованого проектування;
 • допускове проектування.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 107, з них патентів – 5, монографій – 0, навчальних посібників – 1.

 1. Поспеєва, І.Є. Випробування радіоелектронних засобів [Текст] / І.Є. Поспеєва, Г.М. Шило, Т.І. Куляба-Харитонова / Навчальний посібник. – Запоріжжя: НУ "Запорізька політехніка", 2020. –  281 с.
 2. Бережний, С.П. Дослідження впливу структури злитків феротитану, отриманих методом електрошлакової виплавки, на їхню здатність до подрібнення / Бережний С.П., Шило Г.М., Фурманова Н.І., Котов М.М. // Вісник Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, 2020. - с. 155 - 159
 3. G. Shilo, E. Areshkin, M. Gaponenko, “Optimization of the printed circuit boards placement at thermal design of the units with natural air cooling,” Springer Journal Fulfillment, vol. 60, №1, pp. 42–45, Jan. 2017
 4. Крищук, В.Н. Метод оптимизации массогабаритных показателей при компоновке герметичных блоков бортовых РЭА [Текст] / В.Н. Крищук, Г.Н. Шило, Ю.А. Лопатка, Н.П. Гапоненко // Проблемы управления и информатики. – 2016. – №4. – С. 54-65.

 5. Шило, Г.Н. Стратегии назначения интервальных допусков [Текст] /Г.Н.Шило // Кибернетика и системный анализ. - 2015. - Т.51. - №4. - С.176-186.
 6. G.M.Shilo, Strategies for Assigning Interval Tolerances//Cybernetics and Systems Analysis, Volume 51 Issue 4, July 2015, Pages 657-666.
 7. Шило, Г.Н. Назначение допусков методом сглаженных вершин [Текст] / Г.Н.  Шило // Проблемы управления и информатики.–Київ: Інститут космічних досліджень НАН та НКА України, 2013. – №5. – С. 84–95.  (Shilo, G. Assigning Tolerances by Method of Smoothed Vertices [Текст]// Journal of Automation and Information Sciences. – BEGELL HOUSE, INC, 2013.–Vol.45 – issue 10. – P.36-48.)
 8. Шило, Г.Н. Назначение нормальных допусков с учетом ценовых характеристик электрорадиоэлементов [Текст] / Г.Н. Шило, // Радиоэлектроника (Известия вузов). – 2012. –Т.55, №3. – С.48-56.
 9. Шило, Г.М. Вибір стратегії призначення інтервальних допусків [Текст] / Г.М. Шило, І.М. Веснін, М.П. Гапоненко // Радіоелектроніка. Інформатика. Управління. – 2012. — №2. — С.52-57
 10. Шило, Г.Н. Назначение интервальных допусков методом отображений[Текст] / Г.Н. Шило//Известия вузов. Радиоэлектроника . – 2009. – №5. –C. 24-33.
 11. Шило, Г.Н. Расчет нормальных допусков с учетом отклонений коэффициентов внешних воздействий [Текст] / Г.Н. Шило Д.А. Коваленко, Н.П. Гапоненко //Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2009. – №1. – С. 15-18.
 12. Шило, Г.Н. Назначение нормальных допусков методом касательных при корреляционной связи [Текст] / Г.Н. Шило //Науковий журнал “Прикладная радиоэлектроника.– 2007. – Том 6.– № 4. – C.573-577.
 13. Крищук В.М., Шило Г.М., Артюшенко Б.А. Спосіб призначення допусків на електричні параметри радіоелектронних пристроїв // Пат. 31070 України, МПК8 G06F 17/50, заявник та патентовласник Запорізький національний технічний університет – № u200712981; заявл. 23.11.2007; опубл. 25.03.2008, Бюл. № 6. 3 с.
 14. Шило Г.М., Коваленко Д.А., Гапоненко М.П. Комп’ютерна програма «Автоматизована система призначення допусків і вибору елементів» // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 46205 України/ заявник Запорізькій національний технічний університет. Опубл. 05.09.2010. 7 с.

 

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 1. Шило, А.П. Анімація 3D-моделей в Blender / А.П. Шило, А.В. Пархоменко, Г.М. Шило, Є.В. Огренич // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с. 72-74
 2. Шило, Г.М. Комп'ютерне моделювання процесу мікроплавок в індукційній печі / Г.М. Шило, О.С. Шевченко // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с. 60-62
 3. Дейдей, В.С. Моделювання теплових режимів радіоелектронних пристроїв в Fusion 360 / В.С. Дейдей, Г.М. Шило, Т.І. Куляба-Харитонова, В.А. Чернишев // Тиждень науки-2021. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 19–23 квітня 2021 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – с. 58-59
 4. Shilo, Galina Cost-Effective Indoor Positioning Using IoT Solutions / Galina Shilo, Denys Romaniuk, Andrii Pysarskyi, Anastasiia Lebedieva-Dychko// 5th IEEE International Symposium on Smart and Wireless Systems within the INTERNATIONAL CONFERENCES ON INTELLIGENT DATA ACQUISITION AND ADVANCED COMPUTING SYSTEMS (IEEE IDAACS-SWS 2020) Conference proceedings – 17-18 September 2020.- Dortmund.- P.161-165. - ISBN 978-1-7281-9959-7
 5. Romaniuk, D. Indoor and outdoor positioning technology at the industrial interprises / D. Romaniuk, A. Lebedieva-Dychko, G. Shilo, A. Pysarskyi, S. Shaptala // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 58–60
 6. Tsapko, D. Features of communication between robots in a group under conditions of a limited number of channels / D. Tsapko, G. Shilo, L. Karpukov, Y. Sobol // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 60–62.
 7. Шевченко, О.С. Переваги використання хмарних технологій при вивченні CAD/CAM/CAE систем / О.С. Шевченко, Г.М. Шило, Т.І. Куляба-Харитонова, Є.В. Огренич, В.С. Дейдей // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 56–58.
 8. Кохан, О.В. Технології доповненої реальності в обслуговуванні та ремонті пристроїв для 3D-друку / О.В. Кохан, А.П. Шило, А.Р. Калиниченко, Г.М. Шило, О.С. Шевченко // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 76–78
 9. Анікін, П.С. Порівняльні характеристики типів 3D-друку та можливості їх симуляції у CAE Abaqus / П.С. Анікін, Г.М. Шило // Тиждень науки-2020. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – с. 62–64.
 10. Shylo, A. Wireless indoor positioning technologies / A. Shylo, D. Romaniuk, G. Shilo, N. Zhukova// Тиждень науки-20. Електротехнічний факультет. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – p. 332-334
 11. Shilo, G. Thermal Design of Electronic Devices with a Forced Cooling System / G. Shilo, V. Beskorovainyi, E. Ogrenich, N. Furmanova, N. Myronova // Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 18-21 September, 2019, Metz, France. - p. 556-561
 12. Shilo, G. Improving students’ qualification level by introducing innovative educational and production technologies / G. Shilo, N. Furmanova, D. Romaniuk, A. Kalynychenko, P. Kostianoi, O. Desyatnyuk// Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 18-21 September, 2019, Metz, France. - p.1020-1023
 13. Шило, Г.М. Створення освітнього середовища у віртуальній реальності / Г.М. Шило, Н.І. Фурманова // Тиждень науки-2019. Факультет радіоелектроніки та телекомунікацій. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – с. 79-81
 14. G. Shilo. Thermal Design of Electronic Equipment Enclosures with Natural Air Cooling / G. Shilo, E. Ogrenich, T. Kulyaba-Kharitonova, O. Buhaiev  // Conference Proceedings "Advanced Computer Information Technologies ACIT 2019", Ceske Budejovice, Czech Republic, June 5-7, 2019. – P.153-156.
 15. Шило, Г.М. Застосування технології доповненої та віртуальної реальностей в освітньому процесі [Теxt] / Г.М. Шило, Н.І. Фурманова, П.А. Костяной // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол.: Д.М. Піза, С.В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – c. 198-199.
 16. G. Shilo. Software for Tolerance Design of Electronic Devices / G. Shilo, N. Furmanova, T. Kulyaba-Kharitonova //Conference Proceedings «Advanced Computer Information Technologies ACIT 2018» June 1-3, 2018, Ceske Budejovice, Czech Republic, June 1-3, 2018. – P.14-17.
 17. Furmanova, N. The Mobile Environment Monitoring System with a Web Interface [Теxt] / N. Furmanova, G. Shilo, A. Kalynychenko, P. Kostianoi. // Proceedings of the International Conference “Advanced Computer Information Technologies” (ACIT-2018), Ceske Budejovice, Czech Republic, June 1-3, 2018.. – P.183-186.
 18. G. M. Shilo. Statistically Oriented Tolerance Design with Correlation between Parameters of Components/ G. M. Shilo, N. Furmanova // Proceedings of the 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications 21-23 September, 2017, Bucharest, Romania. – p.1082 – 1087.
 19. G. M. Shilo. Heat Transfer Intensification in Hermetically Sealed Units Stackable Design/ / G. M. Shilo, Yu. Lopatka, E. Areshkin, E. Ogrenich, N. Furmanova // Manufacturing & Mechatronic Systems 2017: Proceedings of 1st International Conference, Kharkiv, October 24-25, 2017: Thesises of Reports / [Ed. I.Sh. Nevlyudov (chief editor).].- Kharkiv: [electronic version], 2017. - pp.72-75
 20. G. M. Shilo, The Method of Optimization of Mass-Size and Thermal Parameters of Hermetically Sealed Electronic Equipment / G. Shilo, Y. Lopatka, T. Kulyaba-Kharitonova //14th International Conference The  Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM). 21-25 February 2017, Lviv, Polyana, P. 337-339
 21. G. M. Shilo, Optimization of the Mass Characteristics of the lectronic Equipment Enclosures with Natural Air Cooling / G. Shilo, E. Areshkin , E. Ogrenich //14th International Conference The  Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM). 21-25 February 2017, Lviv, Polyana, P. 340-343
 22. Г.Н.Шило, Арешкин Е.К., Гапоненко Н.П. Исследование массогабаритных и тепловых характеристик блоков радиоэлектронной аппаратуры с естественным воздушным охлаждением // Сборник трудов международной  конференции «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ – 2014),  Одесса, 26— 30 мая  2014 г. - с. 36 - 37
 23. Shilo G. Assigning tolerances by normalization method // The 7th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications: proceedings. Berlin (Germany), 2013. P. 149-152
 24. G. Shilo, D. Kovalenko and M. Gaponenko, "Software for tolerance design," Proceedings of International Conference on Modern Problem of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, Lviv-Slavske, 2012, p. 95.
 25. Шило Г.Н. Допусковое проектирование радиоэлектронных устройств методом сглаженных вершин // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: тези доп. VI міжнар. наук.-практ. конф. Запоріжжя, 2012. С. 274-276.
 26. Шило Г.М., Коваленко Д.А., Гапоненко М.П. Програмний комплекс допускового проектування INTOL // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: тези доп. VI міжнар. наук.-практ. конф. Запоріжжя, 2012. С. 270-272.
 27. G. Shilo, "Cost/quality optimization for the problem of normal tolerance assignment," Proceedings of the 6th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems, Prague, 2011, pp. 356-360.
 28. G. Shilo, O. Sirotuk and M. Gaponenko, "Optimizing the layout of hermetical sealed radio-electronic devices," 2011 11th International Conference The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics (CADSM), Polyana-Svalyava, 2011, pp. 211-212.
 29. G. Shilo, D. Kovalenko and M. Gaponenko, "Tolerance design and electronics elements' selection under external influences," 2010 International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET), Lviv-Slavske, 2010, pp. 367-367.
 30. G. N. Shilo, E. V. Ogrenich and N. P. Gaponenko, "Design of finned heatsinks having minimum mass," 2010 International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET), Lviv-Slavske, 2010, pp. 301-302.
 31. G. N. Shilo, E. V. Ogrenich and N. P. Gaponenko, "Design of finned heatsinks having minimum mass," 2010 International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET), Lviv-Slavske, 2010, pp. 301-302.
 32. Шило Г.М., Коваленко Д.А., Гапоненко М.П. Автоматизація процедур призначення допусків і вибору елементів з урахуванням зовнішніх впливів та вартості // Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій: тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. / під заг. ред. Д.М.Пізи. Запоріжжя, 2010. С. 200-202.
 33. G. Shilo, "Cost optimization in electronics for the problem of interval tolerances assignment," 2009 IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Rende, 2009, pp. 339-342.
 34. G. Shilo, D. Kovalenko and M. Gaponenko, "Selection of accuracy elements parameters under normal distribution law," 2009 10th International Conference - The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, Lviv-Polyana, 2009, pp. 155-157.
 35. G. Shilo, "Cost optimization in electronics for the problem of interval tolerances assignment," 2009 IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Rende, 2009, pp. 339-342
 36. Шило Г.Н., Коваленко Д.А., Гапоненко Н.П. Выбор элементов при нормальном законе распределения и внешних воздействиях // Труды десятой междунар. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ – 2009). Одесса, 2009. Т. 2. C. 67.
 37. G. Shilo, D. Kovalenko and M. Gaponenko, "Selection of accuracy elements parameters under normal distribution law," 2009 10th International Conference - The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, Lviv-Polyana, 2009, pp. 155-157.
 38. G. Shilo, D. Kovalenko and M. Gaponenko, "Tolerance assignment by mapping method," 2008 International Conference on "Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science" (TCSET), Lviv-Slavsko, 2008, pp. 509-512.
 39. Шило Г.М., Коваленко Д.А., Гапоненко М.П. Обчислення нормальних допусків з урахуванням відхилень коефіцієнтів зовнішніх впливів // Тези доп. IV міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіоелектроніки, телекомунікацій та інформаційних технологій". Запоріжжя, 2008. С. 184-186.
 40. G. Shilo, "Assigning Normal Tolerances by Tangent Methods for Correlated Parameters," 2007 4th IEEE Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Dortmund, 2007, pp. 281-285.
 41. B. A. Artyushenko, V. N. Krischuk, G. N. Shilo and S. N. Romanenko, "Tolerable Analysis of Fractal Antenna using Method of Moments," 2007 17th International Crimean Conference - Microwave & Telecommunication Technology, Crimea, 2007, pp. 402-403.
 42. G. Shilo, D. Kovalenko and M. Gaponenko, "Peculiarities of the External Influences Compensation in Specification of the Normal Tolerances," 2007 9th International Conference - The Experience of Designing and Applications of CAD Systems in Microelectronics, Lviv-Polyana, 2007, pp. 311-314.
 43. Шило Г.Н., Коваленко Д.А., Гапоненко Н.П. Расчет нормальных допусков и выбор элементов при внешних воздействиях // Труды междунар. науч.-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2007). Одесса, 2007. С. 278
 44. Крищук В.Н., Шило Г.Н., Артюшенко Б.А. Назначение гарантированных допусков с учетом производственных ограничений при помощи генетического алгоритма // Труды междунар. науч.-практ. конф. «Современные информационные и электронные технологии» (СИЭТ-2007). Одесса, 2007. С. 210.
 45. V. Krischuk, G. Shilo and B. Artyushenko, "Tolerable Linear Antenna Array Design with Genetic Algorithm," 2007 9th International Conference - The Experience of Designing and Applications of CAD Systems in Microelectronics, Lviv-Polyana, 2007, pp. 167-169.
 46. Шило Г.Н., Артюшенко Б.А. Предельное оценивание характеристик направленности антенной решетки // Материалы 3-й междунар. молодежной науч.-техн. конф. «Современные проблемы радиотехники и телекоммуникаций "РТ-2007"». Севастополь: Издательство СевНТУ, 2007. С. 112.
 47. V. Krischuk, B. Artyushenko and G. Shilo, "Tolerable Area Creation with Genetic Algorithm," 2006 International Conference - Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications, and Computer Science, Lviv-Slavsko, 2006, pp. 121-124.
 48. Шило Г.Н., Коваленко Д.А., Гапоненко Н.П. Расчет и назначение допусков методом касательных при корреляционной связи // Тези доповідей міжнар. наук.-практ. конф. “Сучасні проблеми досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій”. Запоріжжя, 2006. С. 196-197.
 49. G. Shilo, D. Kovalenko and M. Gaponenko, "Calculating Tolerances by Correlation Tangent Method," 2006 International Conference - Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications, and Computer Science, Lviv-Slavsko, 2006, pp. 588-590.
 50. Крищук В.Н., Шило Г.Н., Артюшенко Б.А. Генетический алгоритм назначения нормальных допусков // Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. “Сучасні проблеми досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій”. Запоріжжя, 2006. С. 150-151.
 51. G. Shilo, "Geometric Methods of Assigning Tolerances," 2005 IEEE Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, Sofia, 2005, pp. 513-516.
 52. Shilo G., Voropay O., Gaponenko M. Calculating tolerances by tangent method // Proceedings of VIII-th International Conference "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" (CADSM'2005). Lviv-Slavsko, 2005. P. 116-118.
 53. Shilo G., Voropay O., Gaponenko M. Tolerance assignment considering features of radioelements // Proceedings of the International Conference "Information Systems and Technologies". Kharkov, 2005. P. 229-231
 54. Krischuk V., Shilo G., Namlensky A., Gaponenko M. Elements selection with compensation of external influences // Proceedings of VIII-th International Conference "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics" (CADSM'2005). Lviv-Slavsko, 2005. P. 93-98
 55. G. Shilo, O. Voropay and M. Gaponenko, "Interval-statistical analysis of tolerances," Proceedings of the International Conference Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, 2004., Lviv-Slavsko, Ukraine, 2004, pp. 575-578.
 56. V. Krischuk, G. Shilo, A. Namlensky and M. Gaponenko, "Strategies of element selection when assigning the nominal tolerances," Proceedings of the International Conference Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, 2004., Lviv-Slavsko, Ukraine, 2004, pp. 557-559.
 57. V. Krischuk, A. Farafonov, G. Shilo and N. Gaponenko, "Optimization of microstrip filters tolerances," The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, 2003. CADSM 2003. Proceedings of the 7th International Conference., Slavske, Ukraine, 2003, pp. 251-252.
 58. G. Shilo and N. Gaponenko, "Interval methods of assigning the nominal tolerances and choosing elements," Second IEEE International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, 2003. Proceedings, Lviv, 2003, pp. 355-357.
 59. V. Krischuk, G. Shilo and N. Gaponenko, "Optimization of ISLAE solutions in the problems of assigning tolerances for parameters of electronic devices," Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (IEEE Cat. No.02EX542), Lviv-Slavsko, Ukraine, 2002, pp. 114-115.
 60. V. Krischuk, G. Shilo and N. Gaponenko, "Software for interval analysis and synthesis of tolerances in CAD systems," Proceedings of the International Workshop on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications. IDAACS'2001 (Cat. No.01EX510), Crimea, Ukraine, 2001, pp. 234-237.
 61. V. Krischuk, G. Shilo and N. Gaponenko, "Interval system for calculating tolerances in CAD systems," Experience of Designing and Applications of CAD Systems in Microelectronics. Proceedings of the VI-th International Conference. CADSM 2001 (IEEE Cat. No.01 EX473), Lviv-Slavsko, Ukraine, 2001, pp. 204-206.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Відзнаки та нагороди:
 
-  Почесна грамота від ректора з нагоди Дня науки, 2015;
 
- Сертифікат за участь в ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції "Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи", Відкритий семінар з теми "Сучасні цифрові лабораторії для упровадження STEM-освіти" 15 травня 2017 року;
 
- Почесна грамота від Запорізької обласної ради за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну наукову і педагогічну діяльність, активну позицію у громадському житті Запорізького національного технічного університету та вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, 19.01.2018 року;

- Подяка від Позашкільного навчального закладу "Комунарський районний центр молоді та школярів" Запорізької міської ради Запорізької області за плідну співпрацю й підтримку в реалізації проектів, за високі професійні, моральні та людські якості, активну життєву позицію і надані консультації, 30 березня 2018 року;
 
- Подяка від Одеської національної академії харчових технологій за високу професійну підготовку учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування" зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 25 травня 2018 року;
 
- Подяка від Одеської національної академії харчових технологій за високу професійну підготовку учасників ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни "Робототехніка" 30 травня 2018 року;
 
- Почесна грамота від ректора ЗНТУ за високий рівень підготовки студентів до ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади з галузі знань 15 "Автоматизація та приладобудування" зі спеціальності 151 "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" 23 червня 2018 року;

- Подяка від Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького за керівництво науковою роботою, яка зайняла призове місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у галузі "Інформаційно-комунікаційні технології в освіті" 2019 року;

- Грамота від ректора ЗНТУ  з нагоди Дня охорони праці в Україні у рамках Всесвітнього дня охорони праці за заняття II місця в огляді-конкурсі ЗНТУ, високі показники в роботі та відповідальність у вирішенні завдань профілактики виробничого травматизму та безпеки праці – 2019 року;

- Подяка від Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради за сприяння розвитку обдарованої і талановитої молоді, популяризацію наукових та інженерних знань, активну участь у відкритому турнірі з робототехніки «RoboticУм» - наказ № 443 р від 05.11.2019 року;

- Подяка від Міністерства освіти і науки України за ініціативу та наполегливість, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України – 2020 року;

- Диплом від Національної академії педагогічних наук України та Державної наукової установи  “Інститут модернізації змісту освіти” Міністерства освіти і науки України за активну участь у семінарах виставки і представлення освітніх інноваційних технологій на міжнародній виставці " Освіта та кар’єра - 2020" 20-21 листопада 2020 року;

- Подяка від Національної академії педагогічних наук України та Міністерства освіти і науки України Державної наукової установи  “Інститут модернізації змісту освіти” за ефективну працю з розвитку освітнього й наукового потенціалу закладу освіти – м. Київ, 22 – 24 жовтня 2019 року;

- Подяка від Національної академії педагогічних наук України та Міністерства освіти і науки України Державної наукової установи  “Інститут модернізації змісту освіти” за розробку й активне впровадження інноваційних педагогічних технологій – м. Київ, 12 – 14 жовтня 2020 року;

- Диплом від фестивалю “INTERPIPE Tech Fest”, як учасник фестивалю – м. Дніпро, 2019 року;

Підвищення кваліфікації:

- Підвищення кваліфікації (стажування): підвищення професійної кваліфікації через вдосконалення рівня володіння англійською мовою в НВ «Освіта для бізнесу та кар’єри» ЗНТУ з 17.10.2016 р. по 31.05.2017 р.

- Стажування (підвищення кваліфікації) у Вищій школі інформатики та вмінь, м. Лодзь, Республіка Польща, 26.02.18-02.03.18

- Підвищення кваліфікації в Запорізькому національному університеті за програмою "Інтерактивні методи викладання англійської мови" в обсязі 108 годин (3,6 ECTS), Свідоцтво СС 02125243/0402 - 19

- Стажування (для освітян та курсах з англійської мови) у Західно-Фіндляндському коледжі, м. Гуйттінен, Фінляндія, 02.09.19-09.09.19 р.

- Autodesk® Authorized Training Center® course "Transition to Cloud Based Fusion 360" Certificate No. EM303884096129684665420, 2020 р

- Підвищення кваліфікації (стажування):. “Automotive Software Engineering”, Dortmund International Summer School 2020, Dortmund University of Applied Sciences and Arts. Дата стажування: з 29.06.2020 по 03.07.2020. (участь онлайн)

- Сертифікат № IH20-NUZP-SGM про успішне завершення навчання за програмою “Технології Industry 4.0" в період 23.11.2020 - 27.11.2020, удосконалена професійна компентентність  в обсязі 30 академічних годин (1 кредит ECST)

- Certificate of AZOV CONTROLS TeraWatt Group Recognised System Integrator A ROCKWELL AUTOMATION PARTNER про підвищення кваліфікації за програмою: “Ознайомлювальний курс по роботі з контролером ПЛК та системою візуалізації Rockwell Automation”, ТОВ “АЗОВ КОНТРОЛЗ” Україна, Дніпро. Дата стажування: з 20.01.2021 по 22.01.2021 (1 кредит ECST)

Рік початку діяльності в університеті: 1998.

Мови спілкування: українська (вільно), англійська (середній рівень)

Контакти:

адреса: вул.Жуковського, 64, м.Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 41
тел.: +380(61)7698397
e-mail: gshilo@zntu.edu.ua; shilo.gn@gmail.com