Ви є тут

Головна

Прізвище: Кущ

Ім'я: Єліна

По батькові: Олексіївна

 

Посада:доцент кафедри

Участь у роботі рад і державних структур:голова ДЕК факультету іноземної філології ЗНУ (2011- 2013 рр.), голова ДЕК післядипломної освіти ЗНУ (2014-2015 рр.)

Науковий ступінь:кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID):

 

Освіта: вища

 • Київський державний лінгвістичний університет, факультет англійської мови та література, рік закінчення 2001, диплом із відзнакою, спеціальність за дипломом – мова та література (англійська мова), кваліфікація – філолог, викладач англійської мови та зарубіжної літератури.
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 10.02.04 «Германські мови »:
  «Лінгвальні засоби вираження етнічних упереджень у дискурсі британських консерваторів (на матеріалі інтернет-джерел із питань імміграції», рік захисту – 2009, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

Наукові інтереси:

 • Дискурсологія;
 • Комунікативно-прагматична лінгвістика;
 • Комунікативно-прагматичні аспекти перекладознавства;
 • Когнітивне термінознавство.

Дисципліни, які викладає:

 • Історія основної іноземної мови (англійської),
 • Переклад як засіб комунікації у науково-технічній сфері,
 • Практичний курс основної іноземної мови,
 • Практика перекладу основної іноземної мови.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 49, з них коллективна монографія – 1.

 • Мовленнєві засоби створення підтексту в малій прозі З. Ленца// Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної. Полтава 2010
 • Експресивно-стилістичні функції тропів в оповіданнях Борхерта. Матеріали XIX Міжнародної наукової конференції С.Бураго «Мова і культура»,. – Київ: Інститут філології. 21-26 червеня 2010. – С. 45-50.
 • Кущ Е.О. ЖАНРИ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ДИСКУРСУ / Е. О. Кущ // Тезинауково-практичноїконференції ЗНТУ, 2012 р. – С. 114-115.
 • Кущ Е.О. ПРАГМАТИЧНА АДАПТАЦІЯ ЯК ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРОБЛЕМА / Е. О. Кущ //Тезинауково-практичноїконференції ЗНТУ, 2013 р. – С. 118-119.
 • Кущ Е.О. ПРАГМАТИЧНА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ФАХОВИХ РУБРИК СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ / Е. О. Кущ // Тезинауково-практичноїконференції ЗНТУ, 2014 р. – С. 122-123.
 • Кущ Е.О. СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОЇ ПОЛІТИЧНО КОРЕКТНОЇ ЛЕКСИКИ / Е. О. Кущ // Тези науково-практичної конференції ЗНТУ, 2015 р. – С. 116-117.
 • Кущ Е.О. ПРАГМАТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ. ВИДИ ПРАГМАТИЧНОЇ АДАПТАЦІЇ / Е. О. Кущ // ПРАГМАТИЧНА АДАПТАЦІЯ ЯК ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ПРОБЛЕМА :[колективнамонографія]. − Запоріжжя: вид-во “Кругозір”, 2015. – С. 9-34.
 • Кущ Е.О.Перекладгалузевихнауково-технічнихтекстів. Посібник для студентів 3, 4курсів/ Е. О. Кущ, І. В. Кузнецова. − Запоріжжя: вид-во “Кругозір”, 2015. –360 с.
 • Перелік наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Кущ Э. А.Аксиологические особенности предубежденного дискурса политиков / XIМеждународнаянаучнаяконференція. ЯЗЫКОВЫЕ КАТЕГОРИИ И ЕДИНИЦЫ: СИНТАГМАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ, 29 сентября – 1 октрября 2015 г. –г. Владимир, Россия – 5 с.
 • Кущ Е.О. Ідеологічнаполяризація як основа упередженогомовленняамериканських, британських і російськихполітиків. VМіжнароднийнауково-практичнийсемінар “Мовніуніверсалії у міжкультурнійкомунікації” 20 березня 2015 р. – Луцьк, Волинський ун-т ім. ЛесіУкраїнки – 3 с.
 • Кущ Е.О. СЕМАНТИКО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНОЇ ПОЛІТИЧНО КОРЕКТНОЇ. Щорічнанауково-практична конференція ЗНТУ, м. Запоріжжя. 14-17 квітня 2014 р. – 2 с.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота за багаторічнусумліннупрацю, вагомийвнесок у розвитокнауковоїсфери, високийрівенькерівництванауково-дослідноюроботоюстудентів та з нагоди Дня науки (08.05.2015).

Рік початку діяльності в університеті: 2001.

Мови спілкування:російська, українська, англійська, рівень володіння мовами - високий.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64 Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя
аудиторія (кабінет): 236а
тел.: +380(61)7698589