Ви є тут

Головна

Науково - дослідний центр «Титан Запоріжжя»

Директор: д-р. техн. наук, професор Олександр Володимирович Овчинников.

Контакти : 69063, Україна, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 64., каб. 1а. тел.: 769-8-362  e-mail : omelchenko15@ukr.net

 

Центр засновано 29 грудня 2009 р. (наказ №345). Відповідно з «Положенням» є структурним підрозділом ЗНТУ при кафедрі «Механіка».

НДЦ «Титан Запоріжжя» займається широким спектром проблем з дослідження титану і його сплавів, а також вдосконалення технології виробництва титану та титанової продукції. Проводить організацію семінарів, круглих столів, конференцій різного рівня. Здійснює консультування з питань організації подібних подій.

Наукові напрямки роботи:

  1. Розробка технології виробництва порошків з гідрованого губчатого титану і деталей з них методами порошкової металургії;
  2. Розробка та виробництво 3D порошків;
  3. Вироби високої якості для авіакосмічної техніки у тому числі спец сплави (нанотитан);
  4. Отримання легованої титанової губки і порошків на її основі;
  5. Розробка технології виробництва деталей газотурбінних двигунів (ГТД ) із інтерметалідів в системі Ti-Al – альфа фаза(Ti3AL) і гамма фаза(Ti-Al);
  6. Розробка технології виробництва дисків із жаростійких нікелевих сплавів на основі гранул;
  7. Технологія вакуумно-дугового переплаву кольорових металів;
  8. Мобільне інтегрування новітніх технологій та розробки металургійних основ виробництва сучасних порошкових технологій широкого спектру матеріалознавства титану, його сплавів та інших провідних авіаційних металів.

НДЦ надає реальну наукову і технічну допомогу аспірантам і здобувачам нашого вузу і підприємств Запоріжжя. НДЦ «Титан Запоріжжя» проводить активну роботу по розповсюдженню науково-практичних зв'язків з провідними університетами та підприємствами України, а також з підприємствами області титанової проблематики. Укладено угоди про наукове співробітництво, з можливістю використання матеріально - технічної бази з ДП «ЗТМК», АТ «Мотор Січ» (УГМет, УГТ, УГК), Днепр.НТУ, Дон.НТУ, Дон. ФТІ ім. А.А. Галкіна, Дніпро. НУ ім. Олеся Гончара, Інститутом металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України.