Ви є тут

Головна
 • Рыжова И., Маргес А. Печатная графика малых форм как основа коммуникации, интеллектуального обогащения и креативного развития индивида в услових информационного общества MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2020 (С.419-426)
 • Рижова І., Коновалова В. Формирование модели визуальных коммуникаций современного университета средствами дизайнерского проектирования: методологические основания MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2020 (С. 426-435)
 • Рыжова И., Цыганова Ирина  РОЛЬ УПАКОВКИ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ УКРАИНЫ // MOKSLAS IR PRAKTIKAAKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS Mokslinių straipsnių rinkinys /THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS Scientific articles Kaunas, 2019 (С.190-199)
 • Rizhova Irina, Shmarina Alina THE IMPACT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES ON A DESIGN OF THE SPATIAL – OBJECT ENVIRONMENT AS A FACTOR OF GRADUAL DEVELOPMENT //Гуманитарный вестник Запорожской государственной инженерной академии: Сборник научных трудов / Гл. ред. В. Г. Воронкова. Запорожье: «Издательство ЗНУ», 2019. Вып.76. 258 с. (С. 90-103)
 • Рижова И.С., Захарова С.О.Smart технологии” как фактор инновационного развития “Smart-города” (Прибалтика) // Міжнародна науково-практична конференція «Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos. Taptautinė mokslinė - praktinė konferencija 2018 m. gegužės 11-12 d., Marijampolė, Kaunas (Tezių rinkinys (internete) (Маріямполь, Литва, 11-12 травня 2018 р.). P. ISBN 978-9955-645-75-7(отримано сертифікат). Р. 163-173
 • Рижова Ірина, Дика Анжела. Самореалізація особистості як стратегічний тренд розвитку дизайнерської діяльності у реалізації креативних підходів// Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. Г. Воронкова. Запоріжжя : «Видавництво ЗДІА», 2018. Вип. 73. С. 72-87
 • Рижова І.С., Захарова С.О. Вплив "smart технологій" на розвиток "smart-міста" в інформаційному суспільстві //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]-Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2018.-Вип.72.-С.81-91
 • Рижова І.С.Концептуализация smart-общества и smart-технологий в контексте развития современной цивилизации // INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE 2017, May 11-12 С. 249-257(Литва)
 • Рижова І.С.Прусак В.Ф., Мигаль С.П., Рєзанова Н.О. Д44 Дизайн середовища: Словник-довідник / За ред. д.філос.н., проф. І.С.Рижової. – Львів: Простір-М,2017.-360с.
 • Рижова І.С.Аксіологічна складова змісту дизайну та продукування етнодизайнерських ідей в умовах сучасної практики//Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національній контекст Матеріали ІІміжнародного конгресу (16-18 жовтня 2016 р. м. Полтава) Зб. наукових праць Книга друга ,2017.С. 219-234.
 • Рижова І.С.Smart-технології як фактор розвитку сучасного дизайну //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]-Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2017.-Вип.69.-С.174-184
 • Рижова І.С. Методи, принципи, підходи аналізу дизайнерської культури у гармонізації відносин людини, природи і суспільства //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2016. – Вип.66. - С.192-206
 • Рижова І.С. Наукові основи дизайну //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2015. – Вип.62. - С. 112-127
 • Рижова І.С. Актуальні проблеми дизайну кінця ХХ століття: постмодернізм, деконструктивізм, нелінійний дизайн //Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національній контекст Матеріали ІІ міжнародного конгресу (16-18 жовтня 2013 р. м. Полтава) Зб. наукових праць Книга друга ,2015. - С.135-146
 • Rizhova I. DEVELOPMENT OF DESIGN EDUCATION IN UNIVERSITIES OF UKRAINE (State and prospects of design development in polytechnic higher learning institutions of Ukraine AFES 2014). ISSUE 7 – 2014 UNITED STATES P/ 97-100.
 • Рижова І.С. Концепція розвитку дизайнерської творчості як специфічний спосіб самореалізації особистості і вільного освоєння світу//Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2013. – Вип. С. 219-235
 • Рижова І.С., Сутність і зміст дизайну //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2012. – Вип.51. – С. 205-217
 • Рижова І.С. Культура як найбільш фундаментальний спосіб людського буття //Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2011. – Вип.46. – С. 126-135
 • Рижова І.С. Дизайн як культурна універсалія цивілізації//Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2010. – Вип. 43. – С. 196-209
 • Рижова І.С., Захарова С.О. Суперечливість соціальної природи дизайну //Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики /[редкол.: О.Л.Скідін (гол. ред.) та ін.] - Запоріжжя: КПУ. – 2010. – Вип. 44. - С. 222-236
 • Рижова І.С. Формування потреб та інтересів в дизайнерській діяльності //Збірник наукових праць Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. - Запоріжжя: ЗДІА, 2010.-Вип. 42.-С. 247-258