Ви є тут

Головна

Прізвище: Дуднік 

Ім'я:  Майя

По батькові: Георгіївна 

 

Посада:  старший викладач 

Участь у роботі рад і державних структур: Член Спілки дизайнерів України; 

Освіта: вища

  • У 1998 році закінчила Харківський художньо-промисловий інститут за спеціальністю «Дизайн». 

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

  • Васіна О.В., Дуднік, М.Г. Аугментація в ергодизайні. Реалії і перспективи. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: зб. наук. пр. Харків: ХДАДМ, 2018. № 5. С. 7-15
  • Васина Е.В., Дудник М.Г. Искусственный интеллект в дизайне: риски, возможности, перспективы. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті: зб. наук. пр. Харків : ХДАДМ, 2017. № 1. №1. С. 5-9
  • Дудник, М.Г. Ассоциативный подход к генерированию идей [Текст] / М.Г. Дудник // Научно-практический журнал «Искусство и культура»/под ред. КотовичТ.В. – Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2016.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

  • Дуднік М.Г. Візуалізація мислення в проектній діяльності. Функції дизайну в сучасному світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 березня 2020 р. Суми: ФОП Цьома С.П., 2020 р. С. 43-45.
  • Дуднік М.Г. Візуалізація мислення у контексті проектної діяльності. Актуальні питання мистецтвознавства: сучасність і перспективи (постать митця у векторі сучасних художніх трансформацій: український вимір): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 15 листопада 2019 р. Харків: ХДАДМ, 2019 р. С. 35-36.
  • Дудник, М.Г. К вопросу об использовании искусственного интеллекта в дизайне объектов[Текст] / М.Г. Дудник // Міжнародну науково-практична конференція «Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття»: Науково-методичний збірник . – Харків, 13 жовтня 2016 р.). – Відп. ред. Л.В. Даниленко. – Харків: вид-во ХДАДМ, 2016

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Відзнаки та нагороди: 

  1. Дуднік М.Г., Пасічна Т.О.  – подяка організаційного комітету 2 –го туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за підготовку студентів до участі в конкурсі.2014р.

Рік початку діяльності в університеті:  2001р.

Мови спілкування: українська,російська

Контакти:

адреса: м.Запоріжжя, вул.Жуковського, 64.
аудиторія : 500, 285
тел.: +380(61)7698509, 0677032010
e-mail: kafedra_designer@zntu.edu.ua