Ви є тут

Головна

Прізвище: Костенко

Ім'я: Ганна

По батькові: Миколаївна

 

Посада:доцент кафедри

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь:кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-3496-8354

 

Освіта: вища

 • Дніпропетровський державний університет, філологічний факультет, 1993, [дипломом з відзнакою], кваліфікація за дипломом – «філолог-германіст, викладач англійської мови і літератури»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 10.01.04 « Література зарубіжних країн »:
  «Релігіозно-філософська проблематика та її художнє втілення в англійському романі 1950-70-х років», рік захисту – 2001, Дніпропетровський національний університет

Наукові інтереси:

 • Білінгвізм і бікультурність у художньому тексті.

Дисципліни, які викладає:

 • Історія зарубіжної літератури від античності до XVII ст.
 • Історія зарубіжної літератури ХХ  - початку ХХІ століття,
 • Мистецтво перекладу та теорія інтерпретації.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 78, з них монографії – 2.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 • “Колокол” А.Мердок: философский роман и проблемы веры // Актуальні проблеми літературознавства. – Т.2. – Д.: Видавництво “Навчальна книга”, 1997. – С. 35-39.
 • Роман У.Голдинга “Повелитель мух”: падение души // Від бароко до постмодернізму: Зб. наукових праць. – Д.: ДДУ, 1999. – С. 135-138
 • Особенности религиозно-философского романа У.Голдинга (на примере романа “Воришка Мартин”) // Актуальні проблеми літературознавства. – Т.4. – Д.: Видавництво “Навчальна книга”, 1999. – С. 149-158.
 • Религиозно-философские проблемы романа У.Голдинга “Шпиль” // Вестник СевГТУ. Вып. 28: Филология: Сб. науч. тр. – Севастополь, 2000. – С. 73-80.
 • Міфопоетичне начало у фантастиці та в автобіографічній прозі В.Набокова // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету: Linguapax VIII. Філологія. Педагогіка. Психологія. – Вип. 16. – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2008. – С. 85-89.
 • Білінгвізм В.Набокова в авторській самооцінці (роман “Speak, Memory” та “Інші береги») // Літературознавчі студії. – Вип. 23. – Ч. 1. – К.: Вид-во КНУ ім. Т.Г.Шевченка, 2009. – С. 240-244.
 • Рецептивна поетика в перекладознавстві (на прикладі Набоківського перекладу «Слова про Ігорів похід») // Вісник ЗНУ. Філологічні науки. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – С. 218-226.
 • Прагматична адаптація перекладу віршованого твору (на прикладі англомовних перекладів Т.Г. Шевченка) // Прагматична адаптація та її особливості під час перекладу текстів різних жанрів : монографія / Е.О. Кущ, Г.М. Костенко, Н.В. Лазебна, А. Б. Підгорна, І.В.Кузнєцова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – С. 35-58.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Міжвузівська наукова конференція «Функціонування літератури в культурному контексті епохи ХІІ Шрейдерівські читання (7-8 лютого 2013) доповідь: «Польські та російські образні мотиви у творчості Дж. Конрада».
 • VІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики» (10-11 жовтня 2014 р.) доповідь: «Вплив Дж. Конрада на американських письменників (Фіцджералд, Хемінгуей)».
 • VІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики» (9-11 жовтня 2015 р.) доповідь: «Поетикальні особливості іммігрантської літератури на прикладі роману Айн Ренд "Атлант розправив плечі"».
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Відзнаки та нагороди:

подяка Запорізької облдержадміністрації науковому керівнику лауреата обласного конкурсу для обдарованої молоді 2008 року. 

грамотою районної адміністрації Запорізької міської ради по Жовтневому району за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців, високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову роботу, активну позицію у громадському житті університету (листопад 2012). 

грамотою Запорізької міської ради за високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову діяльність, вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців, активну участь у громадському житті університету та з нагоди 118-ої річниці від дня існування Запорізького національного технічного університету (грудень 2018).

  Рік початку діяльності в університеті: 1998.

  Мови спілкування: українська, російська, анлійська.

  Контакти:

  адреса: вул. Жуковського 64 Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя
  аудиторія (кабінет): 236а
  тел.: +380(61)7698589