Ви є тут

Головна

Прізвище: Голтвяниця

Ім'я: Надія

По батькові: Юріївна

 

Посада: доцент кафедри

Участь у роботі рад і державних структур: член Ради університету

 

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): {ORCID у вигляді xxxx-xxxx-xxxx-xxxx}

 

Освіта: вища

 • Запорізький національний університет, факультет іноземної філології, 2006 дипломом з відзнакою, спеціальність за дипломом – {8.030502} «мова та література (французька)», спеціалізація – «Мовознавство», кваліфікація за дипломом – «Магістр філології, викладач французької мови та літератури у вищих навчальних закладах, викладач англійської мови»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 10.02.05 « Романські мови»:
  «Лінгвопрагматика міжособистісних відношень у французькому діалогічному мовленні», рік захисту – 2012, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Наукові інтереси:

 • Лінгвопрагматика, інтернет-лінгвістика, науково-технічнийпереклад

Дисципліни, які викладає:

 • Практичний курс другої іноземної мови
 • Практика перекладу з другої іноземної мови
 • Латинська мова

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 28, з них патентів – {кількість патентів}, монографій – {кількість монографій}, навчальних посібників – {кількість навчальних посібників}.

 

 • Дмитракова Н.Ю. Гендерный аспект авторской речи во французской драме / Н.Ю. Дмитракова // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – Вип. 25. Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – Вип. 25. – С. 95-98.
 • Дмитракова Н.Ю. Деякі актуальні проблеми перекладу термінів у галузі інформатики та обчислювальної техніки (на матеріалі французької, англійської, української та російської мов) / Н.Ю. Дмитракова // Мова і культура – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2010. – Вип.13. – Т. V (141). – C. 400–404.
 • Голтвяниця Н.Ю. Лінгвосоціопрагматичний аспект звертання у віртуальному спілкуванні (на матеріалі французьких Інтернет-форумів) / Н.Ю. Голтвяниця // Нова філологія. Збірник наукових праць – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – №46. – С.100–105.
 • Голтвяниця Н.Ю. Дієприкметник і дієприкметникові звороти у французьких та українських науково-технічних текстах: прагматика та особливості перекладу / Н.Ю. Голтвяниця, Н.В. Серга // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Філологічні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014. – № 1. - С. 187-193.
 • Голтвяниця Н.Ю. Друга іноземна мова – допомога чи камінь спотикання? / Н.Ю. Голтвяниця, О.М. Хавкіна // Наукові записки. Серія «Філологічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / відп. ред. проф. Г.В. Самійленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. – 2015. – Кн. 2. – С. 120-124.
 • Перелік усіх наукових публікацій, за роками

Участь у конференціях:

Відзнаки та нагороди:

 • Грамота Запорізького національного технічного університету, 2012 р

 

Рік початку діяльності в університеті: 2006.

Мови спілкування: українська (високий), російська (високий), французька (високий), англійська (вище середнього), іспанська (середній), італійська (початковий)

Контакти:

адреса: Жуковського,64. Головний корпус ЗНТУ
аудиторія (кабінет): 236а
тел.: +380(61)7698589
e-mail: nadiya.yurivna@gmail.com