Ви є тут

Головна

Прізвище: Підгорна

Ім'я: Анна

По батькові: Борисівна

 

Посада:доцент кафедри

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь:кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-1832-7100

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний университет, факультет іноземної філології, 2002 р., спеціальність за дипломом – «мова та література (англійська)», спеціалізація – «літературознавство», кваліфікація за дипломом – «викладач англійської мови та літератури у вищих навчальних закладах».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 10.02.04 «Германські мови»:
  «Лінгвальні засоби актуалізації авторських моделей світу в романах сестер Бронте», рік захисту – 2008, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова.

Наукові інтереси:

 • Лінгвостилістика;
 • Лінгвокогнітивістика;
 • Перекладознавство.

Дисципліни, які викладає:

 • Практичний курс основної іноземної мови (англійська мова),
 • Практика перекладу з основної іноземної мови (англійської),
 • Мова науково-технічної комунікації.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 28, з них навчальних посібників – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 • Підгорна А.Б. Особливості функціонування термінів в художньому тексті (на матеріалу роману Д.Брауна “Deception Point”) / А.Б. Підгорна // Нова філологія: зб. наук. праць / гол. ред. С.М.Єнікєєва. – Запоріжжя: ЗНУ, 2014. – № 65. – C. 145-149.
 • Підгорна А.Б. Історична стилізація текстів при перекладі як метод прагматичної адаптації / А.Б. Підгорна // Прагматична адаптація та її особливості під час перекладу текстів різних жанрів: монографія / Е.О.Кущ, Г.М. Костенко, Н.В. Лазебна, А.Б. Підгорна, І.В. Кузнєцова. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015. – С. 92-120.
 • Підгорна А.Б. Лінгвокультурологічне вивчення художнього твору (на матеріалі роману Едварда Резерфорда «Лондон») / А.Б. Підгорна // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Сер. «Філологічна»: зб. наук. праць. – Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015.
 • Перелік наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Наукова конференція "Пріоритети германського та романського мовознавства" (Луцьк, 2007).
 • ІІІ Міжнародна наукова конференція «Іноземна філологія в XXI столітті» (Запоріжжя; 2010, 2012, 2013, 2014).
 • V Міжнародна науково-практична заочна конференція «Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації» (Острог, 12 жовтня 2015).
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Відзнаки та нагороди:

Рік початку діяльності в університеті: 2002.

Мови спілкування: українська, російська, французька, анлійська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64 Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя
аудиторія (кабінет): 236а
тел.: +380(61)7698589