Ви є тут

Головна
  • Чумак О.В. Кластерна політика як основа інноваційного розвитку вітчизняної промисловості. / О.В. Чумак // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів. 18-22 квітня 2016 р. – В 5 томах / Відп. редактор Ю.М. Внуков ЗНТУ – Т.3. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016.
  • Чумак О.В. Шляхи оптимізації національної моделі інноваційного розвитку українського суспільства / О.В. Чумак // Збірник матеріалів V Міжнародної наукової конференції „Соціальне прогнозування та проектування майбутнього країни в умовах глобальних конфліктів” (24 квітня 2015 р. м. Запоріжжя) / Упор. І.О. Кудінов; ед... кол. М.А. Лепський, Т.І. Бутченко, В.О. Скворець, Є.Г. Цокур, І.О. Кудінов. – Запоріжжя: КСК-Альянс, 2015. – С.165-167.
  • Чумак О.В. Засади формування глобальної інноваційної політики в умовах глобалізації. / О.В. Чумак // Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток сучасного суспільства в умовах глобальної нестабільності». – Одеса. – 15-16 травня 2015р. – С.65-68.
  • Чумак О.В.Інноваційний потенціал сільського господарства України: проблеми і можливості / О.В. Чумак // Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих вчених і аспірантів, 13-17 квітня 2015 р. – [упоряд. Висоцька Н.І.]; Внуков Ю.М. (відп. ред); Мін-во освіти і науки України, ЗНТУ – Т.2. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2015.
  • Чумак О.В. Особливості розвитку споживчого кредитування в Україні: збірник наукових праць / О.В. Чумак. // Збірник матеріалів доповідей учасників V Міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», 15-16 травня 2014 р., м. Запоріжжя / відповід. ред. П.В. Гудзь – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 435 с.
  • Чумак О.В. Проблеми і напрями розвитку людського капіталу в Україні: зб. наук. праць / О.В. Чумак, С.Ф. Горбань // збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічні реформи в контексті глобалізації та євроінтеграції», 31 січня 2014 р., м. Львів / Громадська організація «Львівська економічна фундація». У 3-х частинах. – Львів: ЛЕФ, 2014. – Ч.3. – С. 38-41.
  • Чумак О.В.Роль і місце ТНК в системі світового ринку високотехнологічної продукції/ О.В. Чумак // Тиждень науки: збірник тез і доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 14-18 квітня 2014 р. [упоряд. Висоцька Н.І.]; Внуков Ю.М. (відп. ред); Мін-во освіти і науки України, ЗНТУ – Т.3. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. - С. 118-120.
  • Чумак О.В. Інноваційна модель структурної перебудови економіки України / О.В. Чумак // Тиждень науки: збірник тез і доповідей щорічної науково-технічної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів 15-19 квітня 2013 р. [упоряд. Висоцька Н.І.]; Внуков Ю.М. (відп. ред); Мін-во освіти і науки України, ЗНТУ – Т.3. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. - С. 211-212.
  • Чумак О.В. Особливості розвитку інноваційної культури суспільства в умовах ХХІ століття. / О.В. Чумак // Сборник материалов VІІ Международной научно-практической конференции «Развитие инновационной культуры общества: проблемы и перспективы». – Симферополь. – 17 мая 2012г. – Т.2. – С.100-104.