Ви є тут

Головна

Прізвище: Петрищев

Ім'я: Артем

По батькові: Станіславович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-2631-1723

Обліковий запис науковця (Scopus author ID): 55357105300

Обліковий запис науковця (Researcher ID): AAE-9548-2020

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний технічний університет, інженерно-фізичний, 2007, спеціальність за дипломом – «Інженерне матеріалознавство», кваліфікація за дипломом – «Бакалавр з прикладного матеріалознавства»
 • Запорізький національний технічний університет, інженерно-фізичний, 2008, дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – «Прикладне матеріалознавство», кваліфікація за дипломом – «Магістр з прикладного матеріалознавства»
 • Класичний приватний університет, «Інститут післядипломної освіти», 2009, спеціальність за дипломом – «Економіка підприємства», кваліфікація за дипломом – «Спеціаліст з економіки підприємства»

Додаткова освіта:

 • Грудень 2018 р. м. Київ, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту. Пройшов підвищення кваліфікації викладачів навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності”. Виконав випускну роботу на тему “Негативні фактори виробничого середовища”. Отримано свідоцтво про підвищення кваліфікації. Обсяг – 3,6 кредитів EKTS (108 годин).
 • Червень 2018 р. м. Запоріжжя. Державне підприємство “Головний навчально-методичний центр держпраці”. Пройшов навчання за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, гігієни праці, надання домедичної допомоги потерпілим, електробезпеки, пожежної безпеки. Отримано посвідчення.
 • Червень 2015 р. м. Запоріжжя. Державне підприємство “Головний навчально-методичний центр держпраці”. Пройшов навчання за програмою для викладачів з охорони праці вищих навчальних закладів і виявив потрібні знання законодавчих актів з охорони праці, надання першої (домедичної) допомоги потерпілим, електробезпеки та пожежної безпеки. Отримано посвідчення.

 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.16.02 «металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів»:
  «Розвиток теорії та вдосконалення ресурсозберігаючих технологій отримання з техногенних відходів матеріадів, що містять легуючі тугоплавкі елементи», рік захисту – 2014, Донецький національний технічний університет

 

Наукові інтереси:

 • Підвищення рівня охорони праці та екологічної безпеки
 • Підвищення безпеки життєдіяльності людини стосовно утворення та переробки техногенних відходів
 • Ресурсо- та енергозбереження в металургії спеціальних сталей та сплавів

Дисципліни, які викладає:

 • Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: понад 100, з них патентів – 4, монографій – 2.

Статті в наукометричній базі Scopus або Web of Science (18):

 • 1. Volokh. V. Identifying the features of structural and phase transformations in processing the waste of metallurgical products doped with refractory elements / V. Volokh, E. Kim, T. Fesenko, A. Petryshchev [and other] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies . – 2020. – Vol. 12 (107). Materials Science – № 5. – P. 32-38. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.214533.
 • 2. Borysov V. Features of the phase and structural transformations in the processing of industrial waste from the production of high-alloyed steels / V. Borysov, A. Lytvynov, N. Braginets, A. Petryshchev [and other] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020. – Vol. 10 (105). Ecology – № 3. – P. 48-54. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.205779.
 • 3. Petryshchev A. Study into the structural-phase transformations accompanying the resource-saving technology of metallurgical waste processing / A. Petryshchev, N. Braginec, V. Borysov, V. Bratishko [and other] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 12 (100). Materials Science – № 4. – P. 37–42. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.175914.
 • 4. Petryshchev A. Studying the physical-chemical transformations at resourcesaving reduction melting of chromenickel-containing metallurgical waste / A. Petryshchev, D. Milko, V. Borysov, B. Tsymbal [and other] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2019. – Vol. 12 (98). Materials Science – № 2. – P. 59–64. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.160755.
 • 5. Hryhoriev S. Studying the physicalchemical properties of alloyed metallurgical waste as secondary resourcesaving raw materials / S. Hryhoriev, A. Petryshchev, N. Sinyaeva, A. Yurchenko [and other] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 12 (94). Materials Science – № 4. – P. 43–48. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.140924.
 • 6. Hryhoriev S. Determining the physical-chemical characteristics of the carbon-thermal reduction of scale of tungsten high-speed steels / S. Hryhoriev, A. Petryshchev, K. Belokon’, K. Krupey [and other] // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2018. – Vol. 6 (92). Technology organic and inorganic substances – № 2. – P. 10–15. DOI: 10.15587/1729-4061.2018.125988.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Статті у фахових вітчизняних (42) та зарубіжних виданнях (9):

 • 1. Цимбал Б. Підвищення рівня охорони праці та удосконалення методики міжнародної організації праці для оцінки професійних ризиків. Б. Цимбал, Ю. Древаль, А. Петрищев, Д. Шаповалов, М. Шаповалов / Social development & Security // 2020. – Vol. 10. – № 2. – 46-63. DOI: 10.33445/sds.2020.10.2.6.
 • 2. Григорьев С. М. Особенности фазового состава и микроструктуры металлизованного Mo-концентрата как ресурсосберегающей легирующей добавки / С. М. Григорьев, А. С. Петрищев // Сталь. – 2016. - № 7. – С. 30-33. (Зарубіжне видання).
 • 3. Григорьев С. М. Исследование влияния тепловой обработки, состава шихты на кажущуюся плотность карбидизированного хромсодержащего материала / С. М. Григорьев, А. С. Петрищев // Сталь. – 2016. - № 3. – С. 16-19. (Зарубіжне видання).
 • 4. Петрищев А. С. Економіко-математичне моделювання виробничих показників утилізації важкотопких елементів із техногенних відходів / А. С. Петрищев, С. М. Григор’єв // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – Рубрика “Екологія та екологічна кібернетика”.–2012. –№4 (103).–С.20–23.
 • 5.Петрищев А. С. Разработка математической модели технико-экономических показателей утилизации легирующих элементов из техногенных отходов производства специальных сталей / А. С. Петрищев, С. М. Григор’єв // Вісник Хмельницького національного університету. – Серія “Економічні науки” – 2012. – №3. –Том 1. – С.47–51.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Опубліковано за матеріалами конференцій (31):

 • 1. Петрищев А. С. Проблеми підвищення безпеки життєдіяльності людини стосовно утворення та переробки техногенних металлургійних відходів / А. С. Петрищев // Тези доповіді в збірці IX Наукової конференції «Наукові підсумки 2020 року», м. Харків, 29 грудня 2020 р. – С. 36.
 • 2. Петрищев А.С. Повышение безопасности и пути развития сероочистки газообразных выбросов на металлургических предприятиях / А. С. Петрищев // Литво. Металургія. 2020: Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції (8-10 вересня 2020 р., м. Запоріжжя) – С. 277-278.
 • 3. Петрищев А.С. Підвищеня рівня безпеки та перспективи розвитку сіркоочищення димових газів на промислових підприємствах / А. С. Петрищев // Тиждень науки-2020. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 13–17 квітня 2020 р. – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 115-116.
 • 4. Петрищев А.С., Мілонін В.Є., Фєногєнов А. А. Підвищення безпеки праці завдяки оптимізації системи вентиляції металургійного підприємства / Збірник матеріалів щорічної науково-практичної конференції викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів «Тиждень науки-2019». – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2019. – С. 144-146.
 • 5. Петрищев А. С. Повышение качества металлизованного легирующего материала путем совершенствования способа определения степени восстановления тугоплавких элементов из оксидного сырья / А. С. Петрищев, С. М. Григорьев // Тезисы доклада в специальном выпуске международного научного журнала “Acta Universitatis Pontica Euxinus” c материалами XI международной конференции “Стратегия качества в промышленности и образовании”, Том 2, г. Варна (Болгария), 1-5 июня 2015 г. – Варна, 2015. – С. 126-129.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Рік початку діяльності в університеті: 2008.

Мови спілкування: українська, російська, англійська (зі словарем)

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 21
тел.: +380(61)7698359