Ви є тут

Головна
  • 12–16 квіт. 2010 р., науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів конференція «Тиждень науки - 2010», Запоріжжя, ЗНТУ, тема доповіді «Венчурний режим національного інноваційного процесу».
  • 11–15 квіт. 2011 р., науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів конференція «Тиждень науки-2011», Запоріжжя, ЗНТУ, тема доповіді «Кластерний підхід до формування регіональних інноваційних систем».
  • 27-28 травня 2011 р., четверта міжрегіональна науково-практична конференція конференція «Проблеми економіки та управління у промислових регіонах», Запоріжжя, ЗНТУ, тема доповіді «Управління інноваційним розвитком регіону на основі кластерного підходу (досвід Федеральної землі «Вільна держава Баварія»).
  • 9–13 квітня 2012 р., науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів конференція «Тиждень науки-2012», Запоріжжя, ЗНТУ, тема доповіді «Основні детермінанти формування кластерних структур».
  • 6-7 квітня 2012 р., Х – Міжнародна науково-практична конференція конференція «Аналіз та прогнозування трансформаційних процесів в економіці сучасного світу: проблеми та перспективи», Киів,Аналітичний центр «Нова економіка», тема доповіді «Особливості реструктуризації регіонального промислового комплексу на сучасному етапі розвитку»
  • 26-27 квітня 2012 р., міжнародна науково-практична Інтернет-конференція конференція «Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади», Тернопіль, тема доповіді «Деякі аспекти економічної сутності дефініції «реструктуризація».
  • 15–19 квітня 2013 р., науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів конференція «Тиждень науки - 2013», Запоріжжя, ЗНТУ, тема доповіді «Деякі аспекти оптимізації державно-приватного партнерства».
  • 14-18 квіт. 2014 р., Щорічна науково-практична конференція «Тиждень науки - 2014», Запоріжжя, ЗНТУ, тема доповіді «Концепція формування регіональних кластерних структур України».