Ви є тут

Головна

2018 р.

Навчальний посібник:

1.Облік у банках: навчальний посібник / О.П. Зоря /  Запоріжжя: ФОП Мокшанов В. В., 2018.  268 с.

ISBN 978-617-7520-32-9

2017 р.

Навчальні посібники:

1. Державний фінансовий контроль: навчальний посібник / Макаренко А.П., Максименко І.Я., Меліхова Т.О., Зоря О.П./– Запоріжжя, ЗДІА, 2017. – 280 с.

ISBN 978-617-685-038-0                   

2. Соціальне страхування: сутність, значення та обліковий аспект: навчальний посібник / Макаренко А.П., Зоря О.П., Меліхова Т.О., Максименко І.Я./ – Запоріжжя, ЗДІА, 2017. – 200 с.

ISBN 978-617-685-039-7   

 

Колективна  монографія: 

1. Зоря, О. П.  Аналіз сучасного стану банківської системи в умовах інтеграційних процесів в Україні [Текст] / О. П. Зоря // Монографія «Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами євроінтеграції – Запоріжжя: СТАТУС, 2017. – 75 – 87 с. – (Наукова книга).

 

Статті:

1. Зоря, О. П.  Особливості обліку нематеріальних активів в управлінні підприємством [Текст] / О. П. Зоря, І. Я. Максименко, А. С. Кривошеєва // Науково-практичний журнал "Агросвіт" –  Київ. – 2017. –№.9.– С. 53–56.

2. Зоря, О. П.  Особливості визначення основних засобів в процесі управління підприємством: бухгалтерський та податковий аспекти [Текст] / О. П. Зоря, І. Я. Максименко, Є.О. Березін // Науково-практичний журнал "Агросвіт" –  Київ. – 2017. –№.10.– С. 47–50.

3. Зоря, О. П. Інвентаризація як складова внутрішньогосподарського контролю в процесі управління підприємством [Текст] / О. П. Зоря, І. Я. Максименко, Г.Р. Горлачова // Міжнародний науково-практичний журнал "Економіка та держава" –  Київ. – 2017. – №10.– С. 83–85.

4. Зоря, О. П. Особливості проведення інвентаризації як форми внутрішньогосподарського контролю [Текст] / О. П. Зоря, І. Я. Максименко, Г.Р. Горлачова // Scientific journal  «ECONOMICS AND FINANCE» Science and practice: innovative approach : Collection of scientific articles. - Les Editions L'Originаlе, Paris, France, 2017. С. 183 - 187.

5. Зоря, О. П. Особливості відображення в бухгалтерському обліку проведення інвентаризації основних засобів та запасів [Текст] / О. П. Зоря, І. Я. Максименко, Г.Р. Горлачова // Scientific journal  «ECONOMICS AND FINANCE» «World scientific extent», 2017, Coventry, United Kingdom. С. прийнято до друку

 

2016 р.

Статті:

1. Зоря, О. П. Особливості обліку міжбанківських кредитних операцій [Текст] / О. П. Зоря, Т. Бучакчійська // Scientific journal  «ECONOMICS AND FINANCE» Actual problems of globalization: Collection of scientific articles. - Midas S.A., Thessaloniki, Greece, August 29, 2016. – С. 151–154.

2. Зоря, О. П. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового моніторингу в банківських установах [Текст] / О. П. Зоря, Д. В. Малюченко // Науково-практичний журнал "Агросвіт" –  Київ. – 2016. –№.15-16.– С. 46–49.

3. Зоря, О. П. Особливості обліково-аналітичного відображення виробничих запасів за національними та міжнародними стандартами в системі управління підприємством [Текст] / О. П. Зоря, І. Я. Максименко, Я. О. Добренька // Міжнародний науково-практичний журнал "Економіка та держава" –  Київ. – 2016. – №8.– С. 116–118.

4. Зоря, О. П. Обліково-аналітичне забезпечення ведення управлінського  обліку в банку [Текст] / О. П. Зоря, Ю. О. Кіщенко // Науково-практичний журнал Інвестиції: практика та досвід –  Київ. – 2016. – № 16.– С. 26–28.

5. Зоря, О. П.  Теоретичні аспекти відображення в обліковій системі банків кредитів овернайт [Текст] / О. П. Зоря, Т. Бучакчійська // Scientific journal  «ECONOMICS AND FINANCE» Perspective directions of scientific researches: Collection of scientific articles. – Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, September 30, 2016. – С. 221–224.

6. Зоря, О. П. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового моніторингу в банківських установах [Текст] / О. П. Зоря, Д. В. Малюченко // Науково-практичний журнал "Агросвіт" –  Київ. – 2016. –№.15-16.– С. 46–49.

7. Зоря, О. П. Особливості обліково-аналітичного відображення виробничих запасів за національними та міжнародними стандартами в системі управління підприємством [Текст] / О. П. Зоря, І. Я. Максименко, Я. О. Добренька // Міжнародний науково-практичний журнал "Економіка та держава" –  Київ. – 2016. – №8.– С. 116–118.

8. Зоря, О. П. Обліково-аналітичне забезпечення ведення управлінського  обліку в банку [Текст] / О. П. Зоря, Ю. О. Кіщенко // Науково-практичний журнал Інвестиції: практика та досвід –  Київ. – 2016. – № 16.– С. 26–28.

9. Зоря, О. П. Методологічні засади відображення в обліковій системі міжбанківських кредитних операцій / О. П. Зоря, Т.  І. Бучакчійська // "Ефективна економіка". – 2016.– № 9 //  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/

 

 

2015 р.

Навчальний посібник:

1.Фінансова звітність банків [Текст] : навчальний посібник / В. Г. Прушківський, О. П.  Зоря ; під. заг. ред. О. П. Зоря ;  авт. вступ. О. П.  Зоря –  З. : ПП «АА Тандем», 2015. – 290 с.

ISBN 978-966-488-140-8

 

Колективна  монографія: 

1. Зоря, О. П. Особливості відображення в бухгалтерському обліку залучених та запозичених коштів банку [Текст] / О. П. Зоря // Колективна  монографія  ЗНТУ «Трансформація обліково-інформаційної політики та гармонізація фінансової звітності, аналізу і аудиту в умовах євроінтеграції» –  З. :  ТОВ «Видавництво"Кругозір"», 2015.– С.145-158 .

 

Статті:

1. Зоря, О. П. Організація бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами [Текст] / О. П. Зоря, Д. І. Мульченко // Науково-практичний журнал "Агросвіт" –  Київ. – 2015. –№.23.– С. 45–48.

2. Зоря, О. П. Методика аналізу та оцінку необоротних активів ПАТ КБ «Приватбанк» [Текст] / О. П. Зоря, Т. В. Довбиш // Міжнародний науково-практичний журнал "Економіка та держава" –  Київ. – 2015. – №11.– С. 102–104.

3. Зоря, О. П. Теоретичні засади ведення обліку безготівкових розрахунків суб’єктів господарської діяльності банківськими установами [Текст] / О. П. Зоря, Р. В. Малишев // Науково-практичний журнал Інвестиції: практика та досвід –  Київ. – 2015. – № 18.– С. 77–79.

4. Зоря, О. П. Організація обліку операцій з банківськими металами ПАТ КБ «Приватбанк» [Текст] / О. П. Зоря, Т. М. Борисенко // Науково-практичний журнал "Агросвіт" –  Київ. – 2015. –№.7.– С. 46–49.

5. Зоря, О. П. Аналіз операцій з цінними паперами ПАТ «Державний ощадний банк України» [Текст] / О. П. Зоря, Д. А. Лагода // Науково-практичний журнал Інвестиції: практика та досвід –  Київ. – 2015. – № 6.– С. 67–70.

6. Зоря, О. П. Організація обліку операцій купівлі–продажу безготівкової іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку [Текст] / О. П. Зоря, О. А. Лагода // Міжнародний науково-практичний журнал "Економіка та держава" –  Київ. – 2015. – №4.– С. 117–119.

7. Зоря, О. П. Демографічний стан в Україні в умовах глибокої трансформаційної економічної кризи [Текст] / О. П. Зоря // Науково-теоретичний і громадсько–політичний альманах  Грані –  Дніпропетровськ. – 2015. – №2.– С. 89–92.

 

 

2014 р.

Колективна  монографія: 

1. Зоря, О. П. Дослідження динаміки розвитку банківської системи  України [Текст] / О. П. Зоря // Колективна  монографія  ЗНТУ «Тенденції змін фінансово-кредитних відносин під впливом світової кризи» –  Запоріжжя. – 2014.– С. 252–271.

 

Статті:

1. Зоря, О. П. Шляхи вдосконалення регулювання трудової міграції [Текст]  / О. П. Зоря, І. Л. Пенчук // Збірник наукових праць Соціальні технології  Актуальні проблеми теорії та практики  Запоріжжя. –  КПУ – 2014. –№ 62. –  С. 247– 253.

2. Зоря, О. П. Бухгалтерський облік витрат податку на прибуток банківської установи / О. П. Зоря, Н.  Р. Савченко // "Ефективна економіка". – 2014.– № 8 //  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/

3. Зоря, О. П. Методика внутрішнього аудиту кредитних операцій ПАТ «ВТБ Банк» / О. П. Зоря, Н.  В. Шевченко // "Ефективна економіка". – 2014.– № 6 //  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/

4. Зоря, О. П. Аналіз прибутків і  збитків та іншого сукупного дохіду ТОВ «Райффайзен Банк Аваль» за станом на 01.01.2014 р. / О. П. Зоря, Н.  В. Семенова // "Ефективна економіка". – 2014.– № 4 //  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/

5. Зоря, О. П. Удосконалення  облікової політики  НБУ та складання звітності / О. П. Зоря, В. В. Хотько // "Ефективна економіка". – 2014.– № 1 //  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/

 

 

2013 р.

Статті:

1. Зоря, О. П. Аналіз та облік кредитної якості кредитів АТ «МетаБанк» за 2011-2012 рр. / О. П. Зоря, О. В. Хоменко // "Ефективна економіка". – 2013.– № 11 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/

2. Зоря, О. П. Облік та аналіз кредитних операцій банку / О. П. Зоря, А. І. Рошва // "Ефективна економіка". – 2013.– № 10 //  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/

3. Зоря, О. П. Особливості обліку та аналізу процентних та комісійних доходів банку / О. П. Зоря, С. О. Чепка // "Ефективна економіка". – 2013.– № 8 //  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/

4. Зоря, О. П. Облік коштів клієнтів як підґрунтя оцінки банківського бізнесу [Текст] / О. П. Зоря // Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Сталий розвиток економіки» –  Хмельницький. – 2013. – №1.– С. 274– 277.