Ви є тут

Головна
  • Чумак О.В. Проблеми модернізації національного виробництва в умовах транзитивних змін економіки [Текст]: зб.наук. пр. / О.В. Чумак // Економічний вісник Національного гірничого університету. – Дніпро, 2016. – - № 2 – С.41-48.
  • Чумак О.В. Особливості інноваційного розвитку економіки України: регіональний аспект [Текст] : зб.наук. пр. / О.В. Чумак, О.К.Федорченко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету. Науки: економіка, політологія, історія . – Одеса, 2015. – - № 1 (221) – С. 139-145.
  • Чумак О.В. Шляхи забезпечення інноваційного розвитку сільськогосподарського сектору економіки України [Текст] : зб.наук. пр. / О.В. Чумак, С.Ф.Горбань // Економічний простір, Дніпропетровськ: ПДАБА, 2014. – № 92. – С.101–115.
  • Чумак О.В. Особливості функціонування інноваційних кластерів в Україні. [Текст] : зб.наук. пр. / О.В. Чумак, С.Ф.Горбань // Наука й економіка. – Хмельницький: ХЕУ. – Випуск 3 (35). – 2014. – С. 224-230.
  • Чумак Е.В. Информационная культура как составляющая инновационной культуры общества [Текст] : сб.науч.тр. / Е.В. Чумак // Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. – Серия 1. «История и археология. Философия. Политология.» - №1 (166) – 2014. – С.113-119.
  • Чумак О.В. Проблеми і шляхи активізації інвестиційної політики в Україні: регіональний аспект. [Текст] : зб.наук. пр. / О.В. Чумак, С.Ф.Горбань // Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. – Херсон: ХНТУ. - № 13 (2). – 2014. – С.39-44.
  • Чумак О.В. Сучасний стан та шляхи забезпечення розвитку людського капіталу в Україні. [Текст] : зб.наук. пр. / О.В. Чумак, С.Ф.Горбань // Економіка та держава. – №9 – Вересень 2013 р. – С.37-41.
  • Чумак О.В. Структурні зміни у розвитку регіональних промислових комплексів як основа інноваційного розвитку економіки України. [Текст] : зб.наук. пр. / О.В. Чумак, О.К.Федорченко // Економічний простір, Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – № 67. – С.163–171.