Ви є тут

Головна
  • Українське образотворче мистецтво початок ХХІ століття. -Київ, 2016 р. - 408 с.: іл. 421. Альбом;
  • Демиденко О.І. Динаміка зорового бачення художника у творах живопису XV-XIX століть/ О.І. Демиденко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв [Текст]: зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В.Я. - Х.: ХДАДМ, 2015. ( Мистецтвознавство: № 5). - С.99-105.
  • Демиденко О.І. Рисунок. Гіпсова класична голова людини: навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. [Текст]/ О.І. Демиденко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запорізький нац. техн. ун-т. -Запоріжжя: ТОВ  "Фінвей", 2013.-95с., іл.
  • Демиденко О.І.Застосування методу композиційно-графічного аналізу при викладанні академічного рисунку [Текст] / О.І. Демиденко, К.В. Поддубко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр./за ред. Даниленка В.Я.-Харків:ХДАДМ, 2013.-№1.-С. 80-83.
  • Демиденко О.І. Застосування у живопису техніки "а-ла прима" [Текст]/ О.І. Демиденко, К.В. Поддубко // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. / за ред. Даниленка В.Я.- Харків: ХДАДМ, 2013.-№2.-С. 117-119.
  • Искусство нации ІІ. Альбом. - Издательство "Галант". -Москва, 2012г.;
  • Лауреаты  международного фонда "Культурное достояние". Каталог, 2012г. " N-prospect" С-Петербург, 2012.
  • "На рубеже тысячелетий" современная живопись из коллекции галереи "N-prospect". - М.: Лоскут-Станди, 2010г. - 288с.;
  • Енциклопедія сучасної України. Том 7. - Київ, 2007. Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України;