Ви є тут

Головна
 1. Бугрова, Т.І. Експериментальні дослідження характеристик квазіоптичних ДУС багатопроменевих антен діапазону міліметрових хвиль // НПК «Тиждень науки».-Запоріжжя: ЗНТУ,2009.- C. 323-325.
 2. Бугрова, Т.І. Дослідження характеристик квазіоптичних ДУС багатопроменевих антен діапазону міліметрових хвиль/ Т.І. Бугрова// V Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій”.- 22-24 вересня 2010 р., м. Запоріжжя.-Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.-C.30-31.
 3. Снігир, Д.О. Дослідження радіолінз з вимушеним заломленням/ Д.О. Снігир, Т.І. Бугрова // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 20-22 квітня 2010р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – С. 325-327.
 4. Бугрова, Т.І. Автоматизація експериментальних досліджень НВЧ-пристроїв/ Т.І. Бугрова// НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 20-22 квітня 2010р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – С. 327-329.
 5. Залута, В.В. Проблеми визначення координат об’єктів за допомогою GPS/ В.В.Залута, Т.І.Бугрова // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 11 квітня 2011р.-Запоріжжя: ЗНТУ: 2011.- В 4-x т.т. -Т. 1.- С. 337-338.
 6. Бугрова, Т.И. Оптимизация параметров антенн для систем беспроводного доступа в среде проектирования HFSS/ Т.И. Бугрова, А.Л. Чуб // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 09-11 квітня 2012р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С. 334-336.
 7. Бугрова, Т.И. Моделирование полей излучения мобильных телефонов с помощью современных средств автоматизированного анализа/ Т.И.Бугрова, И.А.Оболенцев // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 09-11 квітня 2012р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – С.336-338.
 8. Бугрова, Т.И. Сравнение характеристик направленности фрактальных антенн/ Т.И.Бугрова, А.Л.Чуб // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 15-18 квітня 2013р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С.192-194.
 9. Бугрова, Т.И. Повышение качества мобильной связи с помощью внешней абонентской антенны / Т.И.Бугрова, Г.В.Мороз // НПК «Тиждень науки».- Запоріжжя, ЗНТУ, 15-18 квітня 2013р.-Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С.195-197.
 10. Бугрова, Т.І. Спрямовані властивості 3D гібридних антен фрактального типу на основі метаматеріалів [текст] / Т.І. Бугрова // Тиждень науки: тези допов. наук.-практ. конф. викладачів, аспірантів та студентів ЗНТУ, 18-23 квітня 2016 р., м. Запоріжжя.- 2016.- С.
 11. Бугрова, Т.И. Частотные свойства электрически малых антенн на основе фракталов с применением метаматериалов [Текст] // VIII Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехнки, телекомунікацій та інформаційних технологій»: тези доповідей. 21–23 вересня 2016 р., м. Запоріжжя, ЗНТУ. - С.31-32. - ISBN 978-617-529-152-8.
 12. Bugrova; T. I.  Directional properties of 3D fractal hybrid antennas based on metamaterials [Текст] / T. I. Bugrova; D. M. Piza//2016 International Conference Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo), Kyiv, KPI, Ukraine, 11-16 Sept. 2016. - IEEE Publisher: IEEE Xplore Digital Library. - DOI: 10.1109/UkrMiCo.2016.7739605.-P.P. 1-3. - ISBN: 978-1-5090-4409-2.
 13. Piza, D.M. Method of forming classified training sample with spatial signal processing under the impact of combined clutter and jamming [Текст] /D.M.Piza; T.I.Bugrova; V.M.Lavrentiev; D.S.Semenov//2016 International Conference Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo), , Kyiv, KPI, Ukraine, 11-16 Sept. 2016.-  IEEE  Publisher:  IEEE Xplore Digital Library. - DOI: 10.1109/UkrMiCo.2016.7739602. – P.P. 1-3. - ISBN: 978-1-5090-4409-2.
 14. Бугрова, Т.І. Моделювання автокомпенсаторів завад в середовищах MATHLAB, SIMULINK [Текст] / Т.І.Бугрова, А.О. Володін, О.В.Рогозін // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, Запоріжжя, ЗНТУ, 18-23 квітня 2017 року.- Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 15. Bugrova, Т.I. Spectral properties of 3d fractal hybrid antennas based on metamaterials for antenna arrays / Т.I.Bugrova, D.A.Polyarush, O.M.Misiuk // Тези доповідей IХ Міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних  технологій»,  (03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя) [Електронний ресурс] / Редкол. : Д. М. Піза, С. В. Морщавка. Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. 03–05 жовтня 2018 р., м. Запоріжжя. – Електронне видання комбінованого використовування на DVD-ROM. – С.20-22.
 16. Бугрова, Т.І. Застосування модифікованої інверсної серветки серпінського з метаматеріалами в телекомунікаційних пристроях радіотрасах [Електронний ресурс] /Т.І.Бугрова, Д.А.Поляруш (гр.РТ-915)// Тиждень науки: щоріч. наук.- практ. конф., 18-21 квітня 2018 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані.- Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. - С. 000-000. - 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM). - назва з тит. екрана.
 17. Бугрова Т.І. Класифікація метаматеріалів за їх властивостями / Т.І. Бугрова// Тиждень науки-2019:Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. – С. 8-10. -ISBN 978-617-529-223-5.
 18. Бугрова Т.І., Поляруш Д.А. Антена широкосмугового доступу до інтернету з використанням технології MIMO//Тиждень науки-2019:Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана.-C.22-23.- ISBN 978-617-529-223-5.