Ви є тут

Головна

Прізвище: Якімцов

Ім'я: Юрій

По батькові: Вячеславович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

 

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-9960-5189

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний університет, радіоелектроніки та телекомунікацій, спеціальність за дипломом – «Конструювання і технологія радіоелектронних засобів», кваліфікація за дипломом – «радіоінженер-конструктор-технолог»
 • Запорізький державний технічний університет, комп’ютерних наук і технологій, спеціальність за дипломом – «Програмне забезпечення автоматизованих систем», кваліфікація за дипломом – «інженер-програміст»
 • Запорізький національний технічний університет, гуманітарно-правовий, 2012, спеціальність за дипломом – 6.030401 «Правознавство», кваліфікація за дипломом – «бакалавр з правознавства, помічник юриста»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.23.08 «технологія та організація промислового та цивільного будівництва»:
  «Організаційно-екологічний інструментарій раціоналізації будівельного виробництва», рік захисту – 2017, Київський національний університет будівництва та архітектури

Наукові інтереси:

 • Психофізіологічні якості людини та їх вплив на особисту безпеку
 • Енергоефективні технології, ресурсозбереження та альтернативна енергетика
 • Ресурсно-логістичне забезпечення будівництва та реконструкції

Дисципліни, які викладає:

 • Безпека життєдіяльності фахівця з основами охорони праці
 • Цивільний захист і охорона праці в галузі
 • Захист населення, територій, довкілля та виробнича безпека

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 37, з них навчальних посібників – 3.

 • 1. Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Цивільний захист» : частина перша – теоретична : навч. посіб. для студентів усіх спеціальностей та форм навчання / Укл. : М.О. Журавель, С.М. Журавель, М.І. Лазуткін, Ю.В. Якімцов – Запоріжжя: НУ «Запорізька політехніка», 2021. – 235 с.
 • 2. Скандинавська ходьба. Безпека та комфорт. / В.І. Шмирко, А.О. Писарський, Ю.В Якімцов, О.В. Коробко // Збірка наукових статей, що видана за матеріалами XII Міжнародної наукової конференції, 144 Міжнародної наукової конференції Європейської Асоціації наук з безпеки (EAS) – «Безпека людини у сучасних умовах». – 3-4 грудня 2020р., – Харків: НТУ «ХПІ», 2020. – С. 114-117.
 • 3. Рекомендації по підвищенню безпеки під час роботи фахівців зі спеціальної освіти / В. І. Шмирко, Ю. В. Якімцов, О. В. Коробко, Ю. І. Троян // Молодий вчений. - 2019. - № 3(2). - С. 319-322.
 • 4. Якімцов Ю.В. Інтенсифікація заходів з енергоефективності в умовах екологізації будівельного вироб-ництва / Ю.В. Якімцов, В.С. Істомин // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених «Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві» (6-8 грудня 2018, м Запоріжжя). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – с. 243.
 • 5. Study into properties of the resource-saving chromium-containing briquetted alloying additive from ore raw materials. S. Hryhoriev, A. Petryshchev, G. Shyshkanova, Yu. Yakimtsov and others // Восточно-европейский журнал передовых технологий. - Харьков: НПП ЧП «Технологический Центр» – 2017. - № 4/12 (88). - С. 38-43. (Scopus)
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 

Рік початку діяльності в університеті: 2000.

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 21
тел.: +380(61)7698359