Ви є тут

Головна
 • Афендікова Н.О. Сучасні підходи щодо розвитку підприємництва в сільському господарстві України / Н.О. Афендікова / Агросвіт. - 2018. № 10. - С. 8-11.
 • Афендікова Н.О. Основні засади розвитку модернізаційного потенціалу регіонів України / Н.О. Афендікова / Економіка та держава. – К.: 2017. - № 10. – С. 34-36.
 • Афендікова Н.О. Інноваційний розвиток аграрного виробництва в сучасних умовах / Н.О. Афендікова // Міжнародний наук.-практ. журнал «Економіка та держава», ТОВ «Редакція журналу «Економіка та держава», м. Київ. - № 6, червень 2016. – С. 32-34.
 • Афендікова Н.О. Протидія рейдерству на ринку землі в контексті забезпечення економічної безпеки національної економіки / Н.О. Афендікова // м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський аграрний університет: ТОВ "ДКС Центр" "Агросвіт". - № 13, липень 2015. - С. 28-32.
 • Афендікова Н.О. Проблеми розвитку підприємництва в сільському господарстві України/ Н.О. Афендікова // м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський аграрний університет: ТОВ «ДКС Центр» «Агросвіт». - № 14, серпень 2014.
 • Афендікова Н.О. Концептуальні основи взаємодії учасників інвестиційних процесів в аграрному секторі / Н.О. Афендікова // м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський аграрний університет.:ТОВ «ДКС Центр» «Агросвіт». - № 16, серпень 2013.
 • Афендікова Н.О. Тенденції, чинники та перспективи розвитку сільських територій у контексті євроінтеграції / Н.О. Афендікова / Економіка. Фінанси. Право. – К.: Аналітік. - 2012. - № 10. - С. 13-15.
 • Афендікова Н.О. Особливості забезпечення зайнятості в сільському господарстві України / Н.О. Афендікова // Вісник Київського міжнародного університету. Сер.: Сучасні питання економіки та права. – К. : КИМУ. - 2011. - № 2. – С. 21-24.
 • Афендікова Н.О. Аграрний фактор виживання української економіки / Н.О. Афендікова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2009. - № 6. - С. 9-12. Афендікова Н.О. Перспективи розвитку економіки України у контексті економічної глобалізації / Н.О. Афендікова // Держава та регіони. – 2008. - № 2. – С. 6-8.
 • Афендікова Н.О. Глобалізація економіки і ринок праці в Україні / Н.О. Афендікова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2007.–№2– с. 15 – 18.
 • Афендікова Н.О. Моніторинг розвитку зайнятості і детермінанти Ії стабілізації в аграрній сфері / Н.О. Афендікова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2005.–№1– с. 15-36.
 • Афендікова Н.О. Сутність стабільної зайнятості населення у макроекономічному аспекті / Н.О. Афендікова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2004.–№ 6– с. 32 - 44.
 • Афендікова Н.О. Механізм забезпечення стабільної зайнятості сільського населення в умовах ринкової трансформації економіки / Н.О. Афендікова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2004. – № 5. – с.102-114.
 • Афендікова Н.О. Стратегічні підходи до розробки механізму регулювання зайнятості населення / Н.О. Афендікова // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2004.–№ 4 – с. 8 - 20.
 • Афендікова Н.О. Специфіка методологічного знання про світогосподарську взаємодію / Н.О. Афендікова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2004.–№ 1– с. 11 - 14.
 • Афендікова Н.О. Інвестування у соціально-економічний розвиток країни / Н.О. Афендікова // Бізнес-навігатор. Серія: Економіка та підприємництво. – 2003.–№ 4. – с. 21-26.
 • Афендікова Н.О. Методологія дослідження економічних процесів / Н.О. Афендікова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2003. – № 4. – с. 8-11.
 • Афендікова Н.О. Розвиток України в умовах глобалізації світової економіки / Н.О. Афендікова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2003.–№3– с. 5 - 9.
 • Афендікова Н.О. Ставлення економістів-мислителів в Україні до політики вільної торгівлі та протекціонізму / Н.О. Афендікова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2003.–№1– с. 10 - 13.
 • Афендікова Н.О. Теорія і практика меркантилізму в Україні / Н.О. Афендікова // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2002.–№ 1 – с. 4 - 5.