Ви є тут

Головна

Прізвище: Торкут

Ім'я: Наталія

По батькові: Миколаївна

 

Посада: академік, професор кафедри

Участь у роботі рад і державних структур:член двох спеціалізованих рад (Д.26.178.02; Д 17.127.05) із захисту дисертацій

Науковий ступінь: академік, доктор філологічних наук

Вчене звання: професор, академік АН ВШ України

Обліковий запис науковця (ORCID):

 

Освіта: вища

 • Дніпропетровський державний університет, романо-германське відділення філогічний факльтет, 1986, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – «філолог», кваліфікація за дипломом – «викладач англійської мови та літератури».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 10.01.05 «Література країн Західної Європи, Америки і Австралії »:
  «Особливості поетики романів Томаса Лоджа», рік захисту – 1991, Московський державний університеті ім. М.В. Ломоносова.
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 10.01.04 « Література зарубіжних країн »:
  «Генезис, поетика і жанрова система англійської прози пізнього Ренесансу (малі епічні форми та «література факту») », рік захисту – 2000, Інституті літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України.

Наукові інтереси:

 • література і культура доби Відродження, творчість В. Шекспіра;
 • художній поетичний переклад;
 • компаративістика;
 • теорія літератури.

Дисципліни, які викладає:

 • Історія зарубіжної літератури.

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 128, з них монографій – 2; навчальних посібників – 10.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

 • Категорія humanity як концептуально-змістове ядро етико-виховного трактату Томаса Еліота “Правитель” (1531) // Література та культура Полісся. – Ніжин: Ред.-вид. відділ НДПУ ім. М.Гоголя, 2000. – С.82-91 (0,5 др. ар.).
 • "Короткий і правдивий звіт про нещодавно відкриту землю Вірджинії" (1588) Т.Геріота як репрезентативний зразок англійської ренесансної прози мандрів // Актуальні проблеми сучасної філології. Літературознавство: Зб. наук. праць. – Рівне: РДГУ, 2000. – Вип.IX – С.60-69 (0,61 др. ар.).
 • Літературознавство і художній переклад : траєкторії діалогу та його епістемологічна продуктивність. Збірник праць. Вип. 5. – Сімферополь: Кримський Архів, 2012. – С. 232 – 243.
 • Англійський ренесанс в контексті діалогу культур : цінності – смисли – ідентичність // Шекспірівський дискурс / гол. ред. Торкут Н.М. – Запоріжжя : КПУ, 2012. Вип. 3. – С. 3 – 21. «Анонім» Роланда Еммеріха в контексті антистретфордіанської полеміки // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки / гол. ред. Торкут Н. М. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – № 1. – С. 4 – 11.
 • Біографістика як метажанр: спроба теоретико-літературної ідентифікації феномену // Держава та регіони. Серія : Гуманітарні науки / гол. ред. Торкут Н. М. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – № 4. – С. 4-11 (у співавторстві з Марінеско В.Ю.).
 • «Hamlet is not a mirror, but a mine-detector»: Kozintsev’s Film at the Crossroads of Polar Interpretations // Global Shakespeare journal / editor-in-chief Dr. George Volceanov. – Romania : Bucharest, 2014. – Vol. I, Issue 1. – P. 88 – 112.
 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Торкут Н. М. Український шекспірівський проект: здобутки, пріоритети і перспективи, IV Міжнародна наукова конференція «Шекспірівський код у глобальному культурному просторі: між покликом і викликом», 25-27 вересня 2014 року, м. Запоріжжя, Класичний приватний університет.
 • Torkut N. Should the Muses keep silent while the guns speak: the Ukrainian Shakespeare Centre working on in wartime?, European Shakespeare Research Association Conference «Shakespeare’s Europe – Europe’s Shakespeare(s)», 29 June – 2 July 2015, Birmingham, the United Kingdom, The University of Worcester.
 • Торкут Н. М. Ідея університету в контексті пошуків української ідентичності: диктат прагматизму як шлях в нікуди, ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України», 8 жовтня 2015 року, Запорізький національний технічний університет.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками
 

Відзнаки та нагороди:

 • Відмінник освіти України, 2004.

Рік початку діяльності в університеті: 2005.

Мови спілкування: українська, російська, німецька, анлійська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64 Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя
аудиторія (кабінет): 236а
тел.: +380(61)7698589, 2891259
e-mail: lrs_info@meta.ua