Ви є тут

Головна

Прізвище: Баєва

Ім'я: Лілія

По батькові: Вікторівна

 

Посада: доцент кафедри конституційного, адмінітсративного та трудового права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID у вигляді 0000-0002-0384-6285

 

Освіта: вища

  • Мелітопольський державний педагогічний інститут,1994, «Географія і біологія», кваліфікація за дипломом – «вчитель географії та біології середньої школи»
  • Міжрегіональна Академія управління персоналом, 2003, «Правознавство», спеціалізація – «комерційне та трудове право», кваліфікація за дипломом – «юрист»
Дисертації:
  • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.07 «адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право»: «Рішення місцевих рад як джерела адміністративного права України», рік захисту – 2012, в спеціалізованій вченій раді К 17.127.07 у Класичному приватному університеті (м.Запоріжжя)

Наукові інтереси:

  • актуальні проблеми здійснення місцевого самоврядування в Україні; проблеми і практики адвокатури України;проблеми судових та правоохоронних органів України

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

Баєва Л. В., Назаренко П. Г. Класифікація принципів судової влади в Україні: загальнотеоретичний аналіз. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція». – Міжнародний гуманітарний університет, – 2017 – № 28. – С. 19-21.

Баєва Л. В. Юридична природа рішень місцевих рад: загальнотеоретичний аналіз / Л. В. Баєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Право. Випуск 38, том 1. – Ужгород – 2016. – С. 131-134.

Баєва Л. В. Актуальні проблеми здійснення місцевого самоврядування в умовах конституційної реформи в Україні / Л. В. Баєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». № 5. – Т. 2. – 2016. – С. 11-14.

Баєва Л. В. Тенденції, розвиток та використання муніципального статутного права в Україні / Л. В. Баєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: «Юридичні науки». - № 5. - 2015. – С. 88-92.

Баєва Л. В. Механізм реалізації рішень місцевих рад як джерел адміністративного права України / Л. В. Баєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. Випуск 29. Том 2. – Ужгород – 2014. – С. 9-12.

Баєва Л. В., Назаренко П. Г. Принципи і стадії процедури прийняття рішень місцевих рад: загальнотеоретичний аналіз / Л. В. Баєва, П. Г. Назаренко // Правничий вісник університету «КРОК» / Вищий спеціалізований заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 15. –2013. – С. 19 – 23.

Баєва Л. В. Принципи і стадії процедури прийняття рішень місцевих рад: загальнотеоретичний аналіз / Л. В. Баєва, П. Г. Назаренко // Правовий вісник Університету «КРОК» / Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК». – Вип. 15. – К. - 2013. – С. 19-23.

Баєва Л. В. Порядок прийняття та офіційного оприлюднення рішень місцевих рад: загальнотеоретичний аналіз / Л. В. Баєва // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - Випуск 21. Частина 1. Том 2. Ужгород. – 2013. – С. 111- 114.

Баєва Л. В. Порядок розробки проектів рішень місцевих рад: теоретичні та прикладні аспекти / Л. В. Баєва // Митна справа № 2(86). - 2013, частина 2, книга 1. – С. 484 – 490.

Баєва Л. В. Поняття, ознаки, особливості рішень місцевих рад: загальнотеоретичний аналіз / Л. В. Баєва // Держава та регіони. Серія: Право. – 2013. - № 2(40). – С. 173-177.

Баєва Л. В. Класифікація рішень місцевих рад як джерел адміністративного права України / Л. В. Баєва // Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових праць. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. – № 3. – С. 108 – 114.

Баєва Л. В. Рішення місцевих рад: поняття і форми їх реалізації / Л. В. Баєва // Держава та регіони. – 2011. – № 4. – С. 177-180.

Баєва Л. В. Проблеми розробки проектів рішень місцевих рад: теоретичні та прикладні аспекти / Л. В. Баєва // Часопис київського університету права. – 2011. № 1. – С. 101-105.

Баєва Л. В. Статут територіальної громади як засіб реалізації конституційного права громадян на участь у місцевому самоврядуванні / Л. В. Баєва // Підприємство, господарство і право. – 2010. – № 4. – С. 11-14.

Баєва Л. В. Рішення місцевих рад у системі джерел адміністративного права: загальнотеоретичний аналіз / Л. В. Баєва // Вісник Запорізького національного університету. Збірник наукових статей. Юридичні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – № 1 – С. 66-70.

Баєва Л. В. Місце та роль статутів у системі джерел муніципального права / Л. В. Баєва // Держава та регіони. – 2010. – № 3. – С. 148-152.

Всього наукових праць: 38

Участь у конференціях:

Відзнаки та нагороди:

  • За якісну, сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток інституту та з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 Березня, оголошена подяка (Наказ № 21-н від 28.02.2005р.), 2005
  • З нагоди 110-річчя існування університету нагороджено Почесною грамотою районної адміністрації (Розпорядження районної адміністрації №-626р.від 08.12 2010р.), 2010
  • За вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів,високий професіоналізм, плідну педагогічну та наукову роботу нагороджена Почесною грамотою Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (Наказ обл УОН від 09.12.2010 № 697), 2010
  • Нагороджено Почесною грамотою виконавчого комітету Запорізької міської ради працівника ЗНТУ МОНМСУ з нагоди 112-ої річниці від дня заснування університету (Розпорядження Запорізького міського голови №1579К від 29.11.2012р.),2012
  • Нагороджено Грамотою за вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, високий професіональзм, плідну педагогічну та наукову роботу, активну громадську діяльність та з нагоди 116-ої річниці існування Запорізького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України, листопад 2016
  • Нагороджено Почесною грамотою за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди 10-ї річниці з Дня заснування інституту управління та права Запорізького національного технічного університету (Розпорядження голови ради від 19.04.2017р.), 2017

Додаткові відомості:

Приймала участь в організації і проведенні всенародного обговорення проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України”, що відбувалося в період з березня по травень 2003 р. У 2014 році, приймала участь у проведенні конференції в ЗНТУ на тему «Децентралізація влади у місцевому самоврядуванні». Приймає активну участь у розробці науково-дослідної теми кафедри конституційного, адміністративного та трудового права “Актуальні проблеми державно-правового розвитку України в контексті євроінтеграційних процесів”. Є одним із організаторів проведення конкурсів «Студ весна» та конкурсу «Дозвольте відрекомендуватися».

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська (вільне володіння), російська (вільне володіння)

Контакти:  

адреса: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64
аудиторія (кабінет):4 корпус, 390A
тел.: +380(61)769-86-09
e-mail: kafkatp@gmail.com