Ви є тут

Головна

 

Прізвище: Сердюк

Ім'я: Євгенія

По батькові: Михайлівна

 

Посада: старший викладач

Освіта: вища

Запорізький машинобудівний інститут ім. В.Я.Чубаря, Електротехнічний, рік закінчення – 1995, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «Електричні машини та апарати», спеціалізація – «спеціалізація за дипломом», кваліфікація за дипломом – «інженер електромеханік»

  • Запорізька державна індустріальна академія, , рік закінчення – 1996, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – шифр спеціальності «економіка підприємства», спеціалізація – «спеціалізація за дипломом», кваліфікація за дипломом – «економіст»

Наукові інтереси:

  • Математичне моделювання в економіці
  • Альтернативні джерела в енергетиці

Дисципліни, які викладає:

  • Організація, планування та управління виробництвом
  • Економіка за видами діяльності
  • Економіка і фінанси підприємства
  • Теорія статистики

Основні наукові роботи (публікації): http://www.zntu.edu.ua/naukovi-praci-starshvykl-serdyuk-yevgeniyi-myhaylivny

  • Сердюк Є.М., Остапенко В.В. Чи бути «Інноваційному портрету Запоріжжя»? // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - Запоріжжя: КПУ, 2012.- № 4-С.201-203

Участь у конференціях: http://www.zntu.edu.ua/tezy-dopovidey-na-konferenciyah-starsh-vykl-serdyuk-yem

  • Сердюк Є.М. Відновлення економічного зростання в умовах посилення  бюджетних обмежень, децентралізації регіонів. [Текст] Є.М.Сердюк // Тиждень науки-2016: зб. тез доп. щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів. ЗНТУ (Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). В 4т. Т.3. / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя : ЗНТУ- С.201-203

Рік початку діяльності в університеті:       2004 рік.

Мови спілкування:  українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: 69063 вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет): 368
тел.: 7-698-393
e-mail: kaf_economik@ukr.net
URL: