Ви є тут

Головна

Прізвище: Афендікова

Ім'я: Наталія

По батькові: Олександрівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічих наук

Вчене звання: доцент

Освіта: вища

 • Харківський державний університет, рік закінчення – 1982 р., спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «Історія», кваліфікація за дипломом – «Історік»;
 • Запорізький інститут державного та муніципального управління, гуманітарний університет, рік закінчення – 2003 р., спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «Облік та аудит», кваліфікація за дипломом – «Економіст»;
 • Запорізький інститут державного та муніципального управління, гуманітарний університет, рік закінчення – 2004 р., спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «Педагогіка вищої школи», кваліфікація за дипломом – «Педагог вищої школи».

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.01.01 «Економічна теорія»: на тему «Макроекономічні механізми забезпеченість зайнятості сільського населення», рік захисту – 2005 р., Дніпропетровський державний аграрний університет.
   

Наукові інтереси: історія України; всесвітня історія; економіка України; світова економіка.

Дисципліни, які викладає: політекономія, економічна теорія, історія економіки та економічної думки.

Основні наукові роботи (публікації):

 

 • Афендікова Н.О. Сучасні підходи щодо розвитку підприємництва в сільському господарстві України / Н.О. Афендікова / Агросвіт. - 2018. № 10. - С. 8-11.
 • Афендікова Н.О. Основні засади розвитку модернізаційного потенціалу регіонів України / Н.О. Афендікова / Економіка та держава. – К.: 2017. - № 10. – С. 34-36.
 • Афендікова Н.О. Інноваційний розвиток аграрного виробництва в сучасних умовах / Н.О. Афендікова // Міжнародний наук.-практ. журнал «Економіка та держава», ТОВ «Редакція журналу «Економіка та держава», м. Київ. - № 6, червень 2016. – С. 32-34.
 • Афендікова Н.О. Протидія рейдерству на ринку землі в контексті забезпечення економічної безпеки національної економіки / Н.О. Афендікова // м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський аграрний університет: ТОВ "ДКС Центр" "Агросвіт". - № 13, липень 2015. - С. 28-32.
 • Афендікова Н.О. Проблеми розвитку підприємництва в сільському господарстві України/ Н.О. Афендікова // м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський аграрний університет: ТОВ «ДКС Центр» «Агросвіт». - № 14, серпень 2014. - С. 56-63.
 • Афендікова Н.О. Концептуальні основи взаємодії учасників інвестиційних процесів в аграрному секторі / Н.О. Афендікова // м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський аграрний університет.:ТОВ «ДКС Центр» «Агросвіт». - № 16, серпень 2013. - С. 45-53.
 • Афендікова Н.О. Тенденції, чинники та перспективи розвитку сільських територій у контексті євроінтеграції / Н.О. Афендікова / Економіка. Фінанси. Право. – К.: Аналітік. - 2012. - № 10. - С. 13-15.
 •  Афендікова Н.О. Особливості забезпечення зайнятості в сільському господарстві України / Н.О. Афендікова // Вісник Київського міжнародного університету. Сер.: Сучасні питання економіки та права. – К. : КИМУ. - 2011. - № 2. – С. 21-24.

Наукові праці Афендікової Наталії Олександрівни

Участь у конференціях:

 • Афендікова, Н.О. Сучасний розвиток підприємництва в сільському господарстві України / Н.О. Афендікова // Тиждень науки-2019: щоріч. наук.- практ. конф., 15 - 19 квітня 2019 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 (подано до друку).
 • Афендікова Н.О. Сучасний стан розвитку модернізаційного потенціалу регіонів України / Н.О. Афендікова / Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-196-2. – С. 1464-1465.
 • Афендікова, Н.О. Підприємництво як основа інклюзивного розвитку сільського господарства України / Н.О. Афендікова / «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 16-18.
 • Афендікова Н.О. Напрями інноваційного розвитку аграрного сектору в сучасних умовах / Н.О. Афендікова / Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 18–22 квіт. 2016. р.). / відп. ред. Ю.М. Внуков. -Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 26-27.
 • Афендікова Н.О. Сучасні засади розвитку підприємництва в сільському господарстві України / Н.О. Афендікова / Тиждень науки – 2015 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 13–17 квіт. 2015 р.). / відп. ред. Ю.М. Внуков. -Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С. 73-75.
 • Афендікова Н.О. Особливості формування регіональної політики становлення інноваційного потенціалу / Н.О. Афендікова // Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. - С. 56-57.
 • Афендікова Н.О. Регіональні особливості глобалізаційних процесів в Україні / Н.О. Афендікова // Тиждень науки – 2013 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 15-19 квіт. 2013 р.). / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2013. - С. 54-55.
 • Афендікова Н.О. Особливості державної підтримки АПК у контексті євроінтеграції / Н.О. Афендікова // Тиждень науки – 2012 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 9-13 квіт. 2012 р.). / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2012. - С. 45-46.
 • Афендікова Н.О. Проблеми екологічної стійкості металургійних підприємств України / Н.О.Афендікова // Збірник тез доповідей учасників четвертої міжрегіональної науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», 27-28 травня 2011 р. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С. 262-263.
 • Афендікова Н.О. Проблеми підвищення рівня зайнятості в аграрній сфері / Н.О.Афендікова // Збірник тез доповідей учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України і регіонів», 20–21 жовтня 2011 р. - Запоріжжя: КПУ, 2011. – С. 169-170.
 • Афендікова Н.О. Особливості розвитку ринку праці в економіці України / Н.О. Афендікова // Тиждень науки – 2011 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 11–15 квіт. 2011 р.). В 4 т. Т. 2 / відп. ред. Ю. М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2011. – С. 197-198.

Тези доповідей Афендікової Наталії Олександрівни на конференціях

Рік початку діяльності в університеті: 2008 р.

Мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: 69063,вул.Жуковського,64
аудиторія (кабінет): ауд.539
тел.: 061-7698265
e-mail: afendnat@zntu.edu.ua
URL: URL