Ви є тут

Головна

Прізвище: Дударьов

Ім'я: Віталій

По батькові: Валентинович

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат політичних наук

 

Освіта: вища

 • {назва вищого навчального закладу, який закінчив}, {назва факультету}, {рік закінчення}, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – {шифр спеціальності} «{спеціальність за дипломом}», спеціалізація – «{спеціалізація за дипломом}», кваліфікація за дипломом – «{кваліфікація за дипломом}»
 • ...

 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – {шифр спеціальності} «{Назва спеціальності}»:
  «{Тема дисертації}», рік захисту – {рік захисту дисертації}, {назва установи, де захищено дисертацію}
 • Докторська дисертація зі спеціальності – {шифр спеціальності} «{Назва спеціальності}»:
  «{Тема дисертації}», рік захисту – {рік захисту дисертації}, {назва установи, де захищено дисертацію}

Дисципліни, які викладає:

 • Регіональна соціальна політика
 • Соціологія політики
 • Документознавство
 • Правові засади соціальної роботи
 • Соціальна політика в Україні
 • Державне управління та місцеве самоврядування
 • Система документообігу в соціальних закладах

Основні наукові роботи (публікації):

 • Дударьов В.В. Управління соціальними процесами: навчальний посібник /О.А. Агарков та кол. / - Запоріжжя: ЗНТУ,2018. – 217 с.
 • Дударьов В.В. Сучасний стан надання соціальних послуг: підходи та форми. Вплив суспільних наук на процес суспільства: Матеріали міжнородної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 1-2 березня 2019 року). – Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2019. – С. 40-43.
 • Dudarov V. The role of social policy of ukraine in the social state formation. Proceedings of XXXХV Internationalscientific conference ―World achievements‖. Morrisville, Lulu Press., 2019. - P. 117-122.
 • Дударьов В.В. Соціальне замовлення як інструмент підвищення ефективності надання соціальних послуг на регіональному рівні. // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право /: зб. наук. праць. – Київ, 2019. - №2. – С.
 • Дударьов В.В. Соціальний портрет клієнта соціальної роботи. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Universum View 17» /.– Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – С. 173-176.
 • Дударьов В.В. Механізм реалізації соціальної політики впровадженням соціального замовлення // Релігія та Соціум: Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2019. - № 4 (20). – С. 52-59.
 • Дударьов В.В. Використання інтерактивних методів навчання у формуванні професіоналізму соціального працівника // Соціальна робота: виклики сьогодення: Збірник наукових праць за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції / В. Попович, Г. Баршацька // за заг.ред. В.А. Поліщук, С.М. Калаур, Г.І. Слозанської – Тернопіль: ТНПУ імені В. Гнатюка, 2019. – С. 69-74.
 • Dudarov V. The social institutions leader’s individual Psychological qualities // Scientific journal. Innovative solutions in modern science. – No. 2(29). Dubai: Publisher TK Meganom, LLC, 2019. – P. 91-107
 • Дударьов В.В. Громадські обєднання на захисті соціально-економічних прав працюючих // Тиждень науки-2019. Факультет соціальних наук. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2019 р. [Електронний ресурс] / Редкол. :В.В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. ISBN 978-617-529-230-3. – С. 82-84.
 

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

Участь у конференціях:

 

Відзнаки та нагороди:

 • {Відзнака чи нагорода}, {рік отримання}
 • ...

Рік початку діяльності в університеті: {рік}.

Мови спілкування: {назва мови} ({рівень володіння мовою}),...

Контакти:

адреса: {адреса}
аудиторія (кабінет): {номер аудиторії}
тел.: +380(61){телефони}
e-mail: {e-mail}
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}