Ви є тут

Головна

2018 рік

 1. Візіренко С.В. Облік доходів авіаперевезень / С.В. Візіренко, Бублик Я.М. // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-21 квіт. 2017 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf
 2. Візіренко С.В. Контроль розрахунків за договірними зобов’язаннями / С.В. Візіренко, А.Д. Мансурова // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-21 квіт. 2017 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2018/conf/1/TN2018.pdf

2017 рік

 1. Візіренко, С.В. Організація аудиту розрахунків за податками й платежами / С.В. Візіренко, К.С.Біленко // Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євро інтеграційних процесів в Україні: зб. тез доп. учасників   Всеук. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Запоріжжя, 6 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 2. Візіренко, С.В. Методичні аспекти аудиту адміністративних витрат / С.В. Візіренко, В.В. Горбань  //  Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євро інтеграційних процесів в Україні: зб. тез доп. учасників   Всеук. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Запоріжжя, 6 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 3. Візіренко, С.В. Удосконалення аудиту витрат та калькулювання виконаних робіт / С.В. Візіренко, І.І. Пелехун  //  Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євро інтеграційних процесів в Україні: зб. тез доп. учасників   Всеук. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Запоріжжя, 6 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 4. Візіренко, С.В. Методичні аспекти аудиту основних засобів / С.В. Візіренко, В.С. Таранцов  //  Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євро інтеграційних процесів в Україні: зб. тез доп. учасників   Всеук. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Запоріжжя, 6 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 5. Візіренко, С.В. Оподаткування фінансових результатів діяльності підприємства / С.В. Візіренко, Г.В. Пімкіна  //  Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євро інтеграційних процесів в Україні: зб. тез доп. учасників   Всеук. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Запоріжжя, 6 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 6. Візіренко, С.В. Теоретичні аспекти аудиту операцій з корпоративними правами власної емісії / С.В. Візіренко, Л.А. Цукан // Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євроінтеграційних процесів в Україні: зб. тез доп. учасників   Всеук. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Запоріжжя, 6 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 7. Візіренко, С.В. Особливості обліку розрахунків з персоналом на підприємствах залізничного транспорту / С.В. Візіренко, Г.А. Марценюк  //  Модифікація обліку, аналізу та аудиту в контексті євро інтеграційних процесів в Україні: зб. тез доп. учасників   Всеук. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Запоріжжя, 6 квітня 2017 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.
 8. Візіренко, С.В. Аудит операцій з інвестиційною нерухомістю / С.В. Візіренко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-21 квіт. 2017 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf
 9. Візіренко, С.В. Організація обліку розрахунків за податками та платежами / С.В. Візіренко, К.С. Біленко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-21 квіт. 2017 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
 10. Візіренко, С.В. Методичні підходи до організації аудиту розрахунків за виплатами працівникам / С.В. Візіренко,  Г.А. Марценюк // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-21 квіт. 2017 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf
 11. Візіренко, С.В. Організація аналітичного обліку витрат на виконання робіт та надання послуг / С.В. Візіренко, І.І. Пелехун // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-21 квіт. 2017 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf
 12. Візіренко, С.В.  Організація обліку нерозподіленого прибутку підприємства / С.В. Візіренко, Г.В. Пімкіна // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-21 квіт. 2017 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf
 13. Візіренко, С.В.  Удосконалення організації обліку власного капіталу / С.В. Візіренко, Л.А. Цукан //  Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-21 квіт. 2017 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf
 14. Візіренко, С.В. Організація обліку розрахунків за податками та платежами / С.В. Візіренко, К.С. Біленко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-21 квіт. 2017 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/dept_s&r/2017/conf/1/TN2017.pdf

2016 рік

 1. Візіренко, С.В. Методичні прийоми аудиту виробничих запасів / С.В. Візіренко //  Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті  євроінтеграційних процесів в Україні: зб. тез доп. учасників   Міжн. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 6-7 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 2. Візіренко, С.В. Аудит фінансової звітності: методичні аспекти / С.В. Візіренко, О.В. Боровских // Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті  євроінтеграційних процесів в Україні: зб. тез доп. учасників   Міжн. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 6-7 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 3. Візіренко, С.В. Методика проведення аудиту рекламної діяльності підприємства / С.В. Візіренко, О.О. Єрмакова // Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті  євроінтеграційних процесів в Україні: зб. тез доп. учасників   Міжн. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 6-7 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 4. Візіренко, С.В. Організація внутрішнього аудиту / С.В. Візіренко, Д.С. Лакота // Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті  євроінтеграційних процесів в Україні: зб. тез доп. учасників   Міжн. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 6-7 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 5. Візіренко, С.В. Удосконалення аудиту з різними дебіторами / С.В. Візіренко, А.В. Москаленко // Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті  євроінтеграційних процесів в Україні: зб. тез доп. учасників   Міжн. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 6-7 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 6. Візіренко, С.В. Удосконалення аудиту зареєстрованого капіталу підприємства / С.В. Візіренко, А.О. Попова // Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті  євроінтеграційних процесів в Україні: зб. тез доп. учасників   Міжн. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 6-7 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 7. Візіренко, С.В. Методологія аудиту доходів підприємства / С.В. Візіренко, І.М. Самарська // Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті  євроінтеграційних процесів в Україні: зб. тез доп. учасників   Міжн. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 6-7 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 8. Візіренко, С.В. Обліково-інформаційне забезпечення аудиту капітальних інвестицій підприємства / С.В. Візіренко, І.О. Фененко // Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті  євроінтеграційних процесів в Україні: зб. тез доп. учасників   Міжн. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 6-7 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 9. Візіренко, С.В. Модель послідовності аудиту розрахунків за виплатами працівникам / С.В. Візіренко, Д.В. Шелудько // Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті  євро інтеграційних процесів в Україні: зб. тез доп. учасників   Міжн. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 6-7 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 10. Візіренко, С.В. Аудит операцій з інвестиційною нерухомістю / С.В. Візіренко, О.П. Якубіна // Трансформація організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в контексті  євроінтеграційних процесів в Україні: зб. тез доп. учасників   Міжн. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 6-7 квітня 2016 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
 11. Візіренко, С.В. Бухгалтерський облік операцій, пов’язаних із закордонним відрядженням / С.В. Візіренко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T2.pdf
 12. Візіренко, С.В. Бухгалтерський облік операцій із застосуванням платіжних карток у відрядженнях / С.В. Візіренко, А.В. Москаленко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T2.pdf
 13. Візіренко, С.В. Облік операцій з інвестиційною нерухомістю / С.В. Візіренко, О.П. Якубина // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T2.pdf
 14. Візіренко, С.В. Організація бухгалтерського обліку рекламної діяльності підприємства / С.В. Візіренко, О.О. Єрмакова // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T2.pdf
 15. Візіренко, С.В. Організація бухгалтерського обліку капітальних інвестицій підприємства / С.В. Візіренко, І.О. Фененко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 18-22 квіт. 2016 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zntu.edu.ua/uploads/conference/2016/TN2016_T2.pdf

2015 рік

 1. Візіренко, С.В. Гармонізація внутрішніх регламентів організації обліку /С.В. Візіренко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-16 квіт. 2015 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zntu.edu.ua/uploads/conference/TN2015-T2.pdf
 2. Візіренко, С.В. Удосконалення обліку вибуття рухомого складу автотранспортного підприємства / С.В. Візіренко, Ю.П. Доненко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-16 квіт. 2015 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zntu.edu.ua/uploads/conference/TN2015-T2.pdf
 3. Візіренко, С.В. Порівняльний аналіз сутності монетарних активів в національних та міжнародних стандартах / С.В. Візіренко, Ю.А. Закорка // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-16 квіт. 2015 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zntu.edu.ua/uploads/conference/TN2015-T2.pdf
 4. Візіренко, С.В. Удосконалення аналітичного обліку розрахунків з ПДВ у роздрібній торгівлі лікарськими засобами / С.В. Візіренко, О.М. Самойлова // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-16 квіт. 2015 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zntu.edu.ua/uploads/conference/TN2015-T2.pdf

2014 рік

 1. Візіренко, С.В. Уточнення сутності поняття роялті як об’єкта оподаткування / С.В. Візіренко, Ю.М. Котельницька // Майбутнє – аудит: зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 29 листопада 2014 р.). - Кривий Ріг, 2014. – С. 129-130.
 2. Візіренко, С.В. Удосконалення методики аудиту основних засобів / С.В. Візіренко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – Т.2. – С. 219-220.
 3. Візіренко, С.В. Удосконалення методики аудиту розрахунків за виплатами працівникам / С.В. Візіренко, О.О. Скидан // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – Т.2. – С. 262-264.
 4. Візіренко, С.В. Удосконалення обліку реалізації товарів / С.В. Візіренко, Я.О. Шмигля // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – Т.2. – С. 264-266.
 5. Візіренко С.В. Еволюція розвитку аудиту в Україні товарів / С.В. Візіренко, К.Г. Черномаз  // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – Т.2. – С. 266-267.
 6. Візіренко, С.В. Гармонізація НП(С)Б 1 «загальні вимоги до фінансової звітності» та МСБО 34 «проміжна фінансова звітність» / С.В. Візіренко, Є.П. Вовк // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 14-18 квіт. 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – Т.2. – С. 223-224.
 7. Візіренко, С.В. Удосконалення обліку авторських та суміжних з ним прав / С.В. Візіренко, Ю.М. Котельницька // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: зб. тез доп. учасників  V Міжвуз. наук.-практ. конф (м. Запоріжжя, 15-16 травня 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 297-301.
 8. Візіренко, С.В. Удосконалення процесу документування операцій з основними засобами / С.В. Візіренко, А.С. Мультян // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: зб. тез доп. учасників  V Міжвуз. наук.-практ. конф (м. Запоріжжя, 15-16 травня 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – С. 285-287.
 9. Візіренко, С.В. Аудит відповідності фінансової звітності міжнародним стандартам (IFRS) / С.В. Візіренко, Є.П. Вовк // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: зб. тез доп. учасників  V Міжвуз. наук.-практ. конф (м. Запоріжжя, 15-16 травня 2014 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. –  С. 278-280.

2013 рік

 1. Візіренко, С.В. Проблеми переоцінки основних засобів підприємств / С.В. Візіренко, А.С. Мультян  // Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аудиту та аналізу: теорія, методологія, організація: зб. тез доповідей учасників II Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конфер. (м. Херсон, 10-11 грудня 2013 р.). – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2013. – С. 68-69.
 2. Візіренко, С.В. Удосконалення аудиту витрат на виробництво продукції промислових підприємств / С.В. Візіренко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-19 квіт. 2013 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т. 3. – С.66-67.
 3. Візіренко, С.В. Удосконалення методики формування первісної вартості МШП / С.В. Візіренко, Г.А. Снітко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-19 квіт. 2013 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т. 3. – С.44-46.
 4. Візіренко, С.В. Облік джерел відновлення основних засобів / С.В. Візіренко, Д.І. Плясова // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-19 квіт. 2013 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т. 3. – С.50-51.
 5. Візіренко, С.В. Удосконалення аудиту грошових коштів підприємства / С.В. Візіренко, Ю.А. Досужа // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-19 квіт. 2013 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т. 3. – С.36-37.
 6. Візіренко, С.В. Удосконалення аудиту дебіторської заборгованості підприємства / С.В. Візіренко, О.В. Пшенічна // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-19 квіт. 2013 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. –  Т. 3. – С.51-53.
 7. Візіренко, С.В. Концептуальні підходи щодо регулювання аудиту в Україні / С.В. Візіренко, Г.К. Лисиця // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 15-19 квіт. 2013 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. –  Т. 3. –  С.48-49.

2012 рік

 1. Візіренко, С.В. Стратегічний підхід до економічного розвитку регіону на основі економіки знань / С.В. Візіренко // Проблеми управління економічним потенціалом регіонів: зб. наук. праць Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 25 жовт., 2012 р.). – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – С. 19-20.
 2. Візіренко, С.В. Удосконалення митного тарифу на експорт автотранспорту / С.В. Візіренко, К.О. Отришко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. (м. Запоріжжя, 9-13 квіт. 2012 р.). –  Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – Т. 3. – С. 86-87.
 3. Візіренко, С.В. Алгоритм діагностики ефективності механізму управління потенціалом економіки знань регіону / С.В. Візіренко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 9-13 квіт. 2012 р.). –  Запоріжжя: ЗНТУ, 2012. – Т. 3. – С. 32-33.

2011 рік

 1. Візіренко, С.В. Оцінка освітнього та наукового потенціалу регіону / С.В. Візіренко // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: матеріали доп. учасників IV Міжрегіон. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 27-28 трав. 2011 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – С. 27-28.
 2. Візіренко, С.В. Критерії оцінки освітнього потенціалу регіону / С.В. Візіренко // Наука і вища освіта: тези доп. учасників ХІХ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених (м. Запоріжжя, 21-22 квіт. 2011 р.). – Запоріжжя: КПУ, 2011. – Т. 1. – С. 4-5.
 3. Візіренко, С.В. Оцінка освітнього та наукового потенціалу регіону / С.В. Візіренко // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: матеріали доповідей учасників четвертої міжрег. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 27-28 травня 2011 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – Т. 2. –  С. 103-104.

2010 рік

 1. Візіренко, С.В. Концептуальна основа фінансових звітів в українській та міжнародній облікових практиках / С.В. Візіренко // Тиждень науки: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 12-16 квіт. 2010 р.). –  Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – Т. 2. – С. 165-167.

2009 рік

 1. Візіренко, С.В. Знання як якісно новий специфічний ресурс економічного та інноваційного розвитку регіонів / С.В. Візіренко // Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку: матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Дніпропетровськ, 11 груд. 2009 р.). – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2009. – С. 24-26.
 2. Візіренко, С.В. Активізація діяльності держави у вирішенні проблеми працевлаштування / С.В. Візіренко // Проблеми і перспективи працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 16 груд. 2009 р.). – Донецьк: ДонНУЕТ, 2009. – С. 187-189.
 3. Візіренко, С.В. Інвестиції у людський капітал як запорука економічного розвитку регіонального простору / С.В. Візіренко // Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіонів України: тези Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпропетровськ, 16-26 листоп. 2009 р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2009. – Т. 1. – С. 290-291.
 4. Візіренко, С.В. Виключна роль людського капіталу у розвитку економіки регіону / С.В. Візіренко // Проблеми економіки та управління у промислових регіонах: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 16-17 жовт. 2009 р.). – Маріуполь: ПДТУ, 2009. – С. 159-163.
 5. Візіренко, С.В. Визначення потреби регіональної економіки у фахівцях з вищою освітою методом екстраполяції / С.В. Візіренко // Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення: матеріали Ювілейної Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 20 берез. 2009 р.). – К.: РВПС України НАН України, 2009. – Ч. 1. – С. 152-154.

2008 рік

 1. Візіренко, С.В. Обгрунтування потреби регіональної економіки у фахівцях з фінансів за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр / С.В. Візіренко // Проблеми економіки й управління у промислових регіонах: міжрег. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 22-24 травня 2008 р.). – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – С. 317-318.