Ви є тут

Головна

Прізвище: Кубіч

Ім'я: Вадим

По батькові: Іванович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент кафедри автомобілів, старший науковий співробітник зі спеціальності 05.02.04 - тертя та зношування в машинах

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-6230-9263

Scopus: 57203875007

Publons, Web of Seins: AAB-3161-2021

 

Освіта: вища

 

 • Рязанське вище воєнне автомобільне інженерне училище, 1990, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Автомобільна техніка», кваліфікація за дипломом – «інженер - механік»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.04 «Тертя та зношування в машинах»:
  «Підвищення зносостійкості трибоз'єднань колінчастого валу ДВЗ фрикційним формуванням покриття в галієво - індієвому середовищі», рік захисту – 2012, Національний авіаційний університет

Наукові інтереси:

 

 • Трибологічні аспекти підвищення надійності елементів трибоз'єднань, які працюють при зміні режимів навантаження та мащення на підставі оцінки впливу хімічного складу та механічних властивостей конструкційних матеріалів.  

Дисципліни, які викладає:

 

 • Основи конструкції трактора
 • Автомобілі. Основи конструкції
 • Надійність технічних систем
 • Експлуатація і ослуговування машин

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: термінологічний словник-довідник - 2, збірник статтей - 1,навчальний посібник - 5,  наукові статті - 101, з них 6 статей в Scopuc, 3 авторських свідотства, 10 патентів України на корисну модель, 105 тезісів конференцій.

 
 • Кубіч В.І. Експлуатаційні показники моторних олив при моделюванні взаємодії з картерними газами ДВЗ/ В.І. Кубіч, О.Г. Чернета, Д.Е. Дрібас// Проблеми тертя та зношування в машинах. Київ,  НАУ. №4 (89). 2020. с.12-23
 • Kubich V.I.1, Cherneta O.G.2, Eurov Y.M.3 Рotential difference of metal machine parts methodology for determining the parameters of adhesional properties of materials on the smc-2  friction machine. Eurasian Physical Technical Journal, 2019/Vol.13, No.2(32). Р.78-82
 • Кубіч В.І. Методика триботехнічних випробувань металевих матеріалів в умовах тепломеханічного навантаження на машині тертя СМЦ-2/В.І. Кубіч, В.Л. Грешта// Проблеми тертя та зношування в машинах. Київ,  НАУ. №4 (85). 2019. с.18-22

 • Кубіч В.І. Коефіцієнт тертя в підшипнику кочення маточини колеса автомобіля при мащені трансмісійними оливами та консистентними мастилами /В.І. Кубіч, М.М. Марущак, Д.А. Курликов// Проблеми тертя та зношування в машинах. Київ,  НАУ. №3 (84). 2019. с.32-39
 • V. I. Kubich, E.A. Zadorozhnaya, O.G. Cherneta. Forming a laminar flow of engine oil under the conditions of high-speed sliding friction. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Vol.1. 2019.P.1137-1153 Springer International Publishing AG. http://icie-rus.org/index.html

Участь у конференціях:

 

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

   

   Рік початку діяльності в університеті: 1998.

   Мови спілкування: українська (вільно), російська (вільно), німецька (зі словником)

   Контакти:

   адреса: вул. Гоголя 64 - А, м. Запоріжжя, Україна, 69063
   аудиторія (кабінет): 61
   тел.: +380(61)7642647
   e-mail: kafedra_autodep@zntu.edu.ua