Ви є тут

Головна

Прізвище: Широкобокова

Ім'я: Наталія

По батькові: Вікторівна

Посада: доцент кафедри композиційних матеріалів, хімії та технологій

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-7009-6218

Освіта: вища

  • Запорізький державний технічний університет, Інженерно-фізичний факультет, 1999, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом – 7.090101 «Прикладне матеріалознавство», кваліфікація за дипломом – «інженер-механік»

Дисертації:

  • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 05.02.01 «Матеріалознавство»:
    «Поверхневе зміцнення вторинних силумінів методом лазерної обробки», рік захисту – 2014 р., Запорізький національний технічний університет

Наукові інтереси:

Вивчення комплексного впливу рафінувально-модифікувальної, термічної і лазерної обробок на структуру, механічні та експлуатаційні властивості вторинних силуминів

Дисципліни, які викладає:

  • Комп'ютерні методи моделювання структури та властивостей матеріалів
  • Технологія виробництва заготовок в машинобудуванні
  • Технологія конструкційних матеріалів
  • Технологія матеріалів і матеріалознавство
  • Спеціальні розділи технології порошкових композиційних матеріалів
 
Основні наукові роботи (публікації):
 
1. Широкобокова Н.В., Плескач В.М. Перспективні композиційні матеріали для жароміцних деталей машин // Priority directions of science and technology development. Abstracts of the 1st International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine. 2020. Pp. 280-284. 
2. Перспективи застосування аерогеля / О.І. Твердохліб, О.В. Рижова, Н.В. Широкобокова // Сучасні проблеми енергоресурсозбереження в будівництві, містобудуванні та житлово-комунальному господарстві: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих учених (Запоріжжя, 6-8 грудня 2018 р.) – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – С.256-257.
3. V.V.Shirokobokov, D.V. Obdul, V.D.Obdul, N.V.Shirokobokova. Necessity of specific holddown pressure adjustment when drawing operation. – Metallurgical and Mining Industry.- 2015.-№11.-P.41-45.(Scopus)
4. Широкобокова, Н.В. Корозійна стійкість вторинних силумінів / Н.В. Широкобокова // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції International research and practice conference “Modern methods, innovations, and experience of practical application in the field of technical sciences”: Conference proceedings, December, 27-28.2017. Radom: Izdevnieciba “Baltija Publishing”. - Radom, Republic of Poland. ISBN 978-9934-571-17-6. - 2017. - P.99-101.
 
Мови викладання дисциплін: українська, англійська (сертифікат на рівень володіння англійською мовою В2, серія №000743447 від 23.07.2019 р.)

Наукові праці: патентів – 2,  статей – 12.

Брала участь у багатьох наукових конференціях.

Рік початку діяльності в університеті:

2005

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64, 3 корпус
аудиторія (кабінет): 15
тел.: +380(61)769-82-71
e-mail: kafedra_t_met@zntu.edu.ua