Ви є тут

Головна

Прізвище: Леоненко

Ім'я: Тетяна

По батькові: Євгенівна

 

Посада: завідувач кафедри кримінального, цивільного та міжнародного права

Науковий ступінь: доктор юридичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): ORCID у вигляді 0000-0001-8466-7192

 

Освіта:вища

 • Запорізький державний університет, юридичний, 1999, [дипломом з відзнакою], спеціальність за дипломом – « 7.060101 », спеціалізація – « правознавство », кваліфікація за дипломом – « юрист »
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право »:
  « Малозначність діяння за кримінальним законодавством України », рік захисту – 2003, Національна академія внутрішніх справ
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 12.00.08 «кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право »:
  «Злочинність на релігійному грунті: феномен, детермінація, запобігання », рік захисту – 2015, Класичний приватний університет

Наукові інтереси:

 • кримінальне право
 • кримінологія
 • юридична психологія

Дисципліни, які викладає:

 • Кримінальне право

  Основні наукові роботи (публікації):

 • Леоненко Т.Є. Психологія злочинів, вчинених на релігійному ґрунті. Навчальний посібник / Т.Є.Леоненко. – Запоріжжя: КПУ, 2011.-328с.(у співавторстві з В.Й. Бочелюком)
 • Леоненко Т.Є. Злочинність та релігія: кримінологічне дослідження. Монографія. / Т.Є. Леоненко. - Запоріжжя: Кругозор, 2015. - 700с.
 • Леоненко Т.Є. Суспільна небезпека релігійного фанатизму як соціально-психологічного явища //Вісник Чернівецького факультету Національного університету Одеська юридична академія" - № 1. – 2013. – С.247-256
 • Леоненко Т.Є. Релігійний фанатизм в світових релігіях та його суспільна небезпека в кримінальному праві // Актуальні проблеми політики: збірник наукових праць– Одеса: Національний університет „Одеська юридична академія”; Південно-український центр тендерних проблем. – 2014. – Вип. 52. – С. 384-392
 • Леоненко Т.Є.Злочини, що вчиняються на релігійному ґрунті: проблеми кваліфікації та класифікації //Вісник прокуратури. - № 3 (153)березень, 2014. – С. 61-68, 192 с.
 • Леоненко Т.Є. Визначення суспільно-небезпечної поведінки світовими релігіями та їх вплив на стан релігійної злочинності //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: „Юридичні науки” Випуск 2. Том 4. – Херсон. – 2014. - С. 34-38, 227с.
 • Леоненко Т.Є. Характеристика релігійного стану в Україні: історичні передумови формування релігійного світогляду та сучасне відношення суспільства до релігії // Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне видання фахове видання. – № 11. – 2015. – С. 51-58.
 • Всього наукових праць: 57 наукових праць –монографій – 1, навчальних посібників – 1.

  Участь у конференціях:

 • Леоненко Т.Є. Зміст та випадки застосування термінів „Злочини на релігійному ґрунті” та „Злочини у сфері віросповідання” в науці кримінального права, (Українська мова в юриспруденції: стан, проблеми, перспективи: Тези доповідей VІІ Всеукраїнської наук.-практ.конф.), (4 листопада 2011рік), (м. Київ), (Національна академія внутрішніх справ), 126с.

 • Деякі питання кримінальної відповідальності за злочини у сфері віросповідання // Тези доповідей 2 Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні питання публічного права”. – КПУ., Тбіліський університет імені Давида Агмашенебелі, Грузія, Тбілісі, Факультет права Університету Лазарського, м. Варшава, Польща- 11 листопада 2011. – 288с. – С. 91-92.

 • Види та класифікація злочинів в сфері віросповідання //Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми адміністративного та кримінального права та процесу», 15 березня 2014 року, Донецький юридичний інститут МВС України. – Донецьк: ООО «Цифровая типография»,С. 155-158, 384с.

 • Причини та умови вчинення злочинів з мотиву релігійної ненависті або ворожнечі // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції”. – 23 травня 2014 року / МВС України: Харківський національний університет внутрішніх прав; Кримінологічна асоціація України. – Том 1. – Х.: ХНУВСУ, 2014. – С. 214-218, 239с.

 • Застосування примусових заходів виховного характеру щодо неповнолітніх осіб, які вчинили злочин на релігійному ґрунті //Заходи кримінального впливу і проблеми нормативної регламентації та ефективності застосування: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Одеса, 7 лютого 2014 року- Одеса: Видавничий дім „Гельветика”, 2014. – С. 113-115, 216с.

Рік початку діяльності в університеті: 2016

Мови спілкування: російська, англійська (вільно володіє),...

Контакти:

адреса: {м. Запоріжжя, Тургенєва, 39, 69002}
аудиторія (кабінет): {390}
тел.: +380(61){телефони}
e-mail: leonenko-t@ukr.net

Відзнаки та нагороди:

 • подяка Запорізької обласної державної адміністрації (розпорядження № 83-к від 25.04.2018 р.)
 • почесна грамота Запорізької обласної ради (розпорядження № 538-р від 03.10.2007 р.)