Ви є тут

Головна

Прізвище:  Рижова

Ім'я:  Ірина

По батькові: Станіславівна 

 

Посада:  завідувач кафедри дизайну

Науковий ступінь:  доктор філософських наук, професор

Вчене звання:  професор кафедри дизайну

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0002-9562-200X

Участь у роботі рад і державних структур: Член Спілки дизайнерів України

Освіта: вища

 • В 1990 р. Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря  за спеціальністю «Машини і технологія обробки металів тиском» присвоєно кваліфікацію інженера-механіка.
 • 2012 р. Факультет центр безперервної освіти Запорізької державної інженерної академії за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» присвоєно кваліфікацію інженер-будівельник.
 

Дисертації:

 • Аспірант Запорізького Державного Університету (захист дисертації 1998 р. у спеціалізованій вченій раді К 17.051.01. Запорізького державного університету, тема дисертації «Соціальна природа дизайну»).
 • Докторант Запорізького національного університету (захист дисертації 2008 р. у спеціалізованій раді Д 26.456.01 в Інституті вищої освіти Академії педагогічних наук України (м. Київ), тема дисертації: «Дизайн як фактор гармонізації відносин суспільства і особистості: методологічні засади»).

Дисципліни, які викладає:

Наукова діяльність:

Керує здобувачами:

1. 2012 р. захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Захарова С.О. по темі: «Людиновимірність дизайнерської діяльності (соціально-філософський контекст» захист відбувся в Інституті вищої освіти Національної академії педагогічних наук України м. Київ,

2. 2015 р захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Корнієнко Т.А. по темі: «Розвиток людини та суспільства в соціокультурному просторі дизайну міста» захист відбувся в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університети ім. Григорія Сковороди.

Науково-дослідна робота:

Керівник науково-дослідної роботи:

1). «Феномен дизайну як соціального явища в сучасному суспільстві» (№ держеєстрації 0107U000442);

2). 06210 «Сучасні наукові підходи до дизайну в умовах глобалізації»;

3). 06522 «Дизайн міського середовища як складний соціальний і культурний феномен» (0112U005943).

Зам. головного редактора журналу «Гуманітарний вісник» ЗДІА, який входе до переліку фахових видань МОН України, також входить до складу редакційної колегії журналу «ScienceRise».

Опубліковано понад 90 наукових статей з дизайну у фахових виданнях, та за кордоном.

Основні наукові роботи (публікації):

 • Рыжова И., Маргес А. Печатная графика малых форм как основа коммуникации, интеллектуального обогащения и креативного развития индивида в услових информационного общества MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2020 (С.419-426)
 • Рижова І., Коновалова В. Формирование модели визуальных коммуникаций современного университета средствами дизайнерского проектирования: методологические основания MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2020 (С. 426-435)
 • Рыжова И., Цыганова Ирина  РОЛЬ УПАКОВКИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ // MOKSLAS IR PRAKTIKAAKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2019 (С.190-199)
 • Rizhova Irina, Shmarina Alina THE IMPACT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON A DESIGN OF THE SPATIAL – OBJECT ENVIRONMENT AS A FACTOR OF GRADUAL DEVELOPMENT //Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии: Сборник научных трудов / Гл. ред. В. Г. Воронкова. Запорожье: «Издательство ЗНУ», 2019. Вып.76. 258 с. (С. 90-103)
 • Рижова И.С., Захарова С.О.Smart технологии” как фактор инновационного развития “Smart-города” (Прибалтика) // Міжнародна науково-практична конференція «Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos. Taptautinė mokslinė - praktinė konferencija 2018 m. gegužės 11-12 d., Marijampolė, Kaunas (Tezių rinkinys (internete) (Маріямполь, Литва, 11-12 травня 2018 р.). P. ISBN 978-9955-645-75-7(отримано сертифікат). Р. 163-173

Монографія:

1. Рижова І.С. «Філософія дизайну: теоретико-методологічні засади» - Запоріжя ЗНТУ, 2006. – 540 с. (нагороджена дипломом за кращу монографію).

Також є співавтором навчального посібника «Історія світової культури».

Словники

1.Рижова І.С., Прусак В.Ф., Мигаль С.П., Рєзанова Н.О. Д44 Дизайн середовища: Словник-довідник / За ред. д.філос.н., проф. І.С.Рижової. – Львів: Простір-М,2017.-360с.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Рижова І.С., Северин К.В. Ресурсозберігаючі будинки як новітня цифрова технологія сучасної архітектури і містобудування. Освіта як чинник формування креативних компетентностей в умовах цифрового суспільства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 27 -28 листопада 2019 р. Запоріжжя ЗНУ, 2919.212 с. С.139-143
 • Рижова І.С. Дизайн як цінність інформаційного суспільства //«Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до «суспільства знань» і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції» Міжнародна науково-практична конференція 23-24 квітня 2018 року. С. 79-82
 • Рижова Ірина. Нелінійний дизайн ХХІ ст.: проблеми та перспективи розвитку /«Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави». Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 23–24 листопада 2017 року / Ред.-упорядник: д.філософ.н., проф. В.Г.Воронкова. - Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017.- С 123-128.
 • Рижова І.С.Дизайнерські концепції як вираження художньо-естетичного і креативно-творчого розвитку іманентних сил та сутності людини// Тиждень науки 2017 р.: щоріч. наук-практ. конфер. викладачів, науковців, молодих вчених, аспірантів та студентів ЗНУ.

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди: Нагороджена Почесними грамотами ЗНТУ до Дня науки; грамотами ректорату ЗНТУ за особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів; Почесною грамотою управління освіти і науки Запорізької Облдержадміністрації.

Рік початку діяльності в університеті: 1992 р., стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти, ІПК III-IV рівня акредитації 24 р.

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти: 

адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
аудиторія : 500, 285
тел.: +380(61)7698509, 0677032010
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua