Ви є тут

Головна

Прізвище: Широкобоков

Ім'я: Віталій

По батькові: Володимирович

 

Посада: завідувач кафедри ОМТ

Участь у роботі рад і державних структур: член ради машинобудівного інституту, секретар ради машинобудівного факультету

Науковий ступінь: кандидат технічний наук

Вчене звання: доцент

 

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний технічний університет, Авто-механічний, 1999, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом - "Обладнання для обробки металів тиском", кваліфікація за дипломом - "спеціаліст".
 • Запорізький державний технічний університет, Авто-механічний, 2000, диплом з відзнакою, спеціальність за дипломом - "Обладнання для обробки металів тиском", кваліфікація за дипломом - "магістр".
 

Дисертації:

 • Розробка планетарно-головного виконавчого механізму преса

Наукові інтереси:

 • Розробка та дослідження нових головних виконавчих механізмів пресів для глибкого витягування;
 • Використання САПР в наукових дослідженнях та навчальному процесі

Дисципліни, які викладає:

1-й рівень

 • Комп‘ютерні графічні системи та їх програмне забезпечення
 • Автоматизоване проектування штампового оснащення і процесів ковальсько-штампувального виробництва
 • Проектування та розрахунок штампового оснащення для холодного штампування

2-й рівень

 • Системи автоматизованого проектування технологічних процесів ковальсько-штампувального виробництва
 • Сучасні методи аналізу процесів обробки металів тиском 

Основні наукові роботи (публікації):

 1. Lenok A.A. Methods of Manufacturing of Steeply Curved Taps for Pipeline Systems [Text] // A.A. Lenok, V.D. Obdul, V.V. Shirokobokov, H. Dyja, M. Knapinski / XIX International Scientific Conference “New Technologies and Achievements in Metallurgy, Material Engineering, Production Engineering and Physics”. A collective monograph edited by Marcin Knapińcki – Series: Monograph №78. – Częstochowa, 2018. – P. 84-88.
 2. Горбенко А.И. Определение напряженно-деформированного состояния согнутой профильной трубы /А.И. Горбенко, И.И. Горбенко, А.Ю. Матюхин, В.В. Широкобоков // XVII International Scientific Conference: New technologies and achievements in metallurgy, material engineering, production engineering and physics. - Czestochowa. - 2017.- S. 182-188.
 3. Shirokobokov V.V. Necessity of spesific holddown pressure adjustment when drawing operation/ V.V. Shirokobokov, D.V. Obdul, V.D. Obdul, N.V. Shirokobokova // Metallurgical and Mining Industry – Dnipropetrovsk 2015, cientific and technical journal, №1 – С. 41-45.
 4. Широкобоков В.В. Использование компактных механизмов в механических прессах при коэффициенте шатуна равном единице / В. В. Широкобоков, Д.В. Обдул, В.Д. Обдул, Н.В. Широкобокова // Обробка матеріалів тиском – Краматорськ 2015, Тем. збірник. наук. пр. ДДМА, №3 (42) – С. 158-162.
 5. Широкобоков, В.В. Сравнительная характеристика высотных размеров прессов с традиционным и планетарным ГИМом у которого коэффициент шатуна равен единице[Текст] / В.В. Широкобоков, А.А. Ленок, Д.В. Обдул, В.Д. Обдул// New technologies and achievements in metallurgy, material engineering and production engineering: XVI International Scientific Conference, 26-29 мая 2015 г.: статья докл.- Czestochowa, 2015.- S. 241-247.
 6. Широкобоков В.В. Программа для анализа и расчета коэффициента использования металла для круглой детали / В. В. Широкобоков, В. И. Дубина, Л. И. Пирогов // Сучасні технології в машинобудуванні, транспорті та гірництві. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського: Зб. наук. пр. – в № 1 (2012) (72). С. 107-111.

Всього наукових праць: {загальна кількість наукових праць}, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

 • {Бібліографічний опис публікації}

Участь у конференціях:

 

Відзнаки та нагороди:

 • {Відзнака чи нагорода}, {рік отримання}
 • ...

Рік початку діяльності в університеті: 2000

Мови спілкування: {назва мови} ({рівень володіння мовою}),...

Контакти:

адреса: вул. Жуковського 64, м. Запоріжжя, Україна
аудиторія (кабінет): 538а
тел.: +380(61) 769-83-18
e-mail: kafedra_omt@zntu.edu.ua