Ви є тут

Головна

1.     Международная научная конференция «Проблемы современного зарубежного литературоведения и искусствознания» 9-12 сентября 2003. – Севастополь, Севастопольский национальный технический университет (доклад – “Художественные особенности рассказов В.Набокова (на материале “американского периода”)”)

2.     Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України: V Всеукраїнська науково-практична конференція 2-3 жовтня 2003, м.Запоріжжя (доклад - “Передача слов-реалий как переводческая проблема”)

3.     Х Всеукраїнська наукова філологічна конференція 21-22 травня 2004 р. “Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та європейської і американської літератур” м.Черкаси, ЧДТУ (доклад – “Роман В.Набокова “Лоліта”: запитання без відповідей”)

4.     Міжнародна науково-практична конференція “Нові горізонти та перспективи філологічної науки та педагогічної практики” 25-26 листопада 2004р., М.Дніпропетровськ, ДНУ (доклад – “ Национальное и интернациональное в литературе: к изучению вопроса”)

5.     ХХХ Международная конференция ОИКС “Проблема свободы выбора в американской цивилизации”:, Москва 17-22 декабря 2004 (доклад – “Жанровый синтез романа В.Набокова “Бледное пламя”)

6.     ХІV Міжнародна наукова конференция ім. проф.С.Бураго “Мова і культура”, Київ 20-24 червня 2005 р. (доклад – “Романы В.Набокова «Дар» и «Истинная жизнь Себастьяна Найта как примеры метаповествования»)

7.     7 Международная научная конференция «Славянские литературы в контексте мировой», Минск 12-14 октября 2005г. (доклад – «Комментарий В.Набокова к переводу «Евгения Онегина»: переводческие решения»)

8.     Материалы конференции «Научный потенциал мира-2006», Днепропетровск, сентябрь 2006 (доклад Перевод исторических реалий как переводческая проблема (на примере переводов романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин»).

9.     Міжнародна наукова конференція «Гуманітаризація вищої освіти» (29-30 листопада 2007 р., Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту) доповідь: «Проблема діалогу та діалогічності в літературознавстві і культурології в контексті міжкультурної комунікації»

10.         Международная конференция «Междисциплинарное изучение американской культуры как сферы контактов» (14-19 декабря 2007 г., Московский гос. ун-т) доклад: «Автор в изгнании: рассказы В.Набокова «Путеводитель по Берлину» и «Письмо в Россию»

11.         Всеукраїнська наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (5 лютого 2008 р., Харківський нац. ун-т) доповідь: «Автор в епоху постмодернизма и проблемы традиции»

12.         Международный украинский научный конгресс исследователей зарубежной литературы и культуры «Мировая литература на перекрестке культур и цивилизаций» (22-24 февраля, 2008 г., Севастополь) доповідь: «В.Джерарді та А.П.Чехов: питання діалогу культур»

13.         Всеукраїнська наукова конференція «Схід на Заході, Захід на Сході: діалог світоглядних та художніх парадигм» (28 березня 2008 р., Київський нац. лінгвістичний ун-т) доповідь: «Діалог культур – Схід та Захід в оповіданнях Дж.Конрада «Лагуна» та «Караїн: спогад»

14.         Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми філології та американські студії» (24-25 квітня 2008 р., Київський національний авіаційний університет) доповідь: «Англо-російський письменник Вільям Джерарді та його роман «Поліглоти»

15.         Всеукраїнська наукова конференція «Література в контексті культури» (12-13 травня 2008 р., Дніпропетровський нац. ун-т) доповідь: «У.Джерарди и традиция автобиографической прозы (на примере романа «Мемуары полиглота»

16.         Міжнародна наукова конференція ім.. проф. Сергія Бурого «Мова і культура» (Київ, 23-27 червня 2008 р.) доповідь: «Роман В.Набокова «Ада» як зразок метаоповідання: авторські алюзії та ремінісценції»

17.         Міжнародна наукова конференція «Мовно-культурна комунікація в сучасному соціумі» (22 жовтня 2008 р., Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка) доповідь: «Білінгвізм В.Набокова в авторській самооцінці (роман “Speak, Memory” та “Інші береги»)»

18.         Міжвузівська конференція «ХІХ століття: ідеї, образи, відлуння» до 100-річчя з дня народження засновника Дніпропетровської школи літературознавців-зарубіжників Н.С.Шрейдер (2-3 лютого 2009 р., Дніпропетровський національний університет) доповідь: «Від індивідуалізму до спільності: трансформація романтичної свідомості в новелах Дж.Конрада (на прикладі «Юності» та «Таємничого попутника»)»

19.         Всеукраїнська наукова конференція «Подорож як літературознавча та культурологічна проблема» (20 березня 2009 р., Київський національний лінгвістичний університет) доповідь: «Подорож як відкриття іншого та самого себе (Дж. Конрад та В.С.Моем)»

20.         ІІ Міжнародна наукова конференція «Іноземна філологія у ХХІ столітті» (9-10 квітня 2009 р., Запорізький національний університет) доповідь: «Игра как доминирующий фактор развития сюжета в истории К.Бликсен «Мечтатели».

21.         Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 200-річчю з дня народження М.В.Гоголя «Література в контексті культури» (14-15 травня 2009 р., Дніпропетровський національний університет) доповідь: «Семь готических историй» К.Бликсен как пример своеобразного культурно-мифологического пространства»

22.         VIII Міжнародний науковий симпозіум «Русский вектор в мировой литературе: Крымский контекст» (вересень 2009 р., Таврійський національний університет) доповідь: «Лолита» В.Набокова и проблемы авторского перевода»

23.         Всеукраїнська наукова конференція «Етнічні мовно-культурні моделі світу в контексті українського перекладознавства: до 90-річчя Миколи Лукаша» (22 жовтня 2009 р., Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка) доповідь: «Автор і герой у художньому світі Карен Бліксен (на прикладі повістей «Дороги навкруг Пізи» та «Поет»

24.         ІХ Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація» (5 лютого 2010 р., ХНУ) доповідь: «Джозеф Конрад та проблеми комунікації»

25.         Всеукраїнська наукова конференція «Модуси автобіографічного письма» (26 березня 2010 р., Київський національний лінгвістичний університет) доповідь: Роман К.Бліксен «З Африки» як приклад трансформації автобіографічного жанру»

26.         ІІІ Міжнародний український науковий конгрес дослідників зарубіжної літератури та культури «Світова література на перехресті культур і цивілізацій» (17-18 квітня 2010 р., Таврійський нац. ун-т) доповідь: «Проблема білінгвізму як художнє відображення двох світів».

27.         Міжвузівська наукова конференція «Актуальні проблеми вивчення та викладання зарубіжної літератури ХІ Шрейдерівські читання (2-3 лютого 2011) доповідь: «Авторська свідомість у художньому просторі письменника-білінгва»

28.         ІV Міжнародний український науковий конгрес дослідників зарубіжної літератури та культури «Світова література на перехресті культур і цивілізацій» (15-18 квітня 2011 р., Таврійський нац. ун-т) доповідь: «Російська тема» в англійській літературі: міф і реальність».

29.         ІІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики» (14-15 жовтня 2011 р.) доповідь: «Міжкультурні зв’язки з російською класикою у романі Дж. Конрада «Очима Заходу»

30.         V Міжнародний український науковий конгрес дослідників зарубіжної літератури та культури «Світова література на перехресті культур і цивілізацій» (21-22 квітня 2012 р., Таврійський нац. ун-т) доповідь: «Трансформація жанру автобіографічного роману у творчості Дж. Конрада (на прикладі роману «Дзеркало моря»).

31.         ІV Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики» (8-11 жовтня 2012 р.) доповідь: «Набоков-Бунін та проблема творчих взаємин»

32.         Міжвузівська наукова конференція «Функціонування літератури в культурному контексті епохи ХІІ Шрейдерівські читання (7-8 лютого 2013) доповідь: «Польські та російські образні мотиви у творчості Дж. Конрада»

33.         ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання теорії та практики філологічних досліджень» (25-26 березня 2013 р., Прага) доповідь: «Автор и герой в творчестве В. Набокова»

34.         VІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики» (10-11 жовтня 2014 р.) доповідь: «Вплив Дж. Конрада на американських письменників (Фіцджералд, Хемінгуей)»

35.         VІІ Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми історичної та теоретичної поетики» (9-11 жовтня 2015 р.) доповідь: «Поетикальні особливості іммігрантської літератури на прикладі роману Айн Ренд "Атлант розправив плечі"»