Ви є тут

Головна

Прізвище: Юрченко

Ім'я: Вікторія

По батькові: Іллівна

Посада: доцент

Освіта: вища

 • Гуманітарний університет Запорізького інституту державного та муніципального управління, економічний, рік закінчення – 2007, спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «Магістр міждународної економіки», спеціалізація – «Міжнародна економіка», кваліфікація за дипломом – «економіст»;
 • Гуманітарний університет Запорізького інституту державного та муніципального управління, переклад, рік закінчення – 2006, спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «Філологія», спеціалізація – «Англійська мова», кваліфікація за дипломом – «бакалавр філології».

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 25.00.02 «Механізми державного управління», тема дисертації «Державне регулювання формування і розвитку міжрегіональної агропромислової інтеграції в Україні», рік захисту – 2010, Академія муніципального управління, м. Київ.

Наукові інтереси: регіональна економіка, державне регулювання економіки, розвиток міжрегіональної агропромислової інтеграції.

Дисципліни, які викладає: макроекономіка, економічна теорія, державне та регіональне управління.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Юрченко В.І. Засади підвищення ефективності інноваційного розвитку підприємництва в аграрному секторі України. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2019. № 3. URL: http://www.dy.nayka.com.ua.
 • Юрченко В.І. Сучасні стратегічні напрями розвитку інноваційних процесів в сільському господарстві регіонів України [Електронний ресурс] / В.І. Юрченко // Державне управління : удосконалення та розвиток. – 2017. – 12. – Режим доступу до журналу: http:www.dy.nayka.com.ua.  
 • Юрченко В.І. Концептуальні основи та інструментарій державного управління соціально-економічним розвитком регіонів / В.І. Юрченко // Інвестиції: практика та досвід;. - 2016. - № 24. - С. 136-139.
 • Юрченко В.І. Вдосконалення економічного механізму інноваційного розвитку сільського господарства на регіональному рівні / В.І. Юрченко // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Управління». - 2015. - № 3-4. – С. 254-260. 
 • Юрченко В.І. Державне регулювання сільського господарства в напрямку забезпечення зростання прибутковості сільськогосподарських підприємств / В.І. Юрченко // Наукові розвідки з державного та муніципального управління. – 2014. - № 2. – С. 169-177. 

Наукові праці Юрченко Вікторії Іллівни

Участь у конференціях:

 • Юрченко, В.І. Основні напрями підвищення ефективності інноваційного розвитку аграрного сектору України / В.І. Юрченко // Тиждень науки-2019: щоріч. наук.- практ. конф., 15 - 19 квітня 2019 р.: тези доп. / Редкол.: В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. Запоріжжя : ЗНТУ, 2019 (подано до друку).
 • Юрченко В.І. Засади розвитку інноваційних процесів в сільському господарстві регіонів України / В.І. Юрченко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 16–20 квітня 2018 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-196-2. – С. 1467-1468.
 • Юрченко, В.І. Механізми державного управління інклюзивним соціально-економічним розвитком регіонів / В.І. Юрченко // «Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 року), м. Запоріжжя / Редкол. : Прушківська Е. В. (відпов. ред.) Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – С. 470-471.
 • Юрченко В.І. Сучасні засади інноваційного розвитку сільського господарства на регіональному рівні / В.І. Юрченко / Тиждень науки – 2016 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 18–22 квіт. 2016. р.). / відп. ред. Ю.М. Внуков. -Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2016. – С. 30-31.
 • Юрченко В.І. Напрями державної підтримки забезпечення зростання прибутковості сільськогосподарських підприємств / В.І. Юрченко // Тиждень науки – 2015 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 13–17 квіт. 2015 р.). / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Т. 2. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С. 77-79.
 • Юрченко В.І. Вибір домінант у регіональній інноваційній політиці / В.І. Юрченко // Тиждень науки – 2014 : зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ (Запоріжжя, 14-18 квіт. 2013 р.). / відп. ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2014. - С. 44-45.

Тези доповідей Юрченко Вікторії Іллівни на конференціях

 

Рік початку діяльності в університеті: 2009 р.

Мови спілкування: українська, російська, англійська.

Контакти:

адреса: 69063,вул.Жуковського,64
аудиторія (кабінет): ауд. 539
тел.: 061-7698265
e-mail: nika30kira@i.ua
URL: URL