Ви є тут

Головна
  • Лу`кяненко Н. Е. Особливості ціноутворення в процесі диверсифікації виробництва / Н.Е. Лу`кяненко // Ціноутворення як основа ефективності функціонування підприємств та чинник підвищення добробуту населення: [монографія / за ред. А.В. Череп]. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011.- С.43-49.
  • Лу`кяненко Н.Е. Стимулювання диверсифікації виробництва як метод антиінфляційної політики держави / Н.Е. Лу`кяненко // Інфляційні процеси та їх вплив на економічну безпеку:[монографія за ред. А.В.Череп]. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. - С. 73-81.
  • Лу`кяненко Н.Е. Диверсифікація виробництва як метод підвищення економічної безпеки підприємств / Н.Е. Лу`кяненко // Управління фінансово-економічною безпекою: [монографія за ред. А.В.Череп]. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2011. - С. 250-259.
  • Лу`кяненко Н.Е. Теоретико-методичні засади диверсифікації діяльності підприємств / Н.Е. Лу`кяненко // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. (постанова президії ВАК №1-05/5 від 18 листопада 2009 р.) Економічні науки. - Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – С. 35-43.
  • Лу`кяненко Н. Е. Особливості диверсифікації виробництва підприємств машинобудування в Україні / Н. Е. Лу`кяненко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. (постанова президії ВАК №1-05/1 від 10 лютого 2010 р.). Серія: Економічні науки. – 2011. – Вип. 4 (58), Ч. 1. – С. 317-319.
  • Лу`кяненко Н.Е. Аналіз методичних підходів щодо оцінки ефективності диверсифікації діяльності підприємств машинобудування / Н.Е. Лу`кяненко // Економічний простір: збірник наукових праць ( постанова президії ВАК № 1-05\4 від 14.10.2009). Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. - № 66. - С. 232-240.
  • Лу`кяненко Н.Е. Обгрунтування доцільності диверсифікації діяльності підприємств машинобудування / Н.Е. Лу`кяненко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія „Люкс”, 2012. - №4(20). - С. 310-321.
  • Лу`кяненко Н.Е. Особливості диверсифікації виробництва підприємств машинобудування в Україні / Н.Е. Лу`кяненко // Вісник Житомирського державного технологічного університету. (постанова президії ВАК №1-05/1 від 10 лютого 2010 р.) Серія: Економічні науки – 2013. – Вип. 4 (58), Ч. 1. – С.317-319.
  • Лу`кяненко Н.Е. Чинники ефективності диверсифікації діяльності підприємств / Н.Е. Лу`кяненко // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles (збірник включено до РИНЦ та CPCI-SSH). - "East West" Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015.- 260 p. - P. 95-97.
  • Лу`кяненко Н.Е. Проблеми ефективності диверсифікації діяльності промислових підприємств на регіональному рівні / Н. Е. Лу`кяненко // Actual problems of modern economy development: Collection of scientific articles (збірник включено до РИНЦ та CPCI-SSH). - Thorpe-Bowker®, Melbourne, Australia, 2015. - 332 p. – P. 107-110.