Ви є тут

Головна

Прізвище: Круглікова

Ім'я: Валентина

По батькові: Володимирівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент кафедри економіки та організації виробництва

Освіта: вища
 •  Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря, Механіко-металургійний факультет,1983,спеціальність 0407 Металознавство, устаткування й технологія термічної обробки металів,кваліфікація інженер-металург;
 • Запорізький державний технічний університет, факультет економіки та управліня, спеціальність 0502 менеджмент організацій, 1999,кваліфікація економіст-менеджер;
 • Запорізький інститут державного й муніципального управління,2006, спеціальність 9000005 педагогіка вищої школи, кваліфікація магістр з педагогіки вищої школи

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності –08.00.03 Економіка й управління національним господарством 2008р., Донецький державний університет управління 

Наукові інтереси:

 • Проблеми підвищення конкурентоспроможності технологій зварювання металоконструкцій
 • Шляхи зниження собівартості термічної обробки деталей
 • Менеджмент
 • Маркетинг
 • Економіка підприємства
 • Національна економіка

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

2021 рік

Статті:

1.Круглікова В.В., О.М. Бондаренко.  Макроекономічні диспропорції ресурсного потенціалу регіонів України та шляхи їх виправлення. Науковий журнал «Економіка: реалії часу».− Одеса: ISSN. − 2021.№ 2.

2.Круглікова В.В., Ткаченко А.М., Маслов Д.С. . Вплив регіональної політики на конкурентоспроможність регіонів України.  Науковий журнал «Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ» −  2021. −№ 1.
 

2020 рік

Статті:

1.Круглікова В.В., Ткаченко А.М., Юхно В.А. Методичний підхід щодо визначення техніко-економічної ефективності зносостійкого наплавлення. Науковий журнал Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2020. – № 3 (114.). – С. 34-38.

2019 рік.

Статті

1.Круглікова В.В.,  О.А. Кулабнєва, М.В. Биков. Амортизаційна політика підприємства як чинник підвищення його конкурентоспроможності. Науковий журнал «Економіка: реалії часу».− Одеса: ISSN. − 2019. −№2.

2018 рік.

Статті

1.Круглікова В.В., Єгоров А.О. Сучасний стан ринку кондитерських виробів в Україні: конкурентні аспекти та монополізація. Науковий журнал «Економіка: реалії часу».− Одеса: ISSN. − 2018. −№3 (37). –С. 55-60.

2.Круглікова В.В., Паромова Т.О. Використання програми microsoft project в організації виробничого процесу. Науковий журнал Економічний простір. . – 2018. – № 137 С 127-136.

2017 рік.

Статті

1.Круглікова В.В. Оцінка конкурентоспроможності провідних компаній послуг Li-Fi на світовому ринку. Науковий журнал Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2017. – № 2 (95). – С. 34-38.

2016 рік.

Методичний посібник

1.О.Г. Биковський О.Г., Круглікова В.В. Організація та управління складально-зварювальними роботами. Для студентів спеціальності «Технологія та устаткування зварювання» 2016 р.

 

 

Основні наукові роботи (публікації): http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/6060

Круглікова В.В. Збільшення конкурентоспроможності зварних конструкцій шлхом застосування захисних сумішів. [Текст] / В.В.Круглікова, Ю.М.Ткаченко, І.І.Азаров // Науковий вісник ЛНЛУ.-Львів: РВВ НЛТУ України.- 2015.- Вип.21.08 – С. 218-224

  Участь у конференціях: http://www.zntu.edu.ua/kafedra-pidpryyemnyctva-torgivli-ta-birzhovoyi-diyalnosti?q=node/6071

  Мови спілкування: українська, російська

  Контакти: 69063, вул.Жуковського, 64

    аудиторія 368
    тел.7-698-393
    e-mail: kaf_economik@ukr.netl>]<br />