Ви є тут

Головна

Прізвище: Скуйбіда

Ім'я: Олена

По батькові: Леонідівна

 

Участь у роботі рад і державних структур:

 • членкиня робочої групи з розробки Плану дій з адаптації до наслідків зміни клімату м.Запоріжжя (затверджено розпорядженням міського голови від 26.09.2019 №275р)
 • членкиня комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря м.Запоріжжя (затверджено розпорядженням міського голови від 09.07.2020 №156р)
 • голова профбюро факультету БАД ППО НУ «Запорізька політехніка»
 • членкиня Вченої ради факультету БАД
 • членкиня Вченої ради фізико-технічного інституту
 • членкиня Конкурсної комісії фізико-технічного інституту щодо заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників
 • членкиня Ради трудового колективу НУ «Запорізька політехніка»

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-1488-8568

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, інженерно-фізичний факультет, 2007, спеціальність – «Інженерне матеріалознавство», кваліфікація – «Бакалавр з прикладного матеріалознавства»
 • Запорізький національний технічний університет, інженерно-фізичний факультет, 2008, дипломом з відзнакою, спеціальність – «Прикладне матеріалознавство», кваліфікація – «магістр з прикладного матеріалознавства»
 • Запорізький національний технічний університет, факультет післядипломної освіти, 2008, дипломом з відзнакою, спеціальність – «Менеджмент організацій», кваліфікація – «менеджер-економіст»
 

Додаткова освіта:

 • Державне підприємство «Головний навчально-методичний центр національного науково-дослідного інституту промислової безпеки та охорони праці», 2009, навчання за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів, свідоцтво
 • Державне підприємство “Головний навчально-методичний центр держпраці”, Запоріжжя, 2015, навчання за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів ( знання законодавчих актів з охорони праці, надання першої допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки), посвідчення
 • Інститут державного управління у сфері цивільного захисту, підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності”, Київ, 2017, свідоцтво про підвищення кваліфікації
 • Британська Рада, 2017, Academic Teaching Excellence Course for Universities Projects, курс педагогічної майстерності для викладачів університетів, сертифікат
 • Британська Рада, Reasercher Connect Course, 2018, курс мовних навичок для дослідників, сертифікат
 • Державне підприємство “Головний навчально-методичний центр держпраці”, Запоріжжя, 2018, навчання за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів (знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки), посвідчення
 • Національна академія педагогічних наук України, Інститут вищої освіти, Київ, 2018, тренінг для тренерів для підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти
 • Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2020, підвищення кваліфікації (сучасна методологія, методика та методи викладання, критичне мислення, грамотність та види грамотності, змішане навчання), свідоцтво про підвищення кваліфікації
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Матеріалознавство», рік захисту – 2013, Запорізький національний технічний університет

Наукові інтереси:

 • Технології захисту довкілля, зміна клімату, ресурсозбереження, переробка вторинної сировини, поводження з відходами, запиленість повітряного середовища, моніторинг водних ресурсів, альтернативна енергетика, енергоефективні технології, рециклінг кольорових сплавів, вторинні силуміни

Дисципліни, які викладає:

 • Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці
 • Цивільний захист і охорона праці в галузі

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 65, з них патентів – 2, монографій – 3.

 • 1. Инновационные подходы к развитию техники и технологий. В 2 книгах. К 2.: монография / [авт. кол.: Б.В. Егоров, А.А. Косолапов, О.Б. Ткаченко, Е.Л. Скуйбеда и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2015. – 171 с.
 • 2. Скуйбеда Е.Л. Экологически безопасная технология повышения качества вторичных сплавов системы Al-Si-Cu-Fe / Е.Л. Скуйбеда // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2015. - № 2. – C. 80-83.
 • 3. Скуйбіда О.Л. Низькотоксичний флюс для обробки Al-Si сплавів, отриманих рециклінгом лому та відходів / О.Л. Скуйбіда // Вісник національного технічного університету «ХПІ»: збірник наукових праць. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях». – Харків, НТУ «ХПІ». - 2015. – № 14 (1123). - C. 29-34.
 • 4. Skuibida O. L. Comprehensive influence of heat treatment and iron impurities on the structure of secondary silumins // Строительство, материаловедение, машиностроение : сб. научн. трудов. – Вып. 73. – Дн-ск: ПГАСА, 2014. – С. 132-136.
 • 5. Скуйбеда Е.Л. О формировании структуры и изменении свойств вторичных силуминов при термообработке / Е.Л. Скуйбеда // Металлургия машиностроения. – 2014. - № 3. – С. 10-13.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Рік початку діяльності в університеті: 2008.

Мови спілкування: українська (сертифікат щодо вільного володіння), англійська (сертифікат В2), німецька (рівень А1)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 21
тел.: +380(61)7698359