Ви є тут

Головна

Прізвище: Кузнецова

Ім'я: Марія

По батькові: Олександрівна

 

Посада:доцент кафедри

Участь у роботі рад і державних структур:

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-3948-0553

 

Освіта: вища

 • Класичний приватний університет, інститут іноземної філології,2012 р., диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 8.02030302«Мова і література (англійська)», кваліфікація за дипломом – «Магістр з філології, викладач англійської та другої іноземної мови і зарубіжної літератури».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 10.02.04 «Германські мови »:
  «Вторинна комунікація англомовного художнього тексту (на матеріалі саги Дж. Р. Р. Мартіна “A Song of Ice and Fire”)», рік захисту – 2014, Запорізький національний університет

Наукові інтереси:

 • когнітивна та комунікативна лінгвістика;
 • медіалінгвістика;
 • лінгвістика тексту;
 • дискурсологія;
 • перекладознавство;
 • теорія міжкультурної комунікації;
 • порівняльно-типологічне мовознавство.

Дисципліни, які викладає:

 • Порівняльна граматика англійської та української мов;
 • Практичний курс основної іноземної мови,
 • Практичний курс другої іноземної мови;
 • Практика перекладу з основної іноземної мови;
 • Іноземна мова спеціальності.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 24, з них монографії – 1.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 • Кузнецова М. О. Вторинний дискурс англомовних текстів сучасної масової культури : монографія / М. О. Кузнецова. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 202 с.
 • Кузнецова М. О. Каузальність модифікацій концептоструктур прецедентного текстопростору у вторинному дискурсіангломовнихтекстівсучасноїмасовоїкультури/ Марія Кузнецова // Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: Видавець Лисенко В. Ф., 2015. – Вип. 138. – С. 346–349.
 • Кузнецова М. О. Вербалізація гіперконцепту як базового концепту в когнітивній схемі вторинного дискурсу циклу романів Дж. Р. Р. Мартіна «A SongofIceandFire» / Кузнeцова M. О. // SCIENCEandEDUCATIONaNEWDIMENSION. Philology. – Budapest, 2015. – III (8), Issue: 39. – P. 40–43.
 • Перелік наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Кузнецова М. О., Каузальність модифікацій концептоструктур прецедентного текстопростору у вторинному дискурсі англомовних текстів сучасної масової культури, ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання»,26-27 березня 2015 р., Кіровоград, КДПУ ім. В. Винниченка, 4 с. (С. 346–349).
 • Кузнецова М. О., Вербалізація гіперконцепту як базового концепту в когнітивній схемі вторинного дискурсу циклу романів Дж. Р. Р. Мартіна «A SongofIceandFire», Scientificandprofessionalconference. Modernproblemsofeducation andscience,31 January 2015, Budapest, 4 p. (Р. 40–43).
 • Кузнецова М. О.,Гіпертекстуальність як іманентна характеристика вторинного дискурсу англомовних текстів сучасної маскультури,VII Міжнародна наукова конференція «Іноземна філологія у ХХІ столітті», 17-18 жовтня 2014 р.,Запоріжжя, ЗНУ,4 с. (C. 107–110).
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіоналізм, плідну педагогічну і наукову роботу, активну позицію у громадському житті університету та з нагоди 114-ї річниці існування Запорізького національного технічного університету, 2014 р.;
 • Почесна грамота за успішний захист кандидатської дисертації та з нагоди Дня науки, 2015 р.

Рік початку діяльності в університеті: 2011 р.

Мови спілкування: російська, українська, німецька, англійська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64 Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя
аудиторія (кабінет): 236а
тел.: +380(61)7698589